The Scientific Approach to Promoting Charity

Relihunk Arie Boomsma als Jezus – ‘Reli hunk’ Arie Boomsma as Jesus

Click here to go straight to English 

De Wetenschappelijke Benadering van het Bevorderen van Liefdadigheid

Goed, ik wil jullie graag inspireren om royaal te zijn met donaties aan het Libby Lehman Medical Fund. Nou heb ik daar wat wetenschappelijke literatuur op nageslagen.

Wat je moet doen om gulheid te stimuleren, is een beroep doen op de emoties van mensen, zoals dankbaarheid, hoop en het verlangen om goed te doen. Appelleren aan religieuze gevoelens werkt ook geefbereidheid in de hand.

Vervolgens heb ik eens nagedacht over de doelgroep van dit blog. Ik schat zo in dat de meerderheid vrouw is en boven de 30.

Ik heb al twee posts geschreven over de toestand van Libby Lehman. Dus als ik je nog niet zo ver heb gekregen om geld te sturen, dan moet iemand anders het maar doen.

En als je dan een ‘big gun’ zoekt, die bij rijpe vrouwen religieuze gevoelens kan oproepen, dankbaarheid, hoop en het verlangen om het eens goed te doen, dan kom je vrijwel automatisch uit bij ‘relihunk’ Arie Boomsma.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar een plaatje van Arie werkt bij mij heel stimulerend op van alles en nog wat. O.a. mijn geefbereidheid (“O ja, neem me!”) en mijn fantasie. Mijn creatieve sappen (en nog zo wat vocht) gaan er lekker van stromen.

Ik heb wat gedichtjes over hem geschreven, en een quiltontwerp gemaakt met de beeltenis van Arie. Hier een voorbeeldje (zie ook de Engelse versie onderaan), later meer.

Uiteraard uitsluitend voor het goede doel, dat snappen jullie wel.

Dus: geef voor Libby! In mijn vorige post staat hoe dat moet. 

Arie Boomsma

Een evangelisch lustobject

Hij looft de Here opgewekt

En seks vertolkt hij wonderschoon

De Daad en Woord in één persoon

XXX Annika

ENGLISH

Arie Boomsma from Behind

I want to inspire you to be generous with your donations to the Libby Lehman Medical Fund. So I checked some scientific literature on that topic.

What you should do to promote generosity, is appeal to people’s emotions, for example gratitude, hope and the desire to do good. Appealing to religious sentiments also works to increase willingness to give.

Next, I did some thinking about the target group of this blog. I am guessing that most of you are female and 30 plus.

I already wrote two posts about Libby Lehman’s condition. So, if by now I have not gotten you to send money, I should bring in ‘a big gun’.

And if you are looking for someone in The Netherlands that can inspire in ripe women religious feelings, gratitude, hope, and the desire to do it good, you almost automatically end up at ‘reli hunk’ Arie Boomsma.

I don’t know about you, but for me, a picture of this author, tv personality and model, acts very stimulating on all kinds of stuff. Among other, my willingness to give (“Oh yes! Take me!”) and my fantasy. He gets my creative juices (and some other juices, too) flowing all over the place. 

I have written poems about him, and made a quilt design with Arie’s picture. A small sample of poetry below. Solely for charitative purposes of course.

So: give for Libby! My previous post says how.

Arie Boomsma

O, my prejudice is wrecked

Cause ‘evangelic sex object’

Could not exist, before I checked.

 

But Jesus’ name he glorified

He flaunts his sex appeal with pride

He’s Word and Deed personified

XXX Annika

Advertisements

Counting My Blessings – Poem inspired by Libby and my Dad

Libby Lehman in front of one of her quilts

Click here to go straight to English

Als lid van The Quilt Show hoorde ik over de zware beroerte van Libby Lehman. Het nieuws raakte mij op een bepaalde manier persoonlijk.

Ik had mezelf beloofd dat als ik eindelijk van mijn tennis/golferselleboog afben, ik bij haar op les zou gaan om het te vieren! Ik vind haar Threadplay namelijk fantastisch, en ze is mijn favoriete instructor bij The Quilt Show.

Ten tweede is mijn vader grotendeels verlamd door een zware beroerte. Libby’s toestand, die je kunt volgen via Caring Bridge, hield mij de afgelopen weken daarom nogal bezig.

The Quilt Show is bezig met een actie om geld in te zamelen voor therapie voor Libby. Die wordt namelijk maar voor een heel klein deel vergoed door haar ziektekostenverzekering. De rest moet de familie zelf betalen, en dat gaat, waarschijnlijk jarenlang, nog heel veel geld kosten.

Ricky Tims en Alex Anderson van de Quilt Show (zoek naar het tabje ‘Help Libby’) hebben allebei een quilt ter beschikking gesteld om te verloten, in ruil voor het zenden van een cheque aan Libby’s familie.

Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen, en daarom heb ik gevraagd hoe wij ‘chequelozen’ vanuit het buitenland geld kunnen doneren. De familie van Libby heeft mij laten weten bezig te zijn met een PayPal-account, voor veilige donaties via je bank of met een credit card. Zodra ik hierover meer informatie heb, deel ik die met jullie.

Ondertussen kijk ik naar mijn vader, denk ik aan Libby, en tel ik mijn zegeningen. De gewoonste dagelijkse dingen kunnen zij niet doen. Ik mopper soms op rotklusjes, terwijl ze mij eigenlijk totaal geen moeite kosten.

Ik realiseer me nu weer heel goed hoe blij ik mag zijn dat ik genoeg geld kan verdienen om het te delen met mensen die het harder nodig hebben. Dat ik mijn kleren kan strijken, de vuilniszak wegbrengen, en mijn eigen bips kan afvegen :-).

Ik heb er een gedichtje over geschreven in het Engels, dat kunnen jullie hieronder lezen. Ik hoop dat het jullie inspireert om ook gul te zijn voor Libby, en in een moeite door misschien wel een prachtige quilt te winnen!

XXX Annika

ENGLISH

Counting My Blessings

I can wiggle my toes

I can wrinkle my nose

I can iron my clothes

Tuck my skirt in my hose

I only drool when I doze

Or watch X strike a pose

I can wipe my butt

I can strut my mutt

I can dance and dart

Tell the kids apart

I can twist and shout

Totally tire you out

I can hit the hay

At the break of day

I can kiss goodnight

I can read and write

I could take out the trash

Spend plastic and hoard cash

I can do as I please

I thank the Lord on my knees

And can get right up!

So thank you,

For my half full cup

—–

I heard about Libby Lehman‘s severe stroke through The Quilt Show, of which I am a member. In a way the news hit me personally.

I had promised myself to take a class from her in when I am finally rid of my tennis/golfers elbow, to celebrate! I think her Threadplay is stunning, and she is my favorite instructor on The Quilt Show.

Secondly, my Dad is left mostly paralyzed by a severe stroke. So Libby’s condition, which you can follow through Caring Bridge, has been on my mind for the past weeks.

The Quilt Show (find the tab ‘Help Libby’) has launched a fund raiser for Libby’s medical bills. The therapy she needs is only covered for a small part by her medical insurance. For the most part the family has to pay for the therapy, and that is going to cost a lot of money, probably for years to come.

Ricky Tims and Alex Anderson have both donated a quilt to raffle, in exchange for sending a cheque to Libby’s family.

I, too, would like to make a contribution, so I asked how us ‘cheque-less’ can donate money from abroad. The family has let me know they are setting up a PayPal account, for safe donations through the bank or with a credit card. As soon as I have more information on that, I will share it with you.

In the meantime I look at my Dad, I think about Libby, and count my blessings. The simplest of daily things, they just cannot do. I am sometimes complaining about small chores, while in fact they are no trouble at all for me.

Once again, I realize very well how lucky I am to be able to make my own money, enough that I can share with those who need it more. That I can iron my clothes, or take out the trash, and wipe my own butt :-).

I wrote a poem about it, that you can read above this post. I hope it will inspire you to be generous to Libby as well. And who knows, you may win a beautiful quilt while doing so!

XXX Annika

For a Golden Wedding Anniversary

Click here to go straight to English

Vandaag heeft Linda op haar All About Inklingo blog een video gepost met (minstens) 50 verschillende Double Wedding Ring quiltontwerpen!

Het deed mij denken aan vijftig jaar huwelijk, voor elk jaar een andere quilt. Wat prachtig symbolisch om op elke trouwdag een nieuwe quilt op je huwelijksbed leggen in hetzelfde patroon! Elk jaar hetzelfde, en toch weer helemaal nieuw.

Maar goed, zo romantisch ben ik zelf dus niet. Hoe romantisch ik dan wel ben, moge blijken uit het versje dat ik heb geschreven voor het vijftigjarig huwelijk van mijn ouders:

Voor het gouden paar

Al vijftig jaar, een hele tijd

Alleen maar met elkaar

Toen kwamen ze tenminste nog

Nu zijn ze ermee klaar

 

Al vijftig jaar, een hele tijd

Pa vindt het soms een kruis

Gelukkig vindt hij altijd wel

Een klus te doen in huis

 

Al vijftig jaar, een hele tijd

Misschien wel iets te lang

We waren Ma inenen kwijt

Nu bobbelt het behang…

 

Maak je niet ongerust, ik heb dit natuurlijk niet voorgedragen op het feest. (Ik bewaar hem voor Ma’s begrafenis ;-))

Linda’s video vind je hieronder. Luister vooral ook naar de passende muziek!

Ter gelegenheid van deze video heb ik het versje vandaag ook vertaald in het Engels, dus als je het leuk vindt, kun je die versie hieronder ook lezen.

XXX Annika

ENGLISH

Today, Linda posted a video on her All About Inklingo Blog, with (at least) 50 different Double Wedding Ring quilt designs!

It made me think of fifty years of marriage, with a different quilt for every year. How beautifully symbolic to put a new quilt on your bed in the same pattern for each anniversary! Each year it’s the same, yet different, and new all over.

Now, don’t think I am that romantic. Exactly how romantic I am (not), may be illustrated with the verse I wrote for my parents’s fiftieth wedding anniversary:

For the Golden Couple

Fifty years, that’s quite a while

For faith and being true

Back then at least the sex was great

These days it’s just ‘screw you’

 

For fifty years, that’s quite a while

Dad sometimes finds it hard

But luckily he’ll always find

A chore in house or yard

 

Yes, fifty years is quite a while

Perhaps a bit too long

For today we’re missing Mum

And that humpy lawn looks wrong…

Don’t worry, I did not recite it at the party.

(I decided to save it for Mum’s funeral ;-))

XXX Annika

Some violent shit

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

With much regret I have to inform you I have had complaints about this blog. Specifically: poo and pee levels have not been at all what people can expect from me. I am sorry I have let you down, and I do apologize. So I have decided to crank aforementioned levels up a bit.

Luckily, I’ve been hit by bird droppings recently (YUCK!) which really pissed me off, and I almost choked on it (my anger, not the droppings!). But then I remembered the wise words from…(who was it? Mother Teresa?): “Don’t get mad, get even!” And for a while I lost myself in contemplating retaliation. When I came to my senses, I put down my vengeance fantasy in, well, a crappy verse.

To get a good picture: My fantasies involved me on the pavement before our house, in full warpaint, wearing a Rambo outfit, showing off my bloated muscles. (Oh, those aren’t muscles? Well, something is bloated, but maybe it’s the beans I have been eating all week.)

I am standing next to a large wooden contraption on wheels.  The wooden thing has a long arm pulled back by a very tight strap, next to which I hold a gleaming stiletto in a threatening way. A bucket filled with a brown, steaming substance of dubious origin is a the end of the arm, which is facing a shivering, terrified bird…

How (o, how!) will this end…..?


Crappy verse


A cranky old crane from South Spain

Likes to dirty my clean window pane

But with last weekend’s “Splat!”

It just begged for a spat:

It shat on my hat, and again!


So I’m warning this crane: “Watch your step

I refuse to take more of your crap

I’ve eaten beans for a week

And with buckets that reek

I just die to cut this shitapult’s strap!”

(Please don’t start with ‘That’s not a crane! That ‘s columba livia!’ I know my drawing is crap, too, but to my defense, it was an ordinary pigeon that so fowl-ly attacked me.)

Much relieved,   XXX Anneke

Nederlands

Het spijt mij te moeten meedelen dat ik klachten heb ontvangen over dit blog. Specifiek het poep- en piesgehalte is helemaal niet wat de mensen van mij mogen verwachten. Sorry dat ik jullie heb teleurgesteld, ik moet me inderdaad verontschuldigen. Dus heb ik wat bedacht om het voornoemde gehalte op te krikken.

Gelukkig ben ik laatst getroffen door vogeluitwerpselen (GATVER!), waar ik flink pissig van werd. Toen ik stond te stampvoeten van woede herinnerde ik mij ineens de wijze woorden van…eh, Moeder Teresa?: “Don’t get mad, get even!” Daarop heb ik mij enige tijd verloren in wraakzuchtige fantasieën, en toen ik weer bij zinnen kwam heb ik er maar een versje over geschreven.

Om jullie een duidelijk beeld te geven: In mijn fantasie sta ik op de stoep voor ons huis, beschilderd in oorlogskleuren, met een Rambo outfit aan, die mijn geweldig opgeblazen spieren vrij laat. (Wat, zijn dat geen spieren? Nou, er is toch echt iets opgeblazen, maar misschien komt dat dan doordat ik al dagen alleen maar bonen heb gegeten.)

Ik sta naast een groot houten gevaarte op wielen. Dat ding heeft een lange arm, stevig achteruit getrokken door een strakgespannen touw. Bij dat touw houd ik dreigend een glanzende stiletto. Een emmer gevuld met een bruin dampend goedje van bedenkelijke herkomst bungelt aan het uiteinde van de arm, die gericht is op een trillende, doodsbenauwde vogel…

Hoe (o hoe!) moet dat aflopen….?


Retour afzender

Een pissige postduif uit Zwaag
Bezoedelt mijn ramen zo graag
Maar laatst trof hij doel:
Met een schaamteloos smoel
Schoot het kreng mij een stuk in mijn kraag!

Beschonken, beschimpt en bescheten
En na vijf dagen bonen gegeten
Sta ik klaar op de stoep
Met mijn dampende poep
Zoete wraak! Ha, dat beest zal het weten…

Van zo’n duif wens ik echt niets te pikken
Dus om niet in mijn woede te stikken
Fluks een emmer gevuld;
Aan de stront-katapult…
Nu alleen even goed leren mikken!

WRAAK!

He, he, dat lucht op!  XXX Anneke 

Quilter’s Circus

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

Inklingo’s Linda Franz has treated us on a great short video again about sewing a Feathered Star with Inklingo. Now, I love her videos, but I prefer not to just show them here like you can already see them on the All About Inklingo Blog. I like to add a little bit of me with Linda’s videos. I did that in my post ‘Monkey and Happiness’, and I will try to make a tradition of it, because I am sure Linda has more videos up her sleeve!

This time it is not a short story, but a light verse called Quilter’s Circus. I hope you like it. Below the poem you will find the 80 second video. Be sure to turn on the sound as well. Enjoy!

XXX Anneke

Quilter’s Circus

Go and see the circus!
The circus comes to town
Hurry, pull your pants up
And put your needles down

Grab your keys and slippers
Don’t mind ’bout looking neat
The circus trucks are pulling up
to the corner of your street

Get out and join the people
That follow the parade
With animals and music
Balloons and lemonade

Oh, come and see the circus
Cause you don’t want to miss
The laughter, lights, the glitter
Of the greatest show there is

We’ve got a patchwork big top
Hand pieced, condition mint
The ring’s a ‘Double Wedding’
And for sawdust we use lint

The ringmaster’s a Monkey
He‘s charming and he’s smart
But instead of an announcement
For each new act he’ll just fart

And then there is the line-up
True artists, rare and great
You won’t believe what they can do
I promise, just you wait

An act with jumping feed dogs
On stilts with snap-on feet
They’ll get you so excited
You’ll be jumping on your seat

Embroidering contortionists
With ribbons and with hoops
The audience goes ‘Ooh’ and ‘Aah’
And hardly ever ‘Oops…’

Watch Bird on the Highwire
She does amazing tricks
Blindfolded without net she’s spinning
Dresden Plates on sticks

And then there’s Linda juggling
Too many balls to track
While standing on her head
And with her hands behind her back!

And that is just the warm up
The main act’s so much more
We’ll give you an experience
You never had before:

A frog with seven sisters
All hopping in a star
They’re colorful and brilliant
And perhaps a bit bizarre

Cause they are frogs with feathers
How that became to be….?
Well, we’re about to show you
An amazing sight to see!

I can reveal this secret
It’s just the thing you need
We’re offering a sneak preview
At super sonic speed

Go on, and watch this circus
To see if it’s for you
In 80 seconds you can learn
Just what it is we do!
Nederlands

Inklingo’s Linda Franz heeft ons weer verwend met een leuke korte video over het naaien van een Feathered Star quiltblok. Nu ben ik dol op haar videos, maar ik laat ze toch liever niet alleen maar zien zoals jullie ze ook al op het ‘All About Inklingo’ Blog kunnen zien. Ik voeg graag een beetje van mezelf toe bij Linda’s video’s.

Dat heb ik gedaan in mijn post ‘Monkey and Happiness’, en ik wil proberen daar een traditie van te maken, omdat ik denk dat Linda met nog meer video’s komt!
Deze keer is het geen Engels verhaaltje, maar een Engels gedicht genaamd ‘Quilter’s Circus’. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Voor degenen die geen Engels lezen: ik heb er naaitermen en namen van quiltblokken in verwerkt, en natuurlijk werken Linda & Monkey in het circus.

Het gedicht is een inleiding op de 80 seconden video hierboven. Zorg dat je luidsprekers ook aan staan. Veel plezier!

XXX Anneke

Ode to Nigella

Sinterklaas has left the country, but the rhyming spirit always lingers a bit over here. I am posting a small poem that I wrote to tease DHDH with his crush on TV chef Nigella Lawson. I was reminded of this verse when I saw that somebody actually discovered my blog through typing ‘Sinterklaas verse cook book Nigella Lawson’ in a search engine on the day that I published my rhyming help in the last post :-). Glad it was of use to someone! Please scroll down for the English version of this ode to Nigella Lawson.

Sinterklaas is weer naar Spanje, maar het rijmvirus blijft hier altijd nog even hangen. Daarom post ik een klein versje dat ik heb geschreven om DHDH een beetje te plagen omdat hij een beetje verliefd is op TV kok Nigella Lawson. Ik moest weer aan dit versje denken toen ik zag dat iemand mijn blog gevonden had door in een zoekmachine te typen ‘Sinterklaasgedicht kookboek Nigella Lawson’, op de dag dat ik mijn rijmhulp in de vorige post op het web gezet had :-). Ik ben blij dat er iemand er wat aan gehad heeft!

Nigella (si bella) (Dutch)

Ongrijpbare geest…mmm
Net Rivella

Haar lijf en haar benen…mmm
Net Barbarella

Haar borsten zo blank…mmm
Net mozzarella

De smaak van haar liefde…Aaah!
Net Nutella

Verlangen verteert mij…Oooo!
Net Salmonella

Nigella (si bella) (English)

Her bubbly spirit….mmm
Just like Rivella

So curvy, her body..mmm
Beats Barbarella

Her breasts, round and tender…mmm
Like mozzarella

The taste of her love..Aah!
Just like Nutella

Desire destroys me….oooo!
Like salmonella

XXX Anneke

Rijmhulp voor Sinterklaas

Voor degenen die nog een Sinterklaasgedicht nodig hebben voor 5 december, hier een paar kant-en-klare rijmen. Vooral toepasselijk voor de mannen in ons leven. Veel plezier, en maak er een heerlijk avondje van! (Knus he, met die sneeuw?)

XXX Anneke

The world has turned to white
The moon is shining bright
Sinterklaas is here tonight
Unpack your things
To see what he brings…

 For those who are in desperate need of Sinterklaasgedichten for 5 December, I have made a few, ready to use (Dutch only). Especially for the men in our lives. Have fun, and if you celebrate Saint Nicholas Eve, make it a ‘delicious little evening’. (Isn’t it cosy, with the snow?)

Bij een speculaaspop

En voor jou…
Asjemenou!
Een echte speculaasvrouw

Bij een kookboek van Nigella Lawson

Ze staat graag in de keuken
En ze doet niet aan de lijn
Ja, een vrouw zoals Nigella
Vindt elke man wel fijn
Zelfs de Sint die smult hiervan
Ik hoop dat jij dat straks ook kan!

Bij misschien wel, misschien geen trein…

Pappa is al groot
Zelf de kids zijn niet meer klein
Maar toch vroeg hij aan Sint
Een heuse Märklintrein
Zo één waar je voor moet sparen
O, dat wenst hij nu al jaren!
We houden het nog éven spannend
Zou dit hem eind-lijk zijn….?

 

Bij een stropdas of iets pittigers

Met een stropdas van zijde
Of een blaadje met mooie meiden
Kun je opa nog altijd verblijden

 

Bij een paar sokken

Hiermee ben je vast in je sas
Warme sokken komen altijd van pas

 

Bij gereedschap

Voor de doe-het-zelf man
Het hangt onder een prachtig afdakje
Daar niet van
En je gereedschap is natuurlijk nog prima
Daar wil Sint niks van zeggen
Maar er kan altijd wat bij
Dus hiervan word je vast wel blij

 

Bij wat dan ook

Sodeknetter!
Alweer geen chocoladeletter…

Inklingo is FAST…

Precise, simple, fast

Secuur, simpel, snel

(klik hier om direct naar Nederlands te gaan)

 

Inklingo is…

P for Patented, Pleasant, Patchwork Piecing (and appliqué)

R for Really Recommendable

E for Economical, Efficient, Eliminating several steps of traditional quilting methods

C for Calculations (all done for you), Cotton fabric (any ordinary), Charms (& scraps and yardage), Clever, Carefully designed  Color Choices

I for Inkjet printer (any ordinary), Invisible Ink lines (from the front)

S for Shapes Straight of grain

E for Excellent, Exciting, Environmentally friendly (no packaging, no shipment, uses very little ink)

 

S for Savings (Storage Space, time, fabric, money and energy), Safe (Scissor cutting or rotary cutter)

I for Innovative Invention, Iron (hot and dry)

M for Monkey, Machine piecing (& hand piecing and hybrid), Miniature hexagons and Many More Marvelous shapes

P for Perfect (cutting lines, sewing lines and matching marks) Producing Pleasing results

L for Lines printed on fabric, Linda, Learning curve (Low and short)

E for Easy and Effortless, Endless numbers of cut shapes, with Exact 1/4 inch seam allowance Every time

 

F for Free collections, Friendly for First timers, Fun, Furrily (and thoroughly) tested and explained

A for Accurate, Addictive, Always Available for downloading

S for Select your fabrics and Stitch in no time, Start here

T for The quilting Tool we always wanted, Truly and Totally compatible with any Technique, pattern or method, Templates Technologically improved
 

Now check out how FAST Inklingo really is. (Start the video by Linda Franz, I had to watch it several times to take it all in!)

Inklingo is…
Secuur, Snel en Simpel
Succes met vlag en wimpel

Simpel, Snel, Secuur
Stapels lapjes in een uur
En stuk voor stuk
Exact op maat
En recht-van-draad

Secuur, Simpel, Supersnel
Dát wil elke quilter wel
Ik kan al niet meer zonder
Bekijk nu zelf dit wonder! (zie de video hierboven)

Om zelf snel aan de slag te gaan met Inklingo, klik hier

XXX Anneke

Inklingo Happy Clamshells

 

I Am Happy as a Clam Quilt

Please scroll down for the English translation and more…

Ik ben dol op Inklingo’s laatste collecties, de clamshells, en dan vooral die met de sashings. Ik ben in juni naar de quilttentoonstelling in het Victoria & Albertmuseum in Londen geweest waar de antieke set bedgordijnen in dit patroon hing. Erg inspirerend!

Helaas ben ik niet handig genoeg met EQ om de clamshells met sashings te tekenen, vandaar als illlustratie alleen een ontwerpje met een ‘happy clam’ zonder de sashings. Omdat ik vandaag wel wat vrolijkheid kon gebruiken (maandag, treinperikelen, natgeregend, etc…) heb ik een gedichtje geschreven, geïnspireerd door deze collecties. Alleen in het Engels. Ik heb nog even in het woordenboek opgezocht wat ‘clam’ is om te kijken of ik er iets mee kon in het Nederlands: ‘tweekleppig schelpdier’ . Tja.. “Ik heb een plezier als een tweekleppig schellupdier?” Nee.

I love Inklingo’s latest collections, the clamshells, especially those with sashings. In June I visited the Quilts exhibition in the Victoria & Albert museum in London, where the antique set of bed curtains in this pattern was displayed. Very inspiring! Unfortunately I am not good enough with EQ to draw the clamshells with sashings, that is why I just made this little design with a happy clam as illustration. 

Because I could use a little cheering up today (Monday, train troubles, a cold rain shower, etc.) I wrote a little verse inspired  by these collections. I thought I’d share this with you, since the previous only slightly quilty nonsense went down so well ;-)

 

Happy as a Clam

 

My trees are growing jam

My pigs are laying spam

I walk my dog by tram

My cat says ‘thank you mam’

I’m happy as a clam

 

I’m happy as a clam

My rabbits push a pram

My turkeys play with yam

My spiders run a scam

I caught it on webcam

 

My parents call me Pam

But still know who I am

Last night I dreamt I swam

With sheep that shrunk to lamb

I’m happy as a clam

 

I’m happy as a clam

My rocks are always glam

My rolls are always ham

My printers never jam

My sashing fits my clam

 

Yes, happy’s what I am!

 

XXX Anneke