Star Sampler Quilt for Inklingo’s Anniversary

Inklingo Star Sampler - original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo!

Inklingo Star Sampler, original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo! – Inklingo Star Sampler, eigen ontwerp van Annika Kornelis, om 10 jaar Inklingo te vieren!

Click here to go straight to English

Dubbel Hoera! Inklingo bestaat deze maand dus tien jaar, en uitvinder Linda is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Linda & Monkey!

Natuurlijk moest ik een quilt ontwerpen voor deze gelegenheid, en het resultaat zie je hierboven (en onder). Ik ben er lang mee bezig geweest, het wilde maar niet lukken. Ik denk dat ik eigenlijk te veel wilde. Linda heeft al zo ontzettend veel Inklingo Shape collections gemaakt in die tien jaar, dat het onmogelijk bleek om een representatief overzicht te geven in één quilt.

Ik heb me dus maar beperkt tot sterrenblokken. Die zijn geliefd, klassiek en ze vervelen me nooit. En ik vond het wel toepasselijk om Linda in deze vorm de sterren te geven die zij en Inklingo verdienen!

Toen ik een tijdje bezig was met een zo breed mogelijke selectie van alle mogelijke Inklingo-sterren kwam ik er achter dat ik met alleen de achtpuntige sterren al een grote uitdaging had. De zespuntige sterren, de tienpuntige etc. vielen dus af.

Het is nog best lastig om van blokken met verschillende afmetingen een harmonieus geheel te maken. Om die reden heb ik ook maar een beperkt palet gebruikt, 5 kleuren in de blokken.

Daarbij had ik mezelf nog een uitdaging gesteld; ik wilde graag precies 35 verschillende sterren in de quilt verwerken, terwijl de quilt wel nog een normaal formaat moest hebben. En het is gelukt!! :-)

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

De 35 sterren zijn omdat dat precies het aantal sterren is dat Linda en Inklingo volgens mij verdienen, in plaats van het normale maximum van 5 sterren. Waarom, kun je lezen in deze grappige review van een anonieme Inklingo gebruiker ;-).

Ik zal later meer informatie geven over de blokken, maar hier alvast wat algemene informatie over de quilt.

Het middendeel, zonder de randen, meet iets meer dan 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (Om de meeste variaties heb ik randen van 1 inch [2,5 cm.] en 1.5 inch [3,8 cm.] getekend).

Een zelfde blok maar van een ander formaat reken ik als verschillend, dus het is een echte sampler.

De blokken meten:

 • 3 inch [7,62 cm.],
 • 4,5 inch [11,4 cm.]
 • 6 inch [15,24 cm.]
 • 9 inch [22,9 cm.]
 • 12 inch [30,5 cm.]
 • 13,5 inch [34,3 cm.]
 • 18 inch [45,7 cm.]
 • ca. 30 inch [76,2 cm.]

Die laatste is de Feathered Star in het midden, die is iets kleiner dan 30 inch. Dat heeft Linda gedaan zodat je de optie hebt om in het midden een 9 inch [22.9 cm.] blok naar keuze te zetten. Dat is echt zo slim!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lila achterground, blokken anders gekleurd.

Ik heb er de 9 inch Inklingo Star geplaatst. Dat middenblok telt dus als 2 blokken, en zo kwam ik precies tot het gewenste aantal van 35!

Drie blokken heb ik met extra strips rondom afgemaakt op een veelvoud van 1,5 inch [3,8 cm.], zodat ze mooier in mijn layout pasten. De Feathered Star in het midden is daardoor 31,5 inch geworden [80 cm.]. 

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken weer  hetzelfde gekleurd als in de rode, de blauwe en de dambordversie hieronder.

Wat namen van de gebruikte blokken: LeMoyne Star (variaties), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variaties, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star.

Sommige blokken stonden kant en klaar in EQ, andere heeft Linda voor ons getekend en sommige heb ik zelf getekend. Het was nog een hele administratieve klus om te inventariseren welke blokken in welke maat gemaakt kunnen worden in Inklingo, maar ik geloof dat ik ze nu allemaal goed heb.

(Ik kwam er vanochtend, nadat ik alle plaatjes voor dit blog al gemaakt had, pas achter dat ik een van de blokken in een niet-bestaande maat had opgevoerd! Dus dat moest allemaal weer gecorrigeerd worden.) 

Hoe je al deze sterren nog enigszins hemels in een achtergrond genaaid krijgt, daar moet ik nog even op puzzelen. Als je heel ijverig bent, zou je in elk geval de achtergrond kunnen maken van patchwork van 1,5 inch vierkantjes [3,8 cm.].

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1,5 inch. De gele driehoekjes langs de rand zijn 1,5 inch HST’s, en in de hoekjes zitten 1,5 inch QST’s.

Al de benodigde vierkantjes en driehoekjes zijn in elk geval beschikbaar als Inklingo patroondelen. Het voordeel is dat je dan zonder aftekenen de achtergrond machinaal in een schuin rasterpatroon kunt quilten (cross hatching), met een boventransportvoetje met een naadgeleider, evenwijdig aan de naden.

Binnenkort meer! Zingen jullie ondertussen het speciale Inklingo-verjaardagslied mee voor Linda? Pom, pom, pom…Print, Cut, Sew…!

XXX Annika

ENGLISH

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler with red background. The blocks are colored exactly the same as in the blue version at the top of this post. A different background color has a very different effect!

Hurray! Hurray! As you know, Inklingo has been around for ten years this month, and today is inventor Linda’s birthday! Congratulations, Linda & Monkey!

Of course, I had to design a quilt for this occasion, and you can see the result above. It took me a long time to design this, I just could not get it to work. I think I wanted do do too much in one design. Linda has already published so many Inklingo Shape Collections in those ten years, that it soon turned out to be impossible to give a representative overview in one quilt.

So I limited myself to star blocks. They are well loved, classic, and I can never get enough of them. Plus, I thought it would be fitting to award Linda all the stars she and Inklingo deserve, in this way.

When I had been working a while to find and create a broad overview of all the available stars in Inklingo, it dawned on me that I would have my hands full with just the eight pointed stars. So the six pointed and ten pointed stars etc. had to go!

And it is tricky to create a harmonious whole with differently sized blocks. For that reason, I also limited my color palette, to just 5 colors for the blocks.

On top of that, I had given myself another challenge; I wanted to use exactly 35 different star blocks in this quilt, within a reasonable size limit. And I did it! :-)

The 35 stars are because it is arguably the number of stars Linda and Inklingo deserve, instead of the regular maximum of five stars. You can read why, in this funny review by an anonymous Inklingo user ;-).

I will provide more info on the blocks later, but here is some general information on the quilt.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler with neutral background. Blocks still colored the same as in the blue and red versions above.

The center without borders measures about 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (To most variations I added borders of 1 inch [2.5 cm.] and 1.5 inch [3.8 cm.]).

I count blocks with the same design but in a different size as different blocks, so it is a true sampler quilt.

Block sizes are

 • 3 inch [7,62 cm.]
 • 4.5 inch [11.4 cm.],
 • 6 inch [15.24 cm.]
 • 9 inch [22.9 cm.]
 • 12 inch [30.5 cm.]
 • 13.5 inch [34.3 cm.]
 • 18 inch [45.7 cm.]
 • circa 30 inch [76,2 cm.].

The latter is the Feathered Star in the center, which is slightly smaller than 30 inches. Linda made it like that, to provide us with the option to put any 9 inch block in the center of the Feathered Star block. That is so clever!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

I put the 9 inch Inklingo Star block in the center. So I am counting the center block as two blocks, and that’s how I got to the desired number of 35 blocks!

Around three blocks I added plain strips, to finish the blocks to a multiple of 1.5 inch [3.8 cm.] so that they would fit into my layout a bit nicer. The Feathered Star in the center ended up being 31.5 inch [80 cm.] with the strips.

Some names of blocks used: LeMoyne Star (variations), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variations, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star. 

Some of the blocks were waiting for me in EQ7, some of them were drafted in EQ by Linda for us, and some of them I drafted myself in EQ. It was quite a bit of administration to keep track of which blocks can be made in which size with Inklingo, but I think I have all of them right.

(Only this morning, after I had made all the pictures for this blog, I found I had used one of the blocks in a non-existing size! So I spent some time correcting that.)

I still need to puzzle on setting all of these stars in a background at least somewhat heavenly. If you are very zealous, you could make the background with 1.5 inch [3.8 cm.] squares patchwork.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler with checker board background. Each square measures 1.5 inch. The yellow triangles along the border are 1.5 inch HST’s. The small yellow triangles in the corners are 1.5 inch QST’s.

All the necessary squares and triangles are available as Inklingo Shapes. The advantage of this is, that you could easily do some cross hatch quilting in the background without marking. Just quilt by machine with a walking foot and attached seam guide, following the seams.

More to come soon!

In the mean time, are you singing the Inklingo Anniversary song along with me, for Linda’s birthday? Na, na, na… Print, Cut, Sew!

XXX Annika

Advertisements

Inklingo Hunter’s Star Quilt Designs

Hunter’s Star with LeMoyne Star Variation Block 2 – Hunter’s Star met LeMoyne Star variatieblok 2

Click here to go straight to English

Hier zijn dan mijn quiltontwerpen met de nieuwste Inklingo-collecties, voor Hunter’s Star. Ik heb Hunter’s Star gecombineerd met de (Inklingo) LeMoyne Star.

Hunter’s Star is er (voorlopig) in drie maten, 6 inch, 9 inch en 12 inch. En er is ook een gratis te downloaden Inklingo Hunter’s Star Design Book.

Hunter’s Star met LeMoyne Star variatie blok 3, alleen Inklingobaar in 6 inch

De 4,5 inch ster uit de Gratis Inklingo-Collectie Patroondelen past bij de 9 inch Hunter’s Star.

De 6 inch Inklingo LeMoyne Star combineert met de 12 inch Hunter’s Star.

Hunter’s Star met gewone LeMoyne Star blokken, in 4,5 of 6 inch

Na de frisse versie van mijn quiltontwerp bovenaan, wilde ik ook wat ‘gloeiende’ versies, met minder contrast, proberen.

In de kleurvariaties heb ik met twee achtergrondvierkantjes in het LeMoyne Star blok iets gevarieerd, om te kijken wat het beste effect geeft. Ik ben er nog niet helemaal uit, het hangt ook van de kleuring af.

1: Le Moyne Star gewoon – 2: Met 2 vierkantjes vervangen door elk 2 HST’s – 3:Met 2 vierkantjes vervangen door elk 1 HST en 2 QST’s

Blok 3 in het overzicht hierboven kun je alleen maken met de 6 inch LeMoyne Stars. Voor de 4,5 inch LeMoyne Star variatie zijn de benodigde 1,32 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) niet beschikbaar als Inklingo patroondeel.

 • Voor blok 1 gebruik je gewoon  de patroondelen zoals ze in de collectie van je keuze, 4,5 of 6 inch, zitten.
 • Voor variatieblok 2 in 6 inch, gebruik je vier 1,75 inch halfvierkant driehoeken (HST’s), in plaats van twee 1,75 inch vierkantjes. Deze HST’s vind je in de download Inklingo-collectie Half Square Triangles 00B, met 12 maten HST’s.
 • Voor variatieblok 2 in 4,5 inch gebruik je vier 1,32 inch HST’s. Deze vind je de Inklingo-collectie patroondelen voor 15 inch Feathered Star.
 • Voor variatieblok 3 in 6 inch, vervang je twee 1,75 inch vierkantjes door (per vierkantje) een 1,75 inch HST en twee 1,75 inch QST’s. De QST’s zitten in de Inklingo-collectie Quarter Square Triangles 00B, met twaalf maten kwartvierkant driehoeken.

XXX Annika

ENGLISH

Hunter’s Star with LeMoyne Star Variation Block 2

Here are my quilt designs with the latest Inklingo collections, for Hunter’s Star.

I paired Hunter’s Star with the (Inklingo) LeMoyne Star. Hunter’s Star comes in three sizes (for now); 6 inch, 9 inch and 12 inch. And there is also a free download Inklingo Hunter’s Star Design Book.

Hunter’s Star with regular LeMoyne Star Blocks, in 4.5 or 6 inch

The 4.5 inch star from the Free Inklingo Shape Collection fits with the 9 inch Hunter’s Star.

The 6 inch Inklingo LeMoyne Star fits with the 12 inch Hunter’s Star.

Hunter’s Star with LeMoyne Star Block Variation 3

After my fresh quilt design from the complete top, I also wanted to try a few ‘glowing’ color variations, with less contrast.

In the color variations I varied a bit with two of the background squares of the LeMoyne Star block, to see which gives the best effect. I am undecided, it also depends on the coloring.

1: Le Moyne Star regular – 2: With two squares replaced by each 2 HST’s -3: With two squares replaced by each 1 HST and 2 QST’s

Block variation 3 in the overview above, you can only make with 6 inch LeMoyne Stars. For the 4.5 inch LeMoyne Star variation, the 1.32 inch Quarter Square Triangles (QST’s) you need are not (yet?) available as Inklingo shape.

 • For block 1 you just use the shapes that are in the collection of your choice.
 • For block variation 2 in 6 inches, you use four Half Square Triangles (HST’s) of 1.75 inch to replace two 1.75 squares. You find these HST’s in the Inklingo download shape collection Half Square Triangles 00B, with twelve sizes of HST’s.
 • For block 2 in 4.5 inch you use four 1.32 inch HST’s. These are in the Inklingo shape collection for 15 inch Feathered Star.
 • For block variation 3 in 6 inches, you replace two 1.75 inch squares with one 1.75 inch HST and two 1.75 QST’s. De QST’s are in the Inklingo shape collection Quarter Square Triangles 00B, with twelve sizes of QST’s.

XXX Annika

Merry Christmas

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Click here to go straight to English

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2012!

Als kerstkadootje heb ik speciaal voor jullie een Inklingoproject ontworpen dat je kunt maken met de GRATIS Inklingo-collecties. Het is een kerstboom die de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’ heel mooi combineert met de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star.

Als je deze quilt met 4,5 inch [11,4 cm.] blokken maakt, wordt het middendeel ca. 38 inch x 41 inch [97 cm. x 105 cm.]. Dat wordt een mooi groot wandkleed! Je kunt natuurlijk enorm variëren met (de breedte van) de randen.

Hieronder laat ik al verschillende versies zien. Als je de quilt klein wilt houden, doe je om het midden alleen een effen rand. De variatie met de randen hierboven wordt in totaal ca. 66 x 69 inch [168 x 176 cm.].

Als je met Kerst een lege muur van museale afmetingen zou willen bedekken, kun je deze quilt ook met 6 inch [ca. 15,2 cm.] blokken maken. Het middendeel wordt dan 51 x 55,2 inch [ca. 129,5 cm. x 140 cm.], en met alle randen wordt hij 91,5 x 95,7 inch [ca. 232 cm. x 243 cm.]. Je kunt de Circle of Hearts blokken op elke gewenste maat printen. De sterblokken maak je dan met de (betaalde) Inklingo collectie voor 6 inch LeMoyne Star.

Klik hier om mijn gratis EQ7 projectbestand te downloaden, met deze quilt in een paar variaties, en mijn Sinterklaasquilt ‘Star of Myra’, gemaakt met dezelfde blokken. Je hebt EQ7 nodig om dit bestand te kunnen openen.

In de rand met blokken zie je nog een niet-Inklingo blok, een eenvoudige kerstboom om te foundation piecen. Klik hier voor een patroon pdf in 4,5 inch. Klik hier voor een patroon pdf in 6 inch.

Ik ben nog bezig met een patroon voor deze quilt met 4,5 inch blokken, maar het kan nog wel even duren voordat ik dat op Stof Genoeg zet.

Vrolijk Kerstfeest!  XXX Anneke

English

This slideshow requires JavaScript.

I am wishing you all a very Happy Christmas and lots of health, happiness and prosperity in 2012!

As a Christmas present I designed an Inklingo project especially for you. You can make it with the FREE Inklingo collections. It is a Christmas Tree which combines the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’, very nicely with the free collection for a 4.5 inch LeMoyne Star.

If you make this quilt with 4.5 inch blocks, the center will be 51 x 55.2 inches. That will make a nice big wallhanging! Of course you can vary with (the width of) the borders.

In the slideshow I am showing just a few options. If you want to keep the quilt small, just add one plain border around the center. The version with all borders as shown at the top of this post, will be 91.5 x 95.7 inches.

If you want to cover a wall of gallery dimensions for Christmas, you can also make this quilt with 6 inch blocks. That would make the center 51 x 55.2 inches. With all borders it would be 91.5 x 95.7 inches. You can print the Circle of Hearts blocks in any size. For the star blocks you would need the (paid) Inklingo collection for 6 inch LeMoyne Star.

Click here to download my free EQ7 project file, with a few versions of this quilt, and also my Sinterklaas quilt ‘Star of Myra’, which uses the same blocks. You need EQ7 to be able to open this file.

In the pieced border you can see a non-Inklingo block, a simple christmas tree for foundation piecing. Click here for a pattern pdf in 4.5 inch. Click here for a pattern pdf in 6 inch.

I am working on a pattern for this quilt with 4.5 inch blocks, but it may take a while before I can put that on Stof Genoeg.

Merry Christmas! XXX Anneke

Sinterklaas’ favorite quilt design

Sinterklaas favorite coloring of Star of Myra - Sinterklaas favoriete kleuring van Ster van Myra

Click here to go straight to English

Wow!! De reacties op mijn post van gisteren zijn overweldigend! Sinterklaas heeft ZELF gereageerd, en me direct laten weten welke versie van ‘Ster van Myra’ hij het mooist vindt. Lees de comments maar als je me niet gelooft. 

En… hij heeft me een hoge baan aangeboden in Spanje! De pietjes kunnen alle verzoeken om quiltstof en Inklingo niet meer aan. Ik ben enorm vereerd. Maar nu ik erover nadenk, begrijp ik wel waarom sommige Pieten zo slecht zijn in hun werk. Als dit representatief is voor het aannamebeleid van Sinterklaas… Ik denk eigenlijk niet dat ik geschikt ben als Hoofdpiet van zijn nieuwe quiltafdeling. Quiltontwerppiet is een beter idee. Ik denk dat ik maar eens keihard ga onderhandelen met Sinterklaas! ;-) Misschien kan ik mijn droombaan eruit slepen en een marsepeinen varken met het gewicht van DHDH in zijn studententijd (veel bier).  

Maar ik wil niet ondankbaar lijken, de goedheiligman heeft me ook al enorm verwend met de schoenkado’s die ik vanochtend aantrof. De Sint kent alle kindertjes toch zo goed, hij wist zeker dat ik een beetje verliefd ben op Linda’s Monkey: Ik heb van hem mijn eigen Monkey-met-een-driewielertje gekregen. En deze is nog schattiger. En ik kreeg nog een grote chocoladeletter.

DANK U SINTERKLAASJE! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke
English

What more could a girl wish for: Chocolate and a cute Monkey! - Wat kan een meisje nog meer wensen; chocolade en een schattig apie!

Wow!! The response to yesterday’s post has been completely overwhelming. Sinterklaas HIMSELF has responded, and let me know already what version of ‘Star of Myra’ he likes best. You can read the comments if you don’t believe me.

He has asked me to make it for him, and… offered me a prestigious job with him in Spain. The Piets are flooded by wish lists requesting Inklingo and quilting fabric! I am so very flattered. But now that I think about it, I can see why some Piets are so lousy at their jobs. If this is how he hires… I don’t think I am the best choice to become Head Piet of his new Quilting Department. Quilt Design Piet would be a better idea. I think I am going to negotiate really tough with Sinterklaas! ;-) I may be able to get myself my dream job and a marzipan pig the weight of my spouse when he was a student (lots of beer).

But I don’t want to seem ungrateful, His Holiness has already spoiled me with the shoe gifts I found this morning. The Sint knows all the children so well, he must have known that I have a crush on Linda’s Monkey, for he gave me my very own, Monkey-with-a-trike. And this one is even cuter! And he gave me a large chocolate initial.

THANK YOU, DEAR SINTERKLAAS! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke

Quilts for Sinterklaas

This slideshow requires JavaScript.

Click here to go straight to English

“Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…” Ik hou van Sinterklaas. Als kind maak je dan een tekening voor hem, en als volwassene ontwerp je dan in EQ7 een quilt voor hem. Dit is hem geworden. Een beetje winters, aansluitend bij de klassieke smaak die hoort bij een hoge leeftijd. Geschikt voor een heer, maar toch met hartjes. Dit ontwerp heb ik ‘Ster van Myra’ genoemd, en ik hoop dat Sinterklaas hem mooi vindt.

Ik denk dat ik de tekening vanavond in mijn schoen leg, naast een appel voor het paard, en natuurlijk mijn verlanglijstje. Ik ben alleen nog niet  helemaal uit de kleuren… Weet je wat, ik denk dat ik mijn schoen meerdere keren ga zetten, met steeds een andere versie van het ontwerp. Dan merk ik vanzelf welke Sinterklaas het mooiste vindt. Want die beloont hij natuurlijk met het lekkerste snoep in mijn schoen ;-) (Een marsepeinen varkentje graag, lieve Sinterklaas. Kikkers en muizen of kruidnootjes zijn ook erg welkom, maar zal ik opvatten als een teken dat de quilt nog niet helemaal naar uw smaak is).

Ik hoop dat Sint quiltpieten heeft die deze quilt voor hem gaan maken, misschien zelfs wel Inklingopietjes! Want deze quilt is helemaal Inklingobaar, en in de geest van Sinterklaas, speciaal ontworpen met de twee gratis te downloaden collecties Inklingo patroondelen! Maar je kunt hem ook met een ‘betaalde’ collectie maken. De achtpuntige sterren zijn er nl. in 4,5 inch (de gratis collectie)  en 6 inch (LeMoyne Star).

De blokken met boogjes en hartjes zijn uit de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’. Deze blokken kunnen de appliqué-pieten gebruiken voor hun favoriete appliqué techniek, en deze blokken kun je in elke gewenste maat printen, dus ook in 4,5 inch [11,4 cm.] of 6 inch [15,24 cm.]. In het midden van de quilt heb ik de kwart cirkels gebruikt in dezelfde maat als de sterren, met alleen het middelste appliqué hartje. In de rand heb ik de kwart cirkels in een iets kleinere maat gecombineerd tot halve cirkels, en daar alle appliqué hartjes gebruikt.

Als de pietjes deze quilt maken met 6 inch blokken in het middendeel wordt het middendeel ca. 42 inch x 59 inch [ca. 108 x 150 cm.], en totaal (maar dat hangt natuurlijk af van het aantal randen en de exacte breedte) ca. 67 inch x 85 inch [ca. 170 cm. x 216 cm.]. De blokken in de boogjesrand zijn dan ca. 4,6 inch vierkant [11,7 cm.]. Hoe groot de rand tussen het middendeel en de appliqué-rand precies moet worden meten de pietjes dan na het naaien van het middendeel en de randen, zodat hij er precies tussen past. 

Met 4,5 inch blokken wordt het middendeel ca. 32 x 44,5 inch [ca. 81 x 113 cm.], en totaal ca. 55 x 69 inch. De blokken in de boogjesrand zijn ca. 3,5 inch. 

Maar de pieten kunnen deze ontwerpen makkelijk maken met meer of minder blokken in het midden, en wat minder, maar grotere, boogjes in de randen. Voor de driehoeken in de randen en op de hoeken van het middendeel kunnen ze de speciale Inklingo Setting Triangles voor 4,5 of voor 6 inch On-Point blokken gebruiken.

Nou, ik hoop dat de pieten er enthousiast mee aan de slag gaan, maar dan wel graag NA 5 december. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de pakjespieten nu gaan quilten en dat zo leuk vinden dat ze de kindertjes (klein of groot) helemaal vergeten!

XXX Anneke

English

I love Sinterklaas. As a child I made drawings for him, and now that I’m all grown up, I designed him a quilt in EQ7. You can see it above. A bit wintery, suitable to the classic taste that goes with a very high age. It is appropriate for a gentleman, but has hearts on it all the same. I named this design ‘Star of Myra’ which refers to the historic figure that Sinterklaas is based on. Saint Nicholas was the bishop of Myra. I hope Sinterklaas likes my design.

I think I will put it in my shoe tonight, next to the window (as we don’t have a chimney), together with an apple for Sint’s horse, and of course my wish list. If I sing songs tonight next to the window, Sinterklaas and his helpers (all named ‘Piet’, pronounced as Pete), who will be riding on the roof tops, will hear my songs, and know there will be a shoe with something for the horse, and probably a wish list to collect.

I can’t quite decide on the colors, though… Sint always goes dressed in red and white, with yellow/gold and purple accents. But maybe he likes blue and green as well…. You know what? I will put my shoe next to the window several times, each time with a different version of this design! I will know which one is Sint’s favorite, by what the Piets leave in my shoe in return. (A marzipan piggy, please, dear Sinterklaas. Candy frogs or mice, or ‘pepernoten‘ will be much appreciated, but considered a sign that the quilt is not entirely to your liking yet).

I hope Sinterklaas has Quilting Piets who will make this quilt for him, maybe even Inklingo Piets! For this quilt is entirely Inklingoable, and, in the giving spirit of Sinterklaas, especially designed with the two free download collections of Inklingo shapes! But you can also make it with a ‘paid’ collection. The eight pointed stars are available in two sizes; 4.5 inch (free collection) and in 6 inch (6 inch LeMoyne star).

The blocks with the curves and hearts are from the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’. Appliqué Piets can use these blocks for their favorite appliqué technique, and print the blocks in any size (like 4.5 or 6 inches). In the center part of the quilt, I used the quarter circles in the same size as the stars, with only one heart in the middle.

In the borders I combined quarter circle blocks in a smaller size, to form half circles, and used all the appliqué hearts.

If the Piets make this quilt with 6 inch blocks in the center, this part will be ca. 42 x 59 inches, and total dimensions, (depending on the number of border strips and the exact width) would be about 67 x 85 inches. In this case the blocks in the border would have to be ca. 4.6 inches square. After sewing the center and the appliqué borders, the Pietjes will measure how big the inner strips would have to be exactly to fit between them.

With 4.5 inch blocks the center part would be ca. 32 x 44.5 inches, and total dimensions ca. 55 x 69 inches. The blocks in the appliqué border would be 3.5 inches.

But the Piets could easily make this design with more or less blocks in the center, and less, but bigger, half circles in the borders. For the triangles along the edges and on the corners of the center part, they could use the special Inklingo Setting Triangles for 4.5 or 6 inch On-Point blocks.

Well, I would like the Piets to get onto this with enthusiasm, but please, AFTER 5 December. We don’t want the Present Piets to start quilting now and become so engrossed, that they completely forget about the kids (little or big)!

XXX Anneke

LeMoyne Stars and Pinwheels On-Point

LeMoyne Stars alternated with pinwheels, on point

Click here to go straight to English

Terwijl ik in EQ7 aan het spelen was met on point zettingen voor Drunkard’s Path blokken in deze eerdere post, heb ik ook een paar versies gemaakt met LeMoyne Stars (achtpuntige sterren) op de punt, afgewisseld met pinwheels.

Je kunt deze quilt maken met beide maten Inklingo LeMoyne Stars. Voor de 6 inch [15,24 cm.] sterren maak je 6 inch pinwheel blokken van 3 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). Voor de 4,5 inch [11,4 cm.] sterren uit de gratis collectie maak je passende pinwheel blokken van 2,25 inch HST’s.

Beide maten HST zitten in de downloadcollectie met twaalf maten HST’s, de TRI HST 00B, en ook op de uitverkochte cd nr. 2. Verder zitten 3 inch HST’s ook in de 9 inch Storm at Sea collectie, en 2,25 inch HST’s zitten ook in de 6,75 inch Storm at Sea collectie.

Als je cd 2 of de download met twaalf maten HST’s hebt kun je ook de blauw-zwarte versie hieronder maken, met extra naden in de sterren. Bij een goede kleurverdeling lijkt het of er extra grote, transparante pinwheels in de quilt zitten, die deels over de sterren heenliggen.

De driehoeken die je hiervoor nodig hebt zijn alleen beschikbaar voor 6 inch sterren. Je vervangt elke 1,75 inch vierkant in de hoeken van de sterren door twee 1,75 inch HST’s. Je vervangt elke 2,5 inch kwartvierkant driehoek (QST) tussen de sterpunten door twee 1,25 inch HST’s.

Veel plezier ermee! 

XXX Anneke

English

LeMoyne star blocks with extra seams, alternated with pinwheels, on point

While playing around in EQ7 with On Point settings for Drunkard’s Path blocks for this previous post, I also made some versions with LeMoyne Stars set on point, alternated by pinwheels.

You can make this quilt with both sizes of Inklingo LeMoyne Stars. For the 6 inch stars you make 6 inch pinwheel blocks with 3 inch Half Square Triangles (HST’s). For the 4.5 inch stars from the free collection you make matching pinwheel blocks with 2.25 inch HST’s.

Both sizes HST are in the download collection with twelve sizes of HST’s, TRI HST 00B, and also on cd #2 (which is sold out). 3 inch HST’s are also in the 9 inch Storm at Sea collection, and 2.25 inch HST are also in the 6.75 inch Storm at Sea collection.

If you have either cd#2 or the download with twelve sizes of HST’s, you can make the black-blue version with extra seam lines in the stars. With the right color placement, it looks as if there are extra large, transparent pinwheels in the quilt, that partly cover the stars. 

The triangles you need are only available for 6 inch stars. You replace each 1.75 inch square in the corners of the stars with two 1.75 inch HST’s. You replace each 2.5 inch Quarter Square Tiangle (QST) between the star points with two 1.25 inch HST’s

Enjoy! 

 XXX Anneke

Drunkard’s Star Quilts

Drunkard's Star block

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

Did you see the new downloadable FREE Drunkard’s Path Design Book yet? Inklingo’s Linda Franz has done it again! After her 3 inch Drunkard’s Path (DP) collection, she now released five more sizes, and the Design Book. It is amazing what stunning quilts you can make with DP when you combine several sizes. Go check it out, Linda shows 125 different layouts with just DP in this Design Book!

She inspired me to come up with some blocks and quilts that have DP blocks in them, too. If you make an eight pointed star, you can replace the square blocks between the points with any square block of the right size. A DP block gives a very nice effect. Maybe it already exists under another name, but I am calling my variation of the Rolling Star a Drunkard’s Star.

I checked to see what combinations I could make with available Inklingo 45 degree diamonds for the star points, and all the sizes of DP. I found you can make two types of blocks: one with two rows of diamonds in the stars, and one with four rows of diamonds in the stars. I have drafted examples in EQ7 of both types, and designed quilts with them, as you can see in the pictures above and below.

You can combine the 1.5 inch diamond (from the 20 inch Feathered Star collection) with

 • the 3 inch DP, using 2 rows of diamonds in each star point. This makes a block like in the example of ca. 14.5 inches square. You would need 4.24 inch Half Square Triangles (HST) for the corner triangles. These are not available in Inklingo, but 4,25 are, on the sold out cd#2. If you have it, you could use these triangles, and cut off the excess when finally squaring up your block. If you don’t have cd #2, none of the HST’s for the corners are available as Inklingo shapes. You would have to piece the purple diamonds in the picture above out of four diamonds, same size as for the star.
 • the 6 inch DP, using 4 rows of diamonds. Block size ca. 29 inches. For the corner triangles you need HST that are slightly smaller than 8.5 inches. You can use a template or rotary cut from a square, and piece an 8.5 inch triangle to the block. If necessary, cut a hair off when squaring up the block. The formula for rotary cutting a square for HST is: Finished size of HST + 7/8 inch for seam allowance. That would make a 9 3/8 inch square. If you cut that in two diagonally, you have two of your corner triangles.

The 1.75 inch diamond (from the 6 inch LeMoyne Star collection) matches up with

 • the 3.5 inch DP, using 2 rows of diamonds. Block size ca. 17 inches. Corner triangles are slightly smaller than 10 inch HST.
 • the 7 inch DP, using 4 rows of diamonds. Block size ca. 33.8 inches. Corner triangles are ca. 19,8 inch HST. 

Well, with all this DP inspiration in one week one could easily OD on DP. So take it easy!

XXX Anneke

Nederlands

Drunkard's Star with 4 rows of diamonds - met 4 rijen ruiten

Drunkard's Star Quilt 1

Heb je het nieuwe, GRATIS te downloaden Drunkard’s Path Design Book al gezien? Inklingo’s Linda Franz heeft het  weer geflikt! Na haar 3 inch Drunkard’s Path (DP) collectie, heeft ze nu nog vijf maten DP collecties uitgebracht, en het Design Book. Het is ongelooflijk wat je voor fantastische quilts kunt maken met DP als je verschillende maten combineert. Ga het boek snel bekijken, Linda laat hierin 125 verschillende lay-outs met alleen DP zien!

Dit inspireerde mij om ook iets te doen met blokken en quilts met DP blokken erin. Als je een achtpuntige ster maakt, kun je de vierkanten tussen de sterpunten vervangen door willekeurig welk vierkant blok in de juiste maat. Een DP blok geeft een mooi effect. Misschien bestaat dit blok al onder een andere naam, maar ik noem mijn variatie van de Rolling Star een Drunkard’s Star.

Ik heb uitgezocht welke combinaties je kunt maken met de beschikbare Inklingo 45 graden ruiten voor de sterpunten, en alle maten DP. Ik kwam erachter dat je hiermee twee typen blok kunt maken: een met twee rijen ruiten in elke sterpunt, en eentje met vier rijen sterpunten in de sterren. Ik heb van allebei voorbeelden getekend in EQ7, en daarmee quilts ontworpen, die je kunt zien in de plaatjes hierboven.

Je kunt de 1,5 inch ruit (van de 20 inch Feathered Star collectie) combineren met:

 • de 3 inch DP, als je 2 rijen ruiten gebruikt voor elke sterpunt. Dan krijg je een blok zoals in het voorbeeld van ca. 14,5 inch vierkant. Je hebt dan 4,24 inch halfvierkant driehoeken (HST) nodig voor de hoeken. Die zijn niet beschikbaar als Inklingo patroondeel, maar de 4,25 inch HST staat op (de uitverkochte) cd #2. Als je die hebt, kun je deze driehoeken gebruiken, en wat er eventueel uitsteekt t.o.v. de rest van het blok op het laatst afsnijden. Tenzij je cd #2 hebt, is geen van de driehoeken voor de hoeken beschikbaar als Inklingo patroondeel. De paarse ruiten in het plaatje hierboven moet je samenstellen uit vier ruiten, dezelfde als voor de ster.
 • de 6 inch DP, met 4 rijen ruiten. Blokmaat ca. 29 inch. Voor de driehoeken in de hoeken heb je HST’s nodig die net iets kleiner zijn dan 8,5 inch. Je kunt een mal tekenen of snijden met een rolmes van een vierkant. Op het laatst kun je het blok dan netjes vierkant maken door nog een haartje van de hoeken af te snijden. De formule voor het bepalen van de maat van het benodigde vierkant voor HST’s is: afgewerkte maat van je HST + 7/8 inch. Je hebt dan een 9 3/8 inch vierkant nodig.

De 1,75 inch ruit (uit de 6 inch LeMoyne Star collectie) combineert met:

 • de 3,5 inch DP, met 2 rijen ruiten. Blokmaat ca. 17 inch. De driehoeken op de hoeken zijn HST van net geen 10 inch.
 • de 7 inch DP, met 4 rijen ruiten. Blokmaat ca. 33,8 inch. De driehoeken op de hoeken zijn ca. 19,8 inch HST.

Nou, met zoveel DP inspiratie in een week zou je er makkelijk dronken van kunnen worden. Dus rustig aan, he?

XXX Anneke

Leuk voor kinderen

Inklingo School House quilt with LeMoyne Star border

Click here to go straight to English

Het is echt verschrikkelijk, maar ik loop alweer drie nieuwe Inklingo collecties patroondelen achter op mijn blog! Linda Franz heeft een nieuwe Log Cabin collectie (kleinere logs) en een nieuwe Cirkels collectie (grotere cirkels) uitgebracht. De nieuwste collectie is een compleet nieuwe voor School House blokken. Het is een kleine collectie, met drie uitgekiende combo layouts om eenvoudig klassieke huisjesblokken te maken.

In deze download staan tips om dit blok met kinderen te naaien, en op haar blog organiseert Linda een verloting. Iedereen die voor Moederdag (8 mei 2011) op dit bericht een tip of reactie achterlaat over naaien voor/met kinderen (strikt zedelijk bedoeld), doet automatisch mee aan een verloting voor een waardebon van 25 dollar, te besteden op de Inklingo-website.

De School House blokken zijn 9 x 9 inch [ca 22,9 x 22,9 cm.]. In de quilts die ik heb ontworpen in EQ7 worden de blokken gescheiden door een sashing van 2,54 cm [1 inch]. Alle smalle randen zijn ook 1 inch. De sterren en de witte blokken zijn 4,5 inch [11,43 cm.]. De sterren kun je maken met de gratis collectie met ruiten, vierkanten en driehoekjes.

In de quilt hieronder heb ik 6 inch [15,24 cm.] LeMoyne sterren toegevoegd aan het middendeel van de quilt. Deze sterren kun je maken met de Inklingo 6 inch LeMoyne Star collectie. Natuurlijk zijn mijn quilts weer allebei in rood-wit, daar ben ik nog niet op uitgekeken!

XXX Anneke
English 

Inklingo School House blocks and stars quilt


Fun with Kids

It is terrible, but I am already three Inklingo collections behind on my blog! Linda Franz has released a new Log Cabin collection (smaller logs), and a new Circles collection (Bigger Circles). The latest collection is completely new, for School House blocks. It is a small collection, with three supersmart combo layouts, which make piecing classic house blocks very simple.

In this download there are tips for sewing this block with kids, and Linda has a giveaway on her blog. Anyone who leaves a tip or comment about sewing for kids to this post, automatically enters in a draw for a $25 gift certificate, for anything on her website.

The School House blocks are 9 x 9 inches. In the quilts I designed in EQ7 the blocks are separated by a 1 inch sashing. All thin borders are 1 inch wide. The stars and the white blocks in the upper quilt are 4,5 inch. You can make these with the free collection with Diamonds, Squares and Triangles.

In the second quilt I added 6 inch LeMoyne Stars to the center part of the quilt. You can make these stars with the Inklingo 6 inch LeMoyne Star collection. And of course my designs are colored red and white again. I am not tired of that yet!

XXX Anneke

Club EQ Challenge Quilt Designs March 2011

Farmer's Fancy in Spring

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

The Club EQ Challenge for March 2011 was to design a quilt with four blocks in a 2 x 2 horizontal set. I tried to come up with something ‘extra’ in this simple set. I personally would prefer to put only four blocks on point, because I feel it is more dynamic. In this set the block itself, (or a special border treatment) needs to bring energy and dynamics.

I started with an eight pointed star block from the Libraries, made up of several rows of diamonds, which I colored in a vibrant combination. I feel a star like that always radiates energy. You could make these blocks with Inklingo 45 degree diamonds, like in the Free collection with diamonds, triangles and squares, or with any other collection with 45 degree diamonds.

Then I wanted to play with, in my opinion, the most dynamic Inklingo block pattern, the whirling Dresden Plates variation named Farmer’s Fancy. The block I used comes straight from BlockBase, but I added my own appliqué. I like the simplest version (above) the best.

After drawing tulips and daisies, and letting the Wreathmaker tool loose on them, I decided to trace two shapes from the center blocks. This way I created appliqué motifs you can actually make with the same Inklingo shape collection, intended for pieced blocks. You can use the printed sewing lines for front basting appliqué. Of course you would have to print the lines on the right side of the fabric for this method!

The shapes I traced are the center circle and one of the outer triangles from the ring (white in the picture above).  These triangles have a curved base. I used the Wreathmaker tool first to create  a single flower from the circle and the triangle. Next I used it to create the flower wreath. I am quite pleased with this idea, I may actually make a block like this (some day)!

XXX Anneke

Nederlands

De opdracht van de Club EQ Challenge van maart 2011 was om een quilt te ontwerpen met vier blokken, in een 2 x 2 horizontale setting. Ik heb geprobeerd met iets extra’s te komen in deze simpele setting. Ik zou in een quilt met maar vier blokken de blokken liever op de punt zetten, omdat ik dat direct dynamischer vind. Maar voor deze opdracht moesten de blokken zelf (of bijv. speciale randen) de energie en dynamiek brengen.

Ik ben begonnen met een blok uit de Libraries, een achtpuntige ster gemaakt van meerdere rijen ruiten, die ik heb gekleurd in een spannende combinatie. Zo’n ster straalt voor mijn gevoel altijd energie uit. Je kunt deze blokken maken met Inklingo 45 graden ruiten, zoals in de gratis collectie met ruiten, vierkanten en driehoeken, of een van de andere collecties met 45 graden ruiten.

Daarna wilde ik wat uitproberen met wat ik het meest dynamische Inklingo blokpatroon vind, de draaiende Dresden Plates variatie die Farmer’s Fancy heet. Het blok dat ik gebruikt heb komt zo uit BlockBase, maar ik heb er appliqué bij getekend. Ik vind de versie helemaal bovenaan, het simpelste idee, het meest geslaagd.

Nadat ik eerst tulpen en bloemetjes had getekend, en daar de Wreathmaker Tool op had losgelaten, besloot ik om twee vormen uit het middenblok over te trekken. Daarmee maakte ik appliqué motieven die je echt kunt naaien met dezelfde Inklingo collectie patroondelen, ontworpen voor patchwork blokken. Je kunt de geprinte naailijnen gebruiken voor ‘front basting appliqué’. Natuurlijk moet je de lijnen dan wel op de goede kant van de stof printen!

De vormen die ik heb overgetrokken zijn de middencirkel en het buitenste driehoekje uit de ring (wit in het plaatje). Deze driehoekjes hebben een gebogen basis. Ik heb de Wreathmaker Tool eerst gebruikt om een enkel bloemetje te maken van de cirkel en het driehoekje. Vervolgens heb ik met de Wreathmaker de krans van bloemen gemaakt. Ik ben zelf erg tevreden met dit idee, ik denk dat ik (ooit) zo’n blok ga maken!

XXX Anneke

Scanning my own fabrics for EQ

Pillow case in Kaffe Fassett fabrics

Click here to go straight to English

Ik heb deze week voor het eerst mijn eigen stoffen gescand om te importeren in EQ7. Ik had dit lang uitgesteld, omdat het me vrij omslachtig leek. Maar dat viel reuze mee, en ik heb uiteindelijk veel meer stoffen gescand en geïmporteerd (ca. 75) dan ik van plan was. Maar natuurlijk toch geen enkele combinatie gevonden die me echt aanstaat…Ik heb meer stof nodig ;-)

Ik wil een (gratis) patroon maken met uitgebreide instructies voor beginners om bovenstaande kussenhoes  te naaien. Het ontwerp is in EQ getekend (zie ook mijn post Playing with Inklingo shapes) en ik wilde het inkleuren met mijn eigen stoffen. Op die manier kun je goed zien welke combinatie werkt en wat tegenvalt. Het mooie van EQ is dat het dessin van de stof precies op schaal in je quilt komt als je de stof zelf op 100% scant. Dus als je de afmetingen van je quiltblokken verandert, verandert de grootte van je stofprint mee! Echt super, als je de stof goed scant heb je een heel realistisch plaatje van het uiteindelijke resultaat. Dus ik kan je echt aanraden om het ook eens te proberen. Het kan je veel tijd en geld besparen.

Zoals je hierboven kunt zien heb ik mijn stof niet zo netjes gescand. In de EQ handleiding staat dat je de stof moet strijken, goed plat moet leggen en recht van draad op het glas van je scanner. Daar heb ik dus allemaal geen zin in. Als ik stof koop vouw ik het gewoon op en ik prop het zo in de kast. Dus niks wassen of strijken, dat doe ik wel als ik het ga gebruiken. Dat bespaart veel tijd, want ik denk niet dat ik ooit alle stof kan gebruiken die ik koop.

Omdat ik voor dit ontwerp stoffen met een vrij klein dessin wil gebruiken, heb ik mijn gevouwen stapeltjes stof gewoon zo op de scanner gelegd, en vrij willekeurige uitsnedes gemaakt. Hier en daar loopt het scheef, zie je een vouw of een schaduwrandje. Dat kun je allemaal nog corrigeren in EQ maar dat vind ik te veel gedoe. (Sommige mensen noemen mij een perfectionist ;-) Nou, dan ben ik toch wel de gemakzuchtigste perfectionist op aarde !)

Hieronder zie je nog twee variaties. De eerste is gemaakt met stoffen uit de EQ7 Libraries. De tweede heb ik ingekleurd met eigen stoffen die qua kleur in de buurt komen. Het probleem is vooral dat ik te weinig achtergrondstoffen heb. Ik kon maar twee grijze stoffen vinden, en die waren het niet. Ik denk dat ik dus maar moet gaan shoppen voor een middelgrijs met een klein motiefje, en dan zal de rest beter uitkomen. Ik houd jullie op de hoogte!

XXX Anneke

English

 

 

 
 

This week I scanned my own fabrics to import in EQ7 for the first time. I had been procrastinating for a long time, because I thought it would be an elaborate task. But I found I was mistaken, and I ended up scanning and importing far more fabrics than I had planned (about 75). But of course I did not find a combination that I was completely happy with. I need more fabric…;-)

I want to make a (free) pattern with illustrated instructions to make the cushion cover above. I did the design in EQ7 (see my post Playing with Inklingo shapes) and I wanted to color it with my own fabrics. That way you can tell what works and what is disappointing. The great thing about EQ is that it depicts the print of your fabric exactly to scale in the quilt, provided you scan at 100%. So if you change the dimensions of your quilt blocks, the fabric print size changes too! Really great, if you scan your fabrics correctly you get a very realistic picture of the end result. That is why I really recommend you try it for yourself. It could save you a lot of time and money.

As you can see in the pictures I did not scan my fabrics very neatly. The EQ manual tells you to iron your fabric, and lay it nice and flat and straight on the bed of the scanner. I just can’t be bothered with all that. When I buy fabric I will just fold it and stuff it in my closet. No washing or ironing, I will do that when I am actually going to use it. This is a big time saver, because I don’t think I will ever use all the fabric I buy.

Because for this design I want to use fabrics with small prints I just slapped a folded rectangle of fabric on the scanner bed and cropped it at will. Here and there the pictures are crooked, and show a fold or a shadowy edge. You can correct that in EQ7 but I find it too much trouble. (Some people call me a perfectionist ;-) I must be the laziest perfectionist on the planet!)

Above you can see two more fabric variations of the cushion cover design. The first one is made with fabrics from the EQ7 Libraries. I colored the second one with my own fabrics in sort of the same colors. The problem is mainly that I have very few background fabrics. I could only find two grey fabrics, and they were not quite what I wanted. So I think I”ll have to go shopping for a middle dark grey fabric with a small print, and then the rest of the fabrics will look better. I will keep you posted!

XXX Anneke