A Song For Inklingo’s 10th Anniversary!

Click here to go straight to English

Hoera! Inklingo bestaat deze maand tien jaar. Gefeliciteerd, Linda & Monkey!

Ik was al zo’n beetje vanaf het begin een fan, dus ik wilde dit zeker vieren. Ik heb een speciaal Inklingo-lied geschreven op een superaanstekelijke melodie. ABC van Jackson 5. Ik hoop hiermee nog wat meer mensen aan te steken met het Inklingo-virus :-).

Helaas kan ik zelf voor geen meter zingen. Dus, lees de tekst hieronder (in de Engelse post), en blèr lekker zelf mee met de muziek van de video hierboven. Maar, als JIJ een video wilt maken waarin je dit lied zingt, dan wil ik die dolgraag zien!

Pom, pom, pom…Print, Cut, Sew…!

XXX Annika

Klik hier om direct met Inklingo te beginnen: http://lindafranz.com/section/inklingo-quick-start-nederlands/99

ENGLISH

This month, Inklingo is around for ten years already! Hurray! Congratulations, Linda & Monkey!

I have been a fan from around the beginning, so I definitely wanted to celebrate this occasion! So I wrote special Inklingo lyrics to a very contageous melody, ABC by Jackson 5. I hope to infect some more people with the Inklingo virus this way. :-)

Unfortunately, I can’t keep a tune at all, or else I would have posted a video with me singing along. But I think everyone will be much happier if you yourselves just scream along with the ABC music, reading the lyrics below.

Of course, if YOU want to post a video performing this song, I would love to see it!

Na, na, na.., Print, Cut, Sew…!

(To the melody of ABC:)

To ten years of Inklingo
And to many, many years to come!
You can try it for free, so why do I see
You haven’t even tried it once?

Oh, well, now
We’re gonna teach you
Teach you, teach you
All about this now
All about this
Sit yourself down, take a seat
All you gotta do is just watch the Monkey

Print Cut Sew
Then piece and patch like a Pro
You’ll finish before you know
There you go
Print Cut Sew
Makes the greatest quilts girl!

Print Cut Sew
Then piece and patch like a Pro
You’ll finish before you know

There you go
Print Cut Sew
Makes the greatest quilts girl!

Come on and Inklingo just a little bit
Come on and Inklingo just a little bit
We are gonna teach you

How to print it out
Come-on, come-on, come-on
Let us show you what it’s all about

Custom size holds no surprise
Once you tried it just a time or two
If you can print an e-mail, you’ll sure never fail
And your education is complete!
Tu-tu-tute – Linda’s gonna show you
In a video-o
It’s precise, simple and so fast
Once you tried it baby
This skill is gonna last

Oh, Print Cut Sew
Then piece and patch like a Pro
You’ll finish before you know
There you go
Print Cut Sew
Makes the greatest quilts girl!

Print Cut Sew it’s easy
Freezer paper gets you through
Any cotton scrap will do
Jump in now, don’t overthink
Jump in now, don’t overthink
Print a simple combo now
No more ‘how?’
Do it now!

Sit down girl
And start to download!
Now, get up girl
Show me what you can do
Print it, print it quilter, come on now
Print it, print it quilter, ooh ooh
Print it, print it quilter, yeah
PDF templates ooh ooh
Any inkjet printer, ah, ah
Washaway lines and marks
See how perfect it comes out!

Print Cut Sew it’s easy
And you thought it would be tough!
Now you’re hooked, once ain’t enough
So print some more Inklingo stuff

We were gonna teach you
How to print it out
Come-on come-on come-on
We have shown you what it’s all about

Print Cut Sew it’s easy
Freezer paper gets you through
Any cotton scrap will do
Now you can Inklingo, too!

So how you’d like to teach, too
How to print it out?
Come-on come-on come-on
And go show ‘em what it’s all about

Print Cut Sew it’s easy
Freezer paper gets you through
Any cotton scrap will do
Now you can Inklingo, too!

Click here to get started right away: http://www.inklingo.com/section/inklingo-quick-start/63

XXX Annika

Advertisements

The Scientific Approach to Promoting Charity

Relihunk Arie Boomsma als Jezus – ‘Reli hunk’ Arie Boomsma as Jesus

Click here to go straight to English 

De Wetenschappelijke Benadering van het Bevorderen van Liefdadigheid

Goed, ik wil jullie graag inspireren om royaal te zijn met donaties aan het Libby Lehman Medical Fund. Nou heb ik daar wat wetenschappelijke literatuur op nageslagen.

Wat je moet doen om gulheid te stimuleren, is een beroep doen op de emoties van mensen, zoals dankbaarheid, hoop en het verlangen om goed te doen. Appelleren aan religieuze gevoelens werkt ook geefbereidheid in de hand.

Vervolgens heb ik eens nagedacht over de doelgroep van dit blog. Ik schat zo in dat de meerderheid vrouw is en boven de 30.

Ik heb al twee posts geschreven over de toestand van Libby Lehman. Dus als ik je nog niet zo ver heb gekregen om geld te sturen, dan moet iemand anders het maar doen.

En als je dan een ‘big gun’ zoekt, die bij rijpe vrouwen religieuze gevoelens kan oproepen, dankbaarheid, hoop en het verlangen om het eens goed te doen, dan kom je vrijwel automatisch uit bij ‘relihunk’ Arie Boomsma.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar een plaatje van Arie werkt bij mij heel stimulerend op van alles en nog wat. O.a. mijn geefbereidheid (“O ja, neem me!”) en mijn fantasie. Mijn creatieve sappen (en nog zo wat vocht) gaan er lekker van stromen.

Ik heb wat gedichtjes over hem geschreven, en een quiltontwerp gemaakt met de beeltenis van Arie. Hier een voorbeeldje (zie ook de Engelse versie onderaan), later meer.

Uiteraard uitsluitend voor het goede doel, dat snappen jullie wel.

Dus: geef voor Libby! In mijn vorige post staat hoe dat moet. 

Arie Boomsma

Een evangelisch lustobject

Hij looft de Here opgewekt

En seks vertolkt hij wonderschoon

De Daad en Woord in één persoon

XXX Annika

ENGLISH

Arie Boomsma from Behind

I want to inspire you to be generous with your donations to the Libby Lehman Medical Fund. So I checked some scientific literature on that topic.

What you should do to promote generosity, is appeal to people’s emotions, for example gratitude, hope and the desire to do good. Appealing to religious sentiments also works to increase willingness to give.

Next, I did some thinking about the target group of this blog. I am guessing that most of you are female and 30 plus.

I already wrote two posts about Libby Lehman’s condition. So, if by now I have not gotten you to send money, I should bring in ‘a big gun’.

And if you are looking for someone in The Netherlands that can inspire in ripe women religious feelings, gratitude, hope, and the desire to do it good, you almost automatically end up at ‘reli hunk’ Arie Boomsma.

I don’t know about you, but for me, a picture of this author, tv personality and model, acts very stimulating on all kinds of stuff. Among other, my willingness to give (“Oh yes! Take me!”) and my fantasy. He gets my creative juices (and some other juices, too) flowing all over the place. 

I have written poems about him, and made a quilt design with Arie’s picture. A small sample of poetry below. Solely for charitative purposes of course.

So: give for Libby! My previous post says how.

Arie Boomsma

O, my prejudice is wrecked

Cause ‘evangelic sex object’

Could not exist, before I checked.

 

But Jesus’ name he glorified

He flaunts his sex appeal with pride

He’s Word and Deed personified

XXX Annika

Counting My Blessings – Poem inspired by Libby and my Dad

Libby Lehman in front of one of her quilts

Click here to go straight to English

Als lid van The Quilt Show hoorde ik over de zware beroerte van Libby Lehman. Het nieuws raakte mij op een bepaalde manier persoonlijk.

Ik had mezelf beloofd dat als ik eindelijk van mijn tennis/golferselleboog afben, ik bij haar op les zou gaan om het te vieren! Ik vind haar Threadplay namelijk fantastisch, en ze is mijn favoriete instructor bij The Quilt Show.

Ten tweede is mijn vader grotendeels verlamd door een zware beroerte. Libby’s toestand, die je kunt volgen via Caring Bridge, hield mij de afgelopen weken daarom nogal bezig.

The Quilt Show is bezig met een actie om geld in te zamelen voor therapie voor Libby. Die wordt namelijk maar voor een heel klein deel vergoed door haar ziektekostenverzekering. De rest moet de familie zelf betalen, en dat gaat, waarschijnlijk jarenlang, nog heel veel geld kosten.

Ricky Tims en Alex Anderson van de Quilt Show (zoek naar het tabje ‘Help Libby’) hebben allebei een quilt ter beschikking gesteld om te verloten, in ruil voor het zenden van een cheque aan Libby’s familie.

Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen, en daarom heb ik gevraagd hoe wij ‘chequelozen’ vanuit het buitenland geld kunnen doneren. De familie van Libby heeft mij laten weten bezig te zijn met een PayPal-account, voor veilige donaties via je bank of met een credit card. Zodra ik hierover meer informatie heb, deel ik die met jullie.

Ondertussen kijk ik naar mijn vader, denk ik aan Libby, en tel ik mijn zegeningen. De gewoonste dagelijkse dingen kunnen zij niet doen. Ik mopper soms op rotklusjes, terwijl ze mij eigenlijk totaal geen moeite kosten.

Ik realiseer me nu weer heel goed hoe blij ik mag zijn dat ik genoeg geld kan verdienen om het te delen met mensen die het harder nodig hebben. Dat ik mijn kleren kan strijken, de vuilniszak wegbrengen, en mijn eigen bips kan afvegen :-).

Ik heb er een gedichtje over geschreven in het Engels, dat kunnen jullie hieronder lezen. Ik hoop dat het jullie inspireert om ook gul te zijn voor Libby, en in een moeite door misschien wel een prachtige quilt te winnen!

XXX Annika

ENGLISH

Counting My Blessings

I can wiggle my toes

I can wrinkle my nose

I can iron my clothes

Tuck my skirt in my hose

I only drool when I doze

Or watch X strike a pose

I can wipe my butt

I can strut my mutt

I can dance and dart

Tell the kids apart

I can twist and shout

Totally tire you out

I can hit the hay

At the break of day

I can kiss goodnight

I can read and write

I could take out the trash

Spend plastic and hoard cash

I can do as I please

I thank the Lord on my knees

And can get right up!

So thank you,

For my half full cup

—–

I heard about Libby Lehman‘s severe stroke through The Quilt Show, of which I am a member. In a way the news hit me personally.

I had promised myself to take a class from her in when I am finally rid of my tennis/golfers elbow, to celebrate! I think her Threadplay is stunning, and she is my favorite instructor on The Quilt Show.

Secondly, my Dad is left mostly paralyzed by a severe stroke. So Libby’s condition, which you can follow through Caring Bridge, has been on my mind for the past weeks.

The Quilt Show (find the tab ‘Help Libby’) has launched a fund raiser for Libby’s medical bills. The therapy she needs is only covered for a small part by her medical insurance. For the most part the family has to pay for the therapy, and that is going to cost a lot of money, probably for years to come.

Ricky Tims and Alex Anderson have both donated a quilt to raffle, in exchange for sending a cheque to Libby’s family.

I, too, would like to make a contribution, so I asked how us ‘cheque-less’ can donate money from abroad. The family has let me know they are setting up a PayPal account, for safe donations through the bank or with a credit card. As soon as I have more information on that, I will share it with you.

In the meantime I look at my Dad, I think about Libby, and count my blessings. The simplest of daily things, they just cannot do. I am sometimes complaining about small chores, while in fact they are no trouble at all for me.

Once again, I realize very well how lucky I am to be able to make my own money, enough that I can share with those who need it more. That I can iron my clothes, or take out the trash, and wipe my own butt :-).

I wrote a poem about it, that you can read above this post. I hope it will inspire you to be generous to Libby as well. And who knows, you may win a beautiful quilt while doing so!

XXX Annika