Star Sampler Quilt for Inklingo’s Anniversary

Inklingo Star Sampler - original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo!

Inklingo Star Sampler, original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo! – Inklingo Star Sampler, eigen ontwerp van Annika Kornelis, om 10 jaar Inklingo te vieren!

Click here to go straight to English

Dubbel Hoera! Inklingo bestaat deze maand dus tien jaar, en uitvinder Linda is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Linda & Monkey!

Natuurlijk moest ik een quilt ontwerpen voor deze gelegenheid, en het resultaat zie je hierboven (en onder). Ik ben er lang mee bezig geweest, het wilde maar niet lukken. Ik denk dat ik eigenlijk te veel wilde. Linda heeft al zo ontzettend veel Inklingo Shape collections gemaakt in die tien jaar, dat het onmogelijk bleek om een representatief overzicht te geven in één quilt.

Ik heb me dus maar beperkt tot sterrenblokken. Die zijn geliefd, klassiek en ze vervelen me nooit. En ik vond het wel toepasselijk om Linda in deze vorm de sterren te geven die zij en Inklingo verdienen!

Toen ik een tijdje bezig was met een zo breed mogelijke selectie van alle mogelijke Inklingo-sterren kwam ik er achter dat ik met alleen de achtpuntige sterren al een grote uitdaging had. De zespuntige sterren, de tienpuntige etc. vielen dus af.

Het is nog best lastig om van blokken met verschillende afmetingen een harmonieus geheel te maken. Om die reden heb ik ook maar een beperkt palet gebruikt, 5 kleuren in de blokken.

Daarbij had ik mezelf nog een uitdaging gesteld; ik wilde graag precies 35 verschillende sterren in de quilt verwerken, terwijl de quilt wel nog een normaal formaat moest hebben. En het is gelukt!! :-)

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

De 35 sterren zijn omdat dat precies het aantal sterren is dat Linda en Inklingo volgens mij verdienen, in plaats van het normale maximum van 5 sterren. Waarom, kun je lezen in deze grappige review van een anonieme Inklingo gebruiker ;-).

Ik zal later meer informatie geven over de blokken, maar hier alvast wat algemene informatie over de quilt.

Het middendeel, zonder de randen, meet iets meer dan 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (Om de meeste variaties heb ik randen van 1 inch [2,5 cm.] en 1.5 inch [3,8 cm.] getekend).

Een zelfde blok maar van een ander formaat reken ik als verschillend, dus het is een echte sampler.

De blokken meten:

 • 3 inch [7,62 cm.],
 • 4,5 inch [11,4 cm.]
 • 6 inch [15,24 cm.]
 • 9 inch [22,9 cm.]
 • 12 inch [30,5 cm.]
 • 13,5 inch [34,3 cm.]
 • 18 inch [45,7 cm.]
 • ca. 30 inch [76,2 cm.]

Die laatste is de Feathered Star in het midden, die is iets kleiner dan 30 inch. Dat heeft Linda gedaan zodat je de optie hebt om in het midden een 9 inch [22.9 cm.] blok naar keuze te zetten. Dat is echt zo slim!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lila achterground, blokken anders gekleurd.

Ik heb er de 9 inch Inklingo Star geplaatst. Dat middenblok telt dus als 2 blokken, en zo kwam ik precies tot het gewenste aantal van 35!

Drie blokken heb ik met extra strips rondom afgemaakt op een veelvoud van 1,5 inch [3,8 cm.], zodat ze mooier in mijn layout pasten. De Feathered Star in het midden is daardoor 31,5 inch geworden [80 cm.]. 

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken weer  hetzelfde gekleurd als in de rode, de blauwe en de dambordversie hieronder.

Wat namen van de gebruikte blokken: LeMoyne Star (variaties), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variaties, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star.

Sommige blokken stonden kant en klaar in EQ, andere heeft Linda voor ons getekend en sommige heb ik zelf getekend. Het was nog een hele administratieve klus om te inventariseren welke blokken in welke maat gemaakt kunnen worden in Inklingo, maar ik geloof dat ik ze nu allemaal goed heb.

(Ik kwam er vanochtend, nadat ik alle plaatjes voor dit blog al gemaakt had, pas achter dat ik een van de blokken in een niet-bestaande maat had opgevoerd! Dus dat moest allemaal weer gecorrigeerd worden.) 

Hoe je al deze sterren nog enigszins hemels in een achtergrond genaaid krijgt, daar moet ik nog even op puzzelen. Als je heel ijverig bent, zou je in elk geval de achtergrond kunnen maken van patchwork van 1,5 inch vierkantjes [3,8 cm.].

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1,5 inch. De gele driehoekjes langs de rand zijn 1,5 inch HST’s, en in de hoekjes zitten 1,5 inch QST’s.

Al de benodigde vierkantjes en driehoekjes zijn in elk geval beschikbaar als Inklingo patroondelen. Het voordeel is dat je dan zonder aftekenen de achtergrond machinaal in een schuin rasterpatroon kunt quilten (cross hatching), met een boventransportvoetje met een naadgeleider, evenwijdig aan de naden.

Binnenkort meer! Zingen jullie ondertussen het speciale Inklingo-verjaardagslied mee voor Linda? Pom, pom, pom…Print, Cut, Sew…!

XXX Annika

ENGLISH

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler with red background. The blocks are colored exactly the same as in the blue version at the top of this post. A different background color has a very different effect!

Hurray! Hurray! As you know, Inklingo has been around for ten years this month, and today is inventor Linda’s birthday! Congratulations, Linda & Monkey!

Of course, I had to design a quilt for this occasion, and you can see the result above. It took me a long time to design this, I just could not get it to work. I think I wanted do do too much in one design. Linda has already published so many Inklingo Shape Collections in those ten years, that it soon turned out to be impossible to give a representative overview in one quilt.

So I limited myself to star blocks. They are well loved, classic, and I can never get enough of them. Plus, I thought it would be fitting to award Linda all the stars she and Inklingo deserve, in this way.

When I had been working a while to find and create a broad overview of all the available stars in Inklingo, it dawned on me that I would have my hands full with just the eight pointed stars. So the six pointed and ten pointed stars etc. had to go!

And it is tricky to create a harmonious whole with differently sized blocks. For that reason, I also limited my color palette, to just 5 colors for the blocks.

On top of that, I had given myself another challenge; I wanted to use exactly 35 different star blocks in this quilt, within a reasonable size limit. And I did it! :-)

The 35 stars are because it is arguably the number of stars Linda and Inklingo deserve, instead of the regular maximum of five stars. You can read why, in this funny review by an anonymous Inklingo user ;-).

I will provide more info on the blocks later, but here is some general information on the quilt.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler with neutral background. Blocks still colored the same as in the blue and red versions above.

The center without borders measures about 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (To most variations I added borders of 1 inch [2.5 cm.] and 1.5 inch [3.8 cm.]).

I count blocks with the same design but in a different size as different blocks, so it is a true sampler quilt.

Block sizes are

 • 3 inch [7,62 cm.]
 • 4.5 inch [11.4 cm.],
 • 6 inch [15.24 cm.]
 • 9 inch [22.9 cm.]
 • 12 inch [30.5 cm.]
 • 13.5 inch [34.3 cm.]
 • 18 inch [45.7 cm.]
 • circa 30 inch [76,2 cm.].

The latter is the Feathered Star in the center, which is slightly smaller than 30 inches. Linda made it like that, to provide us with the option to put any 9 inch block in the center of the Feathered Star block. That is so clever!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

I put the 9 inch Inklingo Star block in the center. So I am counting the center block as two blocks, and that’s how I got to the desired number of 35 blocks!

Around three blocks I added plain strips, to finish the blocks to a multiple of 1.5 inch [3.8 cm.] so that they would fit into my layout a bit nicer. The Feathered Star in the center ended up being 31.5 inch [80 cm.] with the strips.

Some names of blocks used: LeMoyne Star (variations), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variations, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star. 

Some of the blocks were waiting for me in EQ7, some of them were drafted in EQ by Linda for us, and some of them I drafted myself in EQ. It was quite a bit of administration to keep track of which blocks can be made in which size with Inklingo, but I think I have all of them right.

(Only this morning, after I had made all the pictures for this blog, I found I had used one of the blocks in a non-existing size! So I spent some time correcting that.)

I still need to puzzle on setting all of these stars in a background at least somewhat heavenly. If you are very zealous, you could make the background with 1.5 inch [3.8 cm.] squares patchwork.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler with checker board background. Each square measures 1.5 inch. The yellow triangles along the border are 1.5 inch HST’s. The small yellow triangles in the corners are 1.5 inch QST’s.

All the necessary squares and triangles are available as Inklingo Shapes. The advantage of this is, that you could easily do some cross hatch quilting in the background without marking. Just quilt by machine with a walking foot and attached seam guide, following the seams.

More to come soon!

In the mean time, are you singing the Inklingo Anniversary song along with me, for Linda’s birthday? Na, na, na… Print, Cut, Sew!

XXX Annika

Advertisements

LTL Entry 6 – Valentine for Linda and Monkey

Contest Entry 6 – Valentine for Linda and Monkey

Click here to go straight to English

Het is al een jaar geleden, de Inklingo – EQ quiltontwerpwedstrijd ‘Love the Lines’, en jullie hebben nog steeds een paar posts over de inzendingen tegoed! Oeps…

LTL Entry 6 - Center Medallion

LTL Inzending nr. 6 – Center Medaillon met 20 inch Feathered Star

Ik laat inzending nr. 6 zien vóór nr. 5, omdat nr. 6 een Valentijnsquilt is, en het deze week Valentijnsdag is. Deze inzending heb ik vorig jaar rond 14 februari gemaakt, en er hartjes in verwerkt, door de GRATIS Inklingo-collectie ‘Cirle of Hearts’ appliqué in de randen te gebruiken.

Ik heb kleuren gebruikt waarvan ik dacht dat Linda (blauw) en Monkey (groen en paars) ze mooi zouden vinden. Vandaar de naam voor dit ontwerp, Valentijn voor Linda en Monkey. Op de close-up plaatjes kun je de prints van de stoffen wat beter zien.

LTL Entry 6 - 15 inch Feathered Star Block 2

LTL Entry 6 – 15 inch Feathered Star Block 1

LTL Entry 6, Red and Pink version

LTL Inzending nr 6, Rood en Roze Versie

Ik heb ook nog een versie getekend in effen rood en roze, voor een echte Valentijnsuitstraling.

De quilt is 97.5 inch [247,7 cm.] vierkant, dus een flinke quilt.

 • Het middelste blok is de 20 inch [50,8 cm.] Feathered Star.
 • De kleinere Feathered Stars in de randen zijn 15 inch [38,1 cm].
 • De Circle of Hearts appliquéblokken in de binnenste en de buitenste randen zijn hier allemaal 6 inch [15,2 cm.].

  LTL Entry 6 - 15 inch Feathered Star Block 2

  LTL Entry 6 – 15 inch Feathered Star Block 2

 • De randen uit een stuk zijn, van binnen naar buiten:
  • 2.25 inch breed [5,7 cm.]
  • 4,25 inch breed [10,8 cm.]
  • 5,25 inch breed [13,3 cm.] (afgewerkte breedte).
  • De getoonde bies is afgewerkt 0,75 inch [1,9 cm.] breed.
LTL entry 6 - Border Blocks

LTL entry 6 – Randen, met Appliqueblokken ‘Circle of Hearts’

Het overzicht met al mijn zeven inzendingen vind je hier. En had je aanwijzing nr. 2 van de Inklingo Mysterie Quilt al gezien?

XXX Annika

ENGLISH

LTL Entry 6 - Center Medallion

LTL Entry 6 – Center Medallion with 20 inch Feathered Star Block

It has already been a year, the Inklingo EQ Quilt Design Contest ‘Love the Lines’, and I still owe you a couple of posts on my entries! Oops…

Today I am showing you entry #6, while I still haven’t detailed entry #5. That’s because #6 is a Valentine Quilt, and this week is Valentine’s Day. I made this entry last year around 14 February, and I used hearts in it, by utilizing the FREE Inklingo Shape Collection ‘Cirle of Hearts’ appliqué in the borders.

LTL Entry 6 - 15 inch Feathered Star Block 2

LTL Entry 6 – 15 inch Feathered Star Block 1

I chose colors that I thought Linda (blue) and Monkey (green and purple) would like. Hence the name, Valentine for Linda and Monkey. The detail pictures are showing the fabric prints better.

LTL Entry 6 - 15 inch Feathered Star Block 2

LTL Entry 6 – 15 inch Feathered Star Block 2

I also colored a version in solid red and pink, for a real Valentine look.

LTL Entry 6, Red and Pink version

LTL Entry 6, Red and Pink version

The quilt measures 97.5 inches square [247.7 cm], so it is pretty large.

 • The center block is the 20 inch [50,8 cm.] Feathered Star.
 • The smaller Feathered Star blocks in the borders are 15 inches. [38.1 cm.].
 • In this design I made the ‘Cirle of Hearts’ appliqué blocks all 6 inches [15.2 cm].

  LTL entry 6 - Border Blocks

  LTL entry 6 – Borders, and Applique Blocks ‘Circle of Hearts’

 • The unpieced border strips are, from the inside out:
  • 2.25 inch wide [5.7 cm.]
  • 4.25 inch wide [10.8 cm.]
  • 5.25 inch wide [13.3 cm.] (finished size).
  • The binding strip shown is 0.75 inch [1.9 cm.] wide.

Find an overview of all my seven entries here. And have you seen clue #2 for the Inklingo Mystery Quilt?

XXX Annika

Club EQ Challenge Designs October 2012

Christmas Pieces and Stars in Pink

Click here to go straight to English

En hier is wat ik heb gemaakt voor de Club EQ Challenge van oktober 2012 ‘Ontwerp Nieuwe Kerstblokken’.  

Ik vind dat elke Kerstquilt sterren moet hebben (verplicht! ;-)) maar sterren zijn natuurlijk niet speciaal voor Kerst. En er zijn al heel veel sterblokken, dus zo gemakkelijk is het niet om met iets nieuws te komen. Dus het lag voor de hand om wat Kerst appliquéblokken te tekenen.

Ik ben begonnen met een kerststukje, met hulst, kerstballen en een brandende kaars. Met dat blok heb ik een ‘eigentijdse’ kerstquilt ontworpen. Ik vind hem een beetje ‘fifties’ en dat schijnt weer helemaal van nu te zijn.

Kerststukjes en Sterren Quilt – met de lijnen van de layout

De layout is mijn eigen ontwerp. Het is geen ‘Custom Set’ quilt, en het zijn ook geen zwevende appliqué motieven op een grote vierkante achtergrond.

Het is een vaste layout bestaande uit vierkante blokken in twee maten. Ik heb, net als vorige maand, zelf een blok getekend en er een layout van gemaakt met behulp van de ‘Make Quilt from Block’ functie.

Het kerstblok in het midden en in de cirkel eromheen heeft wel dezelfde achtergrondmaat, maar het appliqué motief is groter in het middelste blok.

De sterren zijn uit de EQ Libraries, de ‘Split 12 Point Star’. Ik wilde een 12-puntige ster gebruiken, als referentie naar ‘Twelve Days of Christmas’ [12 dagen Kerst].

Voor het tweede zelfontworpen Kerstblok heb ik de kerstballen met wat hulstblaadjes uit het eerste blok gekopieerd en deze selectie in een nieuw blok geplakt, en er een krans van gemaakt met de Wreathmaker Tool.

Sketchbook Kerstblokken en Layout blok

Deze kerstblokken met identieke elementen (lapjes) lijken nu niet meer op elkaar. En de quilts zijn ook heel verschillend, hoewel ik in beide ontwerpen een zelfgetekend appliqué Kerstblok heb afgewisseld met een sterblok uit de EQ Libraries. Afgezien van de blokken zitten de verschillen ook in de kleuring en de layout.

Kerstkransen en Inklingo Feathered Stars op de punt gezet

Ik heb de kerstkransen gecombineerd met Feathered Star blokken uit de EQ Libraries in een setting op de punt, in een heel traditionele kleuring. De Feathered Star blokken zijn beschikbaar als Inklingo patronencollecties, in 15 inch  [38,1 cm.], 20 inch [50,8 cm.] en 30 inch [76,2 cm.].

Ik heb ook nog twee variaties gemaakt met andere blokken en een iets frissere kleurstelling. Deze heb ik niet ingezonden.

Toen ik de quilt hieronder, met de Star Flower blokken af had, bedacht ik dat Linda Franz mooie Inklingo Dresden Plate variaties heeft ontworpen die er wel wat op lijken.

Kerstkransen en Flower Star blokken op de punt

Een van die Inklingo Dresden Plate varianten heb ik in de quilt hieronder geplakt. Dit is een 12 inch blok uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen. Andere variaties, ook die uit de Inklingo Dresden Plate Appliqué collectie patroondelen, werken ook goed.

Kerstkransen en Inklingo Dresden Plates (Fancy Pieced) op de punt

Nou, Sinterklaas moet nog komen, maar ik raak zo al aardig in Kerststemming! Heb jij er al zin in?

XXX Annika

ENGLISH

Christmas Pieces and Stars Quilt

And here is what I made for the October 2012 Club EQ Challenge ‘Design New Christmas Blocks’.

I think every Christmas quilt needs to have stars, but stars are not necessarily Christmas-y. And there are already many star blocks, so not that easy to come up with something new.

So I did the obvious, and drafted some Christmas appliqué blocks. I started with a Christmas piece, with holly, baubles and a burning candle. With that block I designed a ‘contemporary’ Christmas quilt. I think it’s a bit ‘fifties’, and I hear that is very ‘now’ again.

The layout is my own design. It is not a Custom Set quilt, and it is not floating appliqué motifs on a whole square background.

Christmas Pieces and Stars shown in Layout

It is a fixed layout with square blocks in two sizes. Like last month, I drafted a block and made it into a layout using the ‘Make Quilt from Block’ function. The Christmas blocks in the center and the surrounding ones in the circle have the same background size, but the appliqué motif is larger in the center block.

The stars are from the EQ Libraries, the ‘Split 12 Point Star’. I used a 12 pointed star as a reference to ‘Twelve Days of Christmas’.

Sketchbook Christmas Blocks and Layout Block

For the second Christmas block of my design I copied  the baubles and some holly leaves from the Christmas piece and pasted this selection into a new block, and made it into a wreath using the Wreathmaker Tool. Now these Christmas blocks with identical elements (patches) don’t look alike.

And the quilts look very different too, although in both designs I combined an appliqué Christmas block of my own design with a star block from the EQ Libraries. Apart from the blocks, the coloring and the layout make it very different.

Christmas Wreaths and Inklingo Feathered Stars on point

I combined the Christmas Wreaths with Feathered Star blocks from the EQ Libraries in an on point set, in a very traditional coloring. The Feathered Star blocks are available as Inklingo shape collections, in 15 inch, 20 inch and 30 inch.  

I also made two variations with different blocks, and a coloring that is a little brighter. I did not enter these. I designed the one with the Star Flower blocks first. And then I remembered that Linda Franz has designed beautiful Inklingo Dresden Plate variations, that look a bit like them.

Christmas Wreaths and Flower Star Blocks on point

I pasted one of these variations in the quilt below. This is a 12 inch block from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced shape collection. Other variations, also the ones from the Inklingo Dresden Plate Appliqué shape collections, work very well too.

Well, Thanksgiving has yet to arrive, but I am already getting into the Christmas spirit with this. Do you feel like it already?

XXX Annika

Christmas Wreaths and Inklingo Dresden Plates on point

Quilter’s Circus

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

Inklingo’s Linda Franz has treated us on a great short video again about sewing a Feathered Star with Inklingo. Now, I love her videos, but I prefer not to just show them here like you can already see them on the All About Inklingo Blog. I like to add a little bit of me with Linda’s videos. I did that in my post ‘Monkey and Happiness’, and I will try to make a tradition of it, because I am sure Linda has more videos up her sleeve!

This time it is not a short story, but a light verse called Quilter’s Circus. I hope you like it. Below the poem you will find the 80 second video. Be sure to turn on the sound as well. Enjoy!

XXX Anneke

Quilter’s Circus

Go and see the circus!
The circus comes to town
Hurry, pull your pants up
And put your needles down

Grab your keys and slippers
Don’t mind ’bout looking neat
The circus trucks are pulling up
to the corner of your street

Get out and join the people
That follow the parade
With animals and music
Balloons and lemonade

Oh, come and see the circus
Cause you don’t want to miss
The laughter, lights, the glitter
Of the greatest show there is

We’ve got a patchwork big top
Hand pieced, condition mint
The ring’s a ‘Double Wedding’
And for sawdust we use lint

The ringmaster’s a Monkey
He‘s charming and he’s smart
But instead of an announcement
For each new act he’ll just fart

And then there is the line-up
True artists, rare and great
You won’t believe what they can do
I promise, just you wait

An act with jumping feed dogs
On stilts with snap-on feet
They’ll get you so excited
You’ll be jumping on your seat

Embroidering contortionists
With ribbons and with hoops
The audience goes ‘Ooh’ and ‘Aah’
And hardly ever ‘Oops…’

Watch Bird on the Highwire
She does amazing tricks
Blindfolded without net she’s spinning
Dresden Plates on sticks

And then there’s Linda juggling
Too many balls to track
While standing on her head
And with her hands behind her back!

And that is just the warm up
The main act’s so much more
We’ll give you an experience
You never had before:

A frog with seven sisters
All hopping in a star
They’re colorful and brilliant
And perhaps a bit bizarre

Cause they are frogs with feathers
How that became to be….?
Well, we’re about to show you
An amazing sight to see!

I can reveal this secret
It’s just the thing you need
We’re offering a sneak preview
At super sonic speed

Go on, and watch this circus
To see if it’s for you
In 80 seconds you can learn
Just what it is we do!
Nederlands

Inklingo’s Linda Franz heeft ons weer verwend met een leuke korte video over het naaien van een Feathered Star quiltblok. Nu ben ik dol op haar videos, maar ik laat ze toch liever niet alleen maar zien zoals jullie ze ook al op het ‘All About Inklingo’ Blog kunnen zien. Ik voeg graag een beetje van mezelf toe bij Linda’s video’s.

Dat heb ik gedaan in mijn post ‘Monkey and Happiness’, en ik wil proberen daar een traditie van te maken, omdat ik denk dat Linda met nog meer video’s komt!
Deze keer is het geen Engels verhaaltje, maar een Engels gedicht genaamd ‘Quilter’s Circus’. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Voor degenen die geen Engels lezen: ik heb er naaitermen en namen van quiltblokken in verwerkt, en natuurlijk werken Linda & Monkey in het circus.

Het gedicht is een inleiding op de 80 seconden video hierboven. Zorg dat je luidsprekers ook aan staan. Veel plezier!

XXX Anneke

Inklingo Feathered Star Medallion Quilts

Inklingo Feathered Star Medallion Quilt Rectangular

Met de nieuwe Inklingo Feathered Star collecties wilde ik graag een medaillonquilt ontwerpen in kerstsfeer. Een Inklingo medaillonquilt ontwerpen was nog een doel voor 2010. Bij medaillonquilts komt het aan op precisie, omdat de patchwork randen allemaal exact moeten passen. De accuratesse van Inklingo is hier perfect voor, maar het is even rekenen om randen te ontwerpen die precies de juiste maten hebben om de vaste maten van Inklingo patroondelen te kunnen gebruiken. 

Deze quilt maakt gebruik van meerdere Inklingo collecties patroondelen, en ik heb een vierkante (ca. 186 cm.) en een rechthoekige (ca. 186 x 209 cm.) versie gemaakt. De laatste heeft extra horizontale randen met vliegende ganzen. Deze zijn heel makkelijk en snel te maken met Inklingo. Hoe je dat doet staat beschreven en geïllustreerd in de gratis download met Triangle Tips and in het Inklingo Handbook (allebei alleen in het Engels).

Ik zal de quilt beschrijven vanuit het midden, met afmetingen en links naar de gebruikte Inklingo-collecties:

Vrolijk Kerstfeest! XXX Anneke

ENGLISH

Inklingo Feathered Star Medallion quilt square - showing lines

I wanted to design a medallion quilt in Christmas style based on the new Inklingo Feathered Star collections. Designing an Inklingo medallion quilt was one of my goals for 2010. With medallion quilts it is all about precision because the pieced borders have to fit exactly. The accuracy that Inklingo provides is perfect for this, but it takes a little calculating to design borders that have exactly the right measurements to be able to use the fixed sizes of Inklingo shapes.

This quilt uses several Inklingo shape collections, and I have designed a square (ca. 73″) and a rectangular (ca. 73″ x 83″) version. The last one has additional horizontal borders with Flying Geese. You can make these very easily and very quickly with Inklingo. How you do this is described in the free download with Triangle  Tips (and in the Inklingo Handbook).

I will describe the quilts from the inside, with measurements and links to the Inklingo shape collections used:

Merry Christmas! XXX Anneke 

Inklingo Feathered Star

Inklingo Feathered Star quilt design

 

Inklingo feathered star quilt design - color variation

 

Click here to go straight to English

Update 21 December 2010: new picture with accurate representation of Inklingo feathered Star (3 feather triangles).

Inklingo’s Linda Franz heeft ons allemaal een geweldig kerstkado gegeven: Een fantastisch gratis Inklingo Design Book voor Feathered Stars, ter gelegenheid van het uitbrengen van drie gloednieuwe Inklingo collecties, voor een 15 inch Feathered Star, een 20 inch Feathered Star en een 30 inch Feathered Star.

Feathered Stars zijn prachtig, maar moeilijk te tekenen en veel werk om te naaien. Inklingo vereenvoudigt dat natuurlijk allemaal in een klap, en Linda heeft iets briljants en bijzonders bedacht om ons de gelegenheid te geven het ontwerp van de ster naar eigen smaak aan te passen. Ze heeft deze blokken nl. zo getekend dat in het midden van elke ster een vierkant blok naar eigen keuze geplaatst kan worden van respectievelijk 4,5 inch, 6 inch of 9 inch!

Als je denkt dat de Feathered Star te moeilijk voor je is om te naaien, download dan vooral het Design Book. Er staan gedetailleerde geïllustreerde instructies in voor het naaien van dit blok, zowel met de machine als met de hand. Er staat o.a. uitgelegd hoe je met de machine supersnel en heel gemakkelijk alle kleine driehoekjes voor op de zijden kunt naaien. Inklingo maakt dit blok echt veel bereikbaarder voor quilters. Ga snel kijken!

Quiltontwerp

 Als je dit ontwerp zou uitvoeren met de 15 inch collectie, wordt de quilt ca. 66 inch x 66 inch (ca. 167 cm.). De Feathered Star blokken delen steeds de vierkanten in de hoeken. Voor de gele sterren kun je de 6 inch (15,24 cm.) LeMoyne Star Inklingo collectie  gebruiken. De driehoeken in de Feathered Stars waar je ze tegenaan zet meten om precies te zijn 6,09 inch (ca. 15.47 cm.). Je moet dus een beetje smokkelen om je gele sterren ietsje groter te maken, maar ik denk dat dat wel kan. Om het middendeel heen zit een witte rand van 3 inch (ca. 7,6 cm.). De rode rand is 1 inch (2,54 cm.)

 
ENGLISH

 

Inklingo’s Linda Franz has given us all a wonderful Christmas present; A great free Inklingo Design book for Feathered Stars, to accompany her three brand new Inklingo collections, for a 15″ Feathered Star, a 20″ Feathered Star and a 30″ Feathered Star.

Feathered Stars are very beautiful, but difficult to draw and a lot of work piecing them. Of course Inklingo simplifies that immensely, and Linda has come up with something  brilliant and very special to give us the opportunity to adapt the design of the star to our own fancy. She has drafted these blocks so that you can place a square block of your own choice in the middle of each star, measuring respectively 4.5″, 6″ or 9″!

If you think a Feathered Star is too difficult for you to piece, do download the Design Book. It gives detailed illustrated instructions for block construction, whether by machine or by hand. A.o. you will find how you can piece all the small triangles for the sides by machine in a very quick and easy way. Inklingo does make this block much more doable for quilters. Go check it out!

Quilt design

If you would make this design with the 15″ collection, the quilt would measure 66″ x 66″. The Feathered Star blocks share their corner squares. For the yellow stars you could use the 6″ LeMoyne Star Inklingo collection. The triangles in the sides of the Feathered Stars to which you piece them measure 6,09″ to be precise. You would have to fudge a bit to make your yellow stars slightly bigger, but I think it is doable. Around the middle part  there is a white border of 3″ wide. The red border is 1″ wide.
XXX Anneke