Starry Path Quilt Designs

Starry Path Quilt – blocks On Point – Inklingo block sizes 6, 8 and 9 inch available

Linda Franz keeps releasing new Inklingo shapes! I just can’t keep up. Not all of them are easy to draft and play with in EQ, so I am not showing designs with shapes from Willyne Hammerstein’s Millefiori books.

I have been playing with the recently released Starry Path blocks. Inklingo shapes are currently available for 6, 8 and 9 inch blocks. They are very nice just by themselves, in an on point setting.

If you add plain sashings in the background color, the stars have a little more space.

Starry Path Blocks on point. Same as above, but with plain sashings – original quilt design by Annika Kornelis

And of course, then you can add a small block in the cornerstones.

Starry Path Blocks On Point, with plain sashings and nine patch blocks in cornerstones. Original quilt design by Annika Kornelis.

I combined the Starry Path blocks with nine patch blocks, double nine patch blocks and the ‘bordered nine patch’ block. All these blocks are in EQ, so I did not have to draft anything. The Starry Path block is under the name of Interwoven Star.

Below are some more examples of the blocks in a straight set. Check the Inklingo Index of Shapes for the available squares, depending on the block size of your choice.

Starry Path Blocks in horizontal set, alternated with ‘bordered nine patch’ blocks. Original quilt design by Annika Kornelis.

Starry Path blocks in horizontal set, alternated with double nine patch blocks. Original quilt design by Annika Kornelis.

Well, I hope you are inspired to make an Inklingo Starry Path quilt!

XXX Annika

Advertisements

Coronation Quilt Design Series Part 6

Queen's Star Border with Half 'Crowned' Orange Peel blocks, on point

Queen’s Star Border with Half ‘Crowned’ Orange Peel blocks, on point – Queen’s Star rand met halve ‘gekroonde’ Orange Peel blokken, op de punt

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 6

Weer een rand erbij om deze medaillonquilt.

Een rand met blokken van ca. 7 inch [17,8 cm], op de punt. Dat is een beetje een rare maat voor patchworkblokken (er zijn geloof ik maar weinig blokken met een raster van 7×7).

En het is ook een beetje klein voor dit soort gedetailleerde blokken, met ronde naden.

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Rand Closeup

Queen’s Star komt uit BlockBase.

De ‘gekroonde’ Orange Peel heb ik zelf ontworpen. Deze rand gebruikt alleen halve blokken. Het blok is een combinatie van patroondelen uit twee Inklingo-collecties (8 inch Orange Peel Basic  of Orange Peel Deluxe,
en de Dresden Plate Fancy Pieced). 

Als je die patroondelen gebruikt, krijg je een 12 inch [30,5 cm.] blok, en is hij eenvoudig te naaien, dankzij de flauwe rondingen en de geprinte lijntjes en markeringen op de stof.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Gekroonde Orange Peel variatie, 12 inch Inklingo blok

Een eerder quiltontwerp met dit blok, en een variant met een extra ring, heb ik laten zien in ‘Love the Lines Entry 3‘.

Klik voor de voorgaande afleveringen van de Kroningsquiltontwerpen: 

XXX Annika

ENGLISH

Another border added to this medallion quilt.

A border with blocks of ca. 7 inch [17.8 cm.] set on point. That is an awkward size for pieced blocks (I don’t think there are very many blocks with a 7×7 grid).

And it is a bit small for this kind of detailed blocks, with curved seams. 

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Border Closeup

Queen’s Star is from BlockBase.

The ‘crowned’ Orange Peel is a block of my own design. This on point border uses only half blocks. It is a combination of shapes from two Inklingo Collections of Shapes (8 inch Orange Peel Basic or Orange Peel Deluxe,
and Dresden Plate Fancy Pieced). 

If you use these shapes, you will have a 12 inch [30.5 cm.] block, which is easy to piece, thanks to the gentle curves and the printed lines and marks on the fabric.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Crowned Orange Peel Peels variation, 12 inch Inklingo block

A previous quilt design using this block, and a variation with an extra ring of triangles, is in my post ‘Love the Lines Entry 3′. 

For previous parts in the Coronation Quilt Design Series, click:

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 1

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

EQ7 Sketchbook met vier blokken uit de Kroningsquilt – EQ7 Sketchbook with four blocks from the Coronation Quilt.

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 1

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van onze nieuwe Koning, de huidige Prins van Oranje, Willem-Alexander op 30 april a.s. heb ik een ‘kronings’quilt ontworpen in EQ7. (‘Kroning’ staat tussen aanhalingstekens omdat Nederlandse monarchen niet echt gekroond worden.)

De feestelijke onthulling hiervan ga ik uitsmeren over een serie blogposts. Ik hoop dan op de grote dag het hele ontwerp hier op Stof Genoeg te hebben staan. Vandaag maak ik je alvast een beetje lekker met het volgende:

De quilt zit vol met van alles wat: symboliek, een beetje appliqué, meer patchwork, Inklingobare blokken, blokken uit de EQ Libraries, uit BlockBase, en zelfgetekende blokken.

En… hij is groot! Totaal 98,5 x 108,25 inch [250,2 cm. x 275 cm.]. Iets voor aan een paleismuur dus, of het zojuist heropende Rijksmuseum ;-) (Voor de duidelijkheid, ik ga dat ding dus echt niet maken, he!).

Het plaatje is van mijn EQ Schetsboek, met vier blokken.

Het silhouet moet prinses Máxima voorstellen, de aanstaande Koningin. Helaas kon ik geen geschikte foto van haar vinden om over te trekken, vandaar dat het niet echt lijkt. Dus heb ik maar gewoon een van de silhouetten uit de EQ Libraries wat aangepast.

De overige blokken zijn: (met de klok mee vanaf het silhouet), een Orange Peel variatie met een ring driehoekjes eromheen die een kroon kunnen voorstellen.

Dit is een Inklingoblok dat ik zelf heb ontworpen. Je kunt het als een 12 inch [30,5 cm.] blok maken als je patroondelen combineert uit de 8 inch [20,32 cm.] Orange Peel Inklingocollectie en uit de Dresden Plate Fancy Pieced collectie. Maar in dit ontwerp gebruik ik het blok in een andere maat.

Queen’s Star [Koninginnester] is een blok uit BlockBase. Queen’s Crown [Koninginnekroon] is ook een blok uit BlockBase.

Zie je al een beetje welke kant het opgaat met de symboliek?

XXX Annika

ENGLISH

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

EQ7 Sketchbook with four blocks from the Coronation Quilt

For the occasion of the enthronement of our new King, the current Prince of Orange, Willem-Alexander, I designed a ‘coronation’ quilt. (Dutch monarchs are not actually crowned.)

The festive reveal of my design will be spread over a series of posts. I hope that I will have the entire design here on Stof Genoeg by the big day (April 30).

Today I am giving you a little teaser: The quilt is full of symbolism, a little appliqué, plenty of pieced blocks, Inklingoable blocks, blocks from the EQ Libraries, from BlockBase, and blocks I drafted myself.

And… it is large! Total dimensions are 98.5 x 108.25 inches [250.2 cm. x 275 cm.] Fit for a palace wall, or the newly reopened Rijks Museum in Amsterdam. ;-) (Just to be clear, I am not actually going to make this quilt!)

The picture is from my EQ Sketchbook, with four blocks.

The silhouette is supposed to portray Princess Máxima, our future Queen. But it is not a great likeness, because I could not find a suitable picture of her to trace. So I just adapted one of the silhouettes from the EQ Libraries instead.

The following blocks are: (clockwise from the silhouette), an Orange Peel Variation with a ring of triangles around it that could symbolize a crown.

This is an Inklingo block I designed myself. You can make it as a 12 inch [30.5 cm.] block if you combine shapes from the 8 inch [20.32 cm.] Orange Peel Inklingo collection and from the Dresden Plate Fancy Pieced collection. But in this design I use the block in a different size.

Queen’s Star and Queen’s Crown are both from BlockBase.

Can you see where the symbolism in this quilt is going?

XXX Annika

PS: For more information on the ‘coronation’, click hereFor more information on 30 April, our national holiday, click here

[gallery(exclude=”822″)]

Borders for Inklingo Mystery Quilt COTSG

COTSG Mystery Quilt Finished Top Without Borders – Zonder Randen – 48 inch / 121,9 cm.

Click here to go straight to English

Linda heeft de tweede Inklingo ‘mysteriequilt’ (achterstevoren deze keer) alweer gepresenteerd, maar ik besteed hier nog wat aandacht aan de vorige.

COTSG Top met effen randen, 65,5 inch [166,4 cm. ] vierkant

COTSG Top met Effen Randen, ca. 65,5 inch [166,4 cm.] vierkant

Ruth van Sewlmatesister vroeg mij om in EQ7 wat randen te bedenken voor Inklingo’s eerste mysteriequilt, ‘The Case of the Secret Garden’, (COTSG), dus ik speel vandaag even voor ‘randfiguur’ ;-)

Linda Franz heeft de COTSG-quilt ontworpen met haar 6 inch [15.2 cm.] Inklingo New York Wheel collectie patroondelen. New York Wheel is een variatie op het New York Beauty blok, maar dan met ‘spaken’ in plaats van punten. 

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders

COTSG Quilt Top met extra Rand van New York Wheel Blokken en een 3 inch Witte Rand Plus Accent Randen  – 71,5 inch [181,6 cm.] vierkant

Zonder randen (plaatje helemaal bovenaan) meet hij 48 inch vierkant [122 cm.]. Je kunt hem afwerken tot een wandkleed, maar je kunt hem natuurlijk ook wat groter maken met extra blokken en/of randen.

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders

COTSG Top met extra rij New York Wheel Blokken en 6 inch witte rand plus accent randen – 77,5 inch [197 cm.] vierkant

Ik laat in deze post verschillende opties zien. Daarbij heb ik me beperkt tot de NY Wheel collectie, en geen patroondelen uit andere collecties geïntroduceerd.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders

COTGS Top met extra rand NY Wheel Blokken plus 6 inch witte rand en accent randen – 77,5 inch [197 cm.] vierkant, kleurvariatie

De smalle randen in de geprinte stof zijn bedoeld als dezelfde breedte als delen uit de NY Wheel blokken in dezelfde stof, voor een harmonieus resultaat.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders

COTGS Top met extra rand NY Wheel Blokken, tussen twee witte randen van elk 6 inch, en accent randen – 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

De breedte is een benadering, want ik had geen patroondelen bij de hand om na te meten. Dat moet je dus zelf even doen als je zulke randen wilt toevoegen. 

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top met extra rij van NY Wheel Blokken, tussen twee witte randen van elk 6 inch, plus accent randen, kleurvariatie 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

De buitenste bies heb ik een halve inch [1.3 cm.] getekend, maar dat doe je natuurlijk ook gewoon naar eigen smaak. De totaalafmetingen die ik geef zijn daarom een benadering.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top met extra rand With NY Wheel Blokken tussen twee witte randen in van elk 6 inch en accent randen – Kleurvariatie, Color 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

Nou, laat het me weten als je je COTSG quilt opleukt met een van mijn randideeën!

201304COTSGIntricateBorders

COTSG Quilt top met drie extra rijen NY Blokken, plus 3 inch witte rand, en accent randen – 95,5 inch [242,6 cm] vierkant

XXX Annika

ENGLISH

COTSG Top With Plain Borders

COTSG Top With 6 inch Plain Borders, 65.5 inches [166.4 cm.] square

Linda has already presented the second Inklingo ‘mystery’ quilt (a ‘reversed mystery’ this time), but I am still doing a post on the previous one.

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders – 71.5 inches [181.6 cm.] square

Ruth of Sewlmatesister asked me to come up with some borders in EQ7, for Inklingo’s first mystery quilt, ‘The Case of the Secret Garden’ (COTSG).

Linda Franz designed the COTSG quilt with her 6 inch [15.2 cm.] New York Wheel Shape collection. New York Wheel is a variation of the New York Beauty block, with spokes instead of spikes.

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders – 77.5 inch [196.9 cm.] square

As is (see the picture at the complete top of this post), the quilt top measures 48 inches square [ca. 122 cm.]. You can finish it into a wall hanging, but of course you can also make it a bit bigger, with more blocks and/or borders.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders – Color Variation – 77.5 inch [196.9 cm.] square

I am showing you a few options here. I have limited myself to the NY Wheel collection, so no shapes from other collections are introduced.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders – 89.5 inch [227.3 cm.] square

The narrow border strips are meant to be the same size as parts in the NY Wheel blocks in the same fabric, for a harmonious result. 

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders – Color Variation – 89.5 inch [227.3 cm.] square

The measurements are not exact, because I did not have printed shapes handy to measure. So if you want to use borders like these, you will have to do the measuring yourself.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders – Color Variation – 89.5 inch [227.3 cm.] square

I have made the ‘binding’ a half inch, but of course you will use a binding of your preferred width. This means the total dimensions I give with each design are an approximation.

201304COTSGIntricateBorders

COTGS Top With Extra Rows of NY Wheel Blocks, and 3 inch Mitered Borders and Accent Borders – 95.5 inch [242.6 cm.] square

Well, let me know if you use any of my ideas to finish your COTSG quilt! 

XXX Annika

New York Beauty Quilts With Sashing

Quilt with Inklingo New York Beauty 02 blocks, and spiky Inklingo sashings

Quilt met Inklingo New York Beauty 02 blokken, puntige Inklingo sashings, en Inklingo sterren

Click here to go straight to English

Klassieke New York Beauty Quilts, met van die puntige sashings tussen de ronde blokken vind ik fantastisch! Als je niet weet wat ik bedoel: op Willy Wonky’s blog vind je hiervan prachtige voorbeelden.

Ik heb in EQ geëxperimenteerd met patchwork sashings van (alleen maar) Inklingo patroondelen, en dit waren de mooiste.

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

Inklingo New York Beauty quilt met puntige Inklingo sashings, licht-donker omgekeerd in de sashings

Ik laat ze hier in verschillende settings zien, met verschillende Inklingo blokken (New York Beauty blokken, Double Sunflower blokken) en verschillende variaties van contrast en donker-licht verdeling in de sashings.

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

Inklingo 12 inch Dubbele Sunflower Blokken met Inklingo puntige  sashings

De sashings zijn 4,5 inch breed [11,4 cm.] en 12 inch [30,5 cm.] lang.

Je kunt ze combineren met ‘kwartetten’ van 6 inch [15.2 cm.] blokken, of met 12 inch [30,5 cm.] blokken.

In de hoekstenen passen 4,5 inch blokken, zoals hier de achtpuntige ster die je maakt met de gratis Inklingo collectie patroondelen.

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

Inklingo NYB 01 Quilt met puntige sashings in horizontale set

Voor de sashings heb ik  de Inklingo 60 graden driehoeken gebruikt met zijden van 2 inch [5,1 cm.].

Daartussen een setting strip van ca. 1 inch (om precies te zijn: 1,03 inch of 2,6 cm.), om de sashing 4,5 inch breed te maken.

Een quiltsetting met opvallende sashings is ook erg geschikt om een sampler met verschillende blokken tot een mooi geheel te maken.

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo New York Beauty blocks and Inklingo sashings

Burlington Beauty Quilt, sampler met Inklingo New York Beauty blokken en klingo sashings and Inklingo sterren in de hoekstenen

Een voorbeeld is mijn Burlington Beauty quiltontwerp, een sampler met 12 van Linda Franz’s variaties van New York Beauty blokken die je kunt maken met de verschillende NYB Inklingo-collecties.

Linda woont in Burlington (Ontario, Canada), en ze is een beauty in elk opzicht, dus vandaar de naam!

Burlington Beauty Quilt - Inklingo NYB blocks with spiky sashings - color variation

Burlington Beauty Quilt – Inklingo NYB blokken met puntige sashings  en sterren – kleurvariatie

Je kunt de 12 inch NYB blokken in jouw sampler natuurlijk ook nog afwisselen met andere 12 inch Inklingoblokken met een ronde vorm, zoals de (Double) Sunflower, of de Fancy Pieced Dresden Plate blokken met een enkele ring driehoekjes.

Welke quilt vind jij het mooist?

XXX Annika

ENGLISH

I think classic New York Beauty Quilts, with the spiky sashings, are wonderful!

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

If you don’t know what I mean, you can see great examples on Willy Wonky’s blog.

I have experimented in EQ7 with pieced sashings made of only Inklingo Shapes, and these were the prettiest I came up with.

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

I am showing them here in different sets, with various Inklingo blocks (New York Beauty blocks, Double Sunflower blocks), and in variations of contrast and light-dark coloring in the sashings.

The sashings are 4.5 inch wide and 12 inches long.

You can combine them with ‘quartets’ of 6 inch blocks, or with 12 inch blocks.

In the corner stones you can set 4.5 inch blocks, like the eight pointed star you can make from the free Inklingo collection of shapes.

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

For the sashings I used the 60 degree triangles with 2 inch sides.

In between I used a setting strip of about 1 inch wide (1.03 inch to be exact), to finish the sashings at 4.5 inches wide.

A quilt layout with strong sashings is very suited for nicely pulling together a sampler quilt with a variety of different blocks.

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo New York Beauty blocks and Inklingo sashings

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo  New York Beauty blocks and Inklingo sashings and Inklingo stars in the cornerstones

An example is my Burlington Beauty quilt design, a sampler with 12 of Linda Franz’ variations of New York Beauty blocks that you can make with her NYB Inklingo shape collections.

Linda lives in Burlington (Ontario, Canada), and she is a beauty in every sense, hence the name!

Burlington Beauty Quilt - Inklingo NYB blocks with spiky sashings - color variation

Burlington Beauty Quilt – Inklingo NYB blocks with spiky sashings – color variation

Of course you could also alternate the 12 inch NYB blocks in your sampler with other 12 inch Inklingo blocks with a circular shape, like the (Double) Sunflower or the Fancy Pieced Dresden Plate Blocks with a single ring of triangles. 

Which quilt design do you like best?

XXX Annika

Club EQ Challenge Designs October 2012

Christmas Pieces and Stars in Pink

Click here to go straight to English

En hier is wat ik heb gemaakt voor de Club EQ Challenge van oktober 2012 ‘Ontwerp Nieuwe Kerstblokken’.  

Ik vind dat elke Kerstquilt sterren moet hebben (verplicht! ;-)) maar sterren zijn natuurlijk niet speciaal voor Kerst. En er zijn al heel veel sterblokken, dus zo gemakkelijk is het niet om met iets nieuws te komen. Dus het lag voor de hand om wat Kerst appliquéblokken te tekenen.

Ik ben begonnen met een kerststukje, met hulst, kerstballen en een brandende kaars. Met dat blok heb ik een ‘eigentijdse’ kerstquilt ontworpen. Ik vind hem een beetje ‘fifties’ en dat schijnt weer helemaal van nu te zijn.

Kerststukjes en Sterren Quilt – met de lijnen van de layout

De layout is mijn eigen ontwerp. Het is geen ‘Custom Set’ quilt, en het zijn ook geen zwevende appliqué motieven op een grote vierkante achtergrond.

Het is een vaste layout bestaande uit vierkante blokken in twee maten. Ik heb, net als vorige maand, zelf een blok getekend en er een layout van gemaakt met behulp van de ‘Make Quilt from Block’ functie.

Het kerstblok in het midden en in de cirkel eromheen heeft wel dezelfde achtergrondmaat, maar het appliqué motief is groter in het middelste blok.

De sterren zijn uit de EQ Libraries, de ‘Split 12 Point Star’. Ik wilde een 12-puntige ster gebruiken, als referentie naar ‘Twelve Days of Christmas’ [12 dagen Kerst].

Voor het tweede zelfontworpen Kerstblok heb ik de kerstballen met wat hulstblaadjes uit het eerste blok gekopieerd en deze selectie in een nieuw blok geplakt, en er een krans van gemaakt met de Wreathmaker Tool.

Sketchbook Kerstblokken en Layout blok

Deze kerstblokken met identieke elementen (lapjes) lijken nu niet meer op elkaar. En de quilts zijn ook heel verschillend, hoewel ik in beide ontwerpen een zelfgetekend appliqué Kerstblok heb afgewisseld met een sterblok uit de EQ Libraries. Afgezien van de blokken zitten de verschillen ook in de kleuring en de layout.

Kerstkransen en Inklingo Feathered Stars op de punt gezet

Ik heb de kerstkransen gecombineerd met Feathered Star blokken uit de EQ Libraries in een setting op de punt, in een heel traditionele kleuring. De Feathered Star blokken zijn beschikbaar als Inklingo patronencollecties, in 15 inch  [38,1 cm.], 20 inch [50,8 cm.] en 30 inch [76,2 cm.].

Ik heb ook nog twee variaties gemaakt met andere blokken en een iets frissere kleurstelling. Deze heb ik niet ingezonden.

Toen ik de quilt hieronder, met de Star Flower blokken af had, bedacht ik dat Linda Franz mooie Inklingo Dresden Plate variaties heeft ontworpen die er wel wat op lijken.

Kerstkransen en Flower Star blokken op de punt

Een van die Inklingo Dresden Plate varianten heb ik in de quilt hieronder geplakt. Dit is een 12 inch blok uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen. Andere variaties, ook die uit de Inklingo Dresden Plate Appliqué collectie patroondelen, werken ook goed.

Kerstkransen en Inklingo Dresden Plates (Fancy Pieced) op de punt

Nou, Sinterklaas moet nog komen, maar ik raak zo al aardig in Kerststemming! Heb jij er al zin in?

XXX Annika

ENGLISH

Christmas Pieces and Stars Quilt

And here is what I made for the October 2012 Club EQ Challenge ‘Design New Christmas Blocks’.

I think every Christmas quilt needs to have stars, but stars are not necessarily Christmas-y. And there are already many star blocks, so not that easy to come up with something new.

So I did the obvious, and drafted some Christmas appliqué blocks. I started with a Christmas piece, with holly, baubles and a burning candle. With that block I designed a ‘contemporary’ Christmas quilt. I think it’s a bit ‘fifties’, and I hear that is very ‘now’ again.

The layout is my own design. It is not a Custom Set quilt, and it is not floating appliqué motifs on a whole square background.

Christmas Pieces and Stars shown in Layout

It is a fixed layout with square blocks in two sizes. Like last month, I drafted a block and made it into a layout using the ‘Make Quilt from Block’ function. The Christmas blocks in the center and the surrounding ones in the circle have the same background size, but the appliqué motif is larger in the center block.

The stars are from the EQ Libraries, the ‘Split 12 Point Star’. I used a 12 pointed star as a reference to ‘Twelve Days of Christmas’.

Sketchbook Christmas Blocks and Layout Block

For the second Christmas block of my design I copied  the baubles and some holly leaves from the Christmas piece and pasted this selection into a new block, and made it into a wreath using the Wreathmaker Tool. Now these Christmas blocks with identical elements (patches) don’t look alike.

And the quilts look very different too, although in both designs I combined an appliqué Christmas block of my own design with a star block from the EQ Libraries. Apart from the blocks, the coloring and the layout make it very different.

Christmas Wreaths and Inklingo Feathered Stars on point

I combined the Christmas Wreaths with Feathered Star blocks from the EQ Libraries in an on point set, in a very traditional coloring. The Feathered Star blocks are available as Inklingo shape collections, in 15 inch, 20 inch and 30 inch.  

I also made two variations with different blocks, and a coloring that is a little brighter. I did not enter these. I designed the one with the Star Flower blocks first. And then I remembered that Linda Franz has designed beautiful Inklingo Dresden Plate variations, that look a bit like them.

Christmas Wreaths and Flower Star Blocks on point

I pasted one of these variations in the quilt below. This is a 12 inch block from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced shape collection. Other variations, also the ones from the Inklingo Dresden Plate Appliqué shape collections, work very well too.

Well, Thanksgiving has yet to arrive, but I am already getting into the Christmas spirit with this. Do you feel like it already?

XXX Annika

Christmas Wreaths and Inklingo Dresden Plates on point

Foundation Piecing Tips – Part 1 – for My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

Testblok, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations nr. 11

Click here to go straight to English

Ik heb jullie in deze post beloofd meer te vertellen over hoe ik mijn proefblok voor mijn My EQ Boutique patronen heb genaaid, en wat ik heb geleerd.

Er zitten geïllustreerde Engelstalige naai-instructies in de My EQ Boutique collectie blokpatronen Inklingo Dresden Plate Pieced Variations. Maar omdat ik hier wat meer ruimte heb, geef ik hier nog wat meer informatie.

Dit blok is 15 inch [38,1 cm.], en het bestaat uit vier identieke kwart blokken. Door ze allemaal op een andere manier te maken kon ik mooi wat dingen uitproberen en vergelijken.

Achterkant van het blok, bijna af

Aan de achterkant van het blok kun je zien dat ik de kwart blokken verschillend gemaakt heb. Het deel linksboven heeft aan de ronde naden bijv. geen papieren naadtoeslag.

Patroon met of zonder naadtoeslag?

Mijn advies: Print je foundation patronen met een kwart inch naadtoeslag rondom. 

Door o.a. Karen K. Stone en Jacqueline de Jonge (Be Colourful), zeer ervaren paper piecers en quiltleraren, wordt aangeraden om (in elk geval voor het op elkaar stikken van ronde patroondelen) je foundations zonder naadtoeslag te nemen. (Je stoffen patroondelen hebben uiteraard wel voldoende naadtoeslag.) Dit omdat het naaien van een ronde naad makkelijker zou zijn zonder de extra dikte van het papier.

Maar ik vond het naaien juist lastiger zonder de naadtoeslag op papier. Het zal wel persoonlijke voorkeur zijn, en mogelijk ook mijn gebrek aan ervaring. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de ronding van de naad, en van je foundation materiaal, dus ik raad je aan te testen welke naaimethode jou het beste bevalt.

Maar als je je patronen print met naadtoeslag, kun je die er later gemakkelijk afknippen. Achteraf een exacte naadtoeslag toevoegen aan (ronde) patroondelen is lastiger, of onmogelijk, als je je patroondelen al hebt losgeknipt.

Foundation Materiaal

Paper Solvy

Ik heb als foundation materiaal Sulky Paper Solvy, wateroplosbaar papier, gebruikt. Ik had een paar vellen liggen, en dat wilde ik altijd nog eens testen. Voordelen van dit materiaal:

 • Het is dun, dat is prettig tijdens het naaien.
 • Het kan door de printer, dus je hebt snel een accuraat patroon.
 • Je spoelt het uit met koud water i.p.v. dat je het moet losscheuren na het naaien. 
 • Dat bespaart je:
  • Een vervelend klusje
  • Een heleboel tijd
  • Het risico op vervormen van je stof, vooral van lapjes die schuin-van-draad zijn.
  • Het risico van het ongewild lostrekken van stiksels. 

Het is mij goed bevallen, maar het is wel een beetje duur als je het gebruikt voor een hele quilt.

Zoals je op de foto kunt zien heb ik geen wateroplosbaar papier gebruikt voor de achtergronddelen. Mijn wateroplosbare papier was namelijk op.

Voor de achtergronddelen heb ik freezer paper (FP) als foundationmateriaal gebruikt. Het patroon voor het achtergronddeel heb ik 2x (met naadtoeslag) op een vel FP geprint. Die heb ik uitgeknipt en op de stof gestreken.

Vervolgens heb ik de stof heel exact om het patroon heen uitgeknipt. Daarna heb ik de patronen van de stof afgetrokken, en het strijken en knippen herhaald  voor de andere twee achtergronddelen.

FP, vellen van Jenkins, rol van Reynolds

Voordelen van FP als foundation materiaal zijn o.a.:

 • Ik heb het altijd in huis (omdat je het nodig hebt voor Inklingo).
 • Het kan door de printer.
 • Het hecht tijdelijk aan de stof door te strijken (dus geen spelden nodig, en je stof blijft schoon). 
 • Patroondelen van FP kun je meerdere malen opnieuw gebruiken, (als je tenminste niet door het papier heen stikt).
 • Het is goedkoper dan wateroplosbaar papier. 

Blok 11 zoals hij in de My EQ Boutique patronencollectie zit

Snijden van de stof

Tip! Snijd je stoffen voor het foundation piecen in repen. Voor dit patroon kun je alle repen van gelijke breedte nemen.

Repen snijden van allemaal gelijke breedte is veel sneller en gemakkelijker dan alle patroondelen eerst aftekenen met voldoende naadtoeslag, en daarna stuk voor stuk netjes uitknippen.

Het werken met repen maakt het ook eenvoudig om je secties in een ketting te naaien (chain piecing). Dat werkt efficiënt en tijdbesparend, als je tenminste zeker weet dat je alles goed doet. Ik raad je daarom aan altijd eerst een (kwart) proefblok te maken voordat je gaat chain piecen.

Ik heb mijn stoffen (behalve de achtergrondstof) in repen van 2 inch [ca. 5,1 cm.] breed gesneden, over de langste zijde van mijn lap.

Let op! Als jij je patroon op een andere maat uitprint, dan moeten je repen natuurlijk ook breder of smaller zijn dan 2 inch. 

Mijn repen waren niet allemaal even lang, dat hoeft ook niet. Ik heb resten gebruikt, stukken van hele meters, en fat quarters, die samen ruim voldoende waren voor één blok. Ik ben gewoon begonnen met een paar repen snijden van elke stof, en heb bijgesneden wanneer dat nodig was.

Omdat dit een proefblok was heb ik vrij veel moeten uithalen, en daarmee stof verknoeid. Ik zou dus niet kunnen zeggen hoeveel stof (repen) je nodig hebt voor één blok.

En, omdat je My EQ Boutique patronen op elke gewenste maat kunt afdrukken, zul je zelf moeten inschatten hoeveel stof je nodig hebt voor jouw maat blok.

Ring-met-driehoekjes-sectie, achterkant, vóór het bijsnijden van de ronde naadtoeslagen – De papieren foundation is in de naadtoeslagen helemaal rondom vastgestikt aan de stof

Foundation piecen van de cirkel

Tip! Knip je kleurvoorbeeld van het blok in losse secties, en kijk tijdens het naaien alleen naar de juiste sectie.

Tip! Houd tijdens het naaien consequent dezelfde kant (hol of bol) van je foundations van je af, om te voorkomen dat je je kleurvolgorde in de verkeerde richting naait.

Met drie of meer kleuren, kan het naaien van de juiste kleurvolgorde verwarrend zijn. Ik heb zelf meermaals stukken van de ringen met driehoekjes moeten uithalen, doordat ik:

 • Mijn foundation verkeerd om had liggen t.o.v. van mijn plaatje met kleurvoorbeeld, of
 • Op het voorbeeld keek naar de verkeerde ring met driehoekjes.

Met bovenstaande tips kun jij dat voorkomen. Leg je kleurvoorbeeld dus ook altijd in dezelfde richting als je foundation patroon.

Nou, het was al best veel info, en er komt nog meer! In een (of meerdere) volgende post(s):

 • Beginnen met naaien
 • Naaien op of naast de patroonlijnen?
 • Persen en bijsnijden van de naadtoeslagen
 • Verder met naaien van de rechte naden
 • Aan elkaar naaien van twee secties (ronde naden)
 • In elkaar zetten en afwerken van het blok
 • Quilten 
 • Binden
 • Etiket 
 • Ophangringetjes

XXX Annika

ENGLISH

In this post I promised to tell you more about how I made my sample block for my My EQ Boutique patterns, and what I have learned, while doing that.

Illustrated sewing instructions (in English) are included in the My EQ Boutique collection of block patterns Inklingo Dresden Plate Pieced Variations. But because I have more space here, I will give some more information here.

Backside of the block, almost finished

This block measures 15 inches, and it is made of four identical quarter blocks. Making them all in a different way gave me the opportunity to test and compare a few things.

The backside of the block shows you that I made the quarters differently. The part in the top left has no paper seam allowance in the curved seams, for instance.

Pattern with or without seam allowance?

My advice: Print your foundation patterns with a quarter inch seam allowance all around.

Karen K. Stone and Jacqueline de Jonge (Be Colourful), very experienced paper piecers and quilt teachers, recommend to use foundations without seam allowance (for joining curved seams, at least). (Of course your fabric shapes will have sufficient seam allowance). This because sewing a curved seam would be easier without the added bulk of the paper.

I, however, found  piecing more difficult without the paper seam allowance. It is probably a matter of personal preference, and possibly my lack of experience. And of course it would depend on the curve of the seam and your foundation material, so I recommend you test and see which sewing method you prefer.

If you print your patterns with seam allowance, you can easily cut them off later. Once you have printed, it will not be so easy to add an accurate seam allowance to a curved edge, if not completely impossible, if you have already cut out your pattern sections.

Foundation Material

Paper Solvy

For foundation material I used Sulky Solvy Paper, water soluble paper. I had a couple of sheets handy, and I had been wanting to try these for some time.

Advantages of  this material:

 • It is thin, which is nice during sewing.
 • You can run it through the printer, so you quickly have an accurate pattern.
 • You rinse it out with cold water, instead of having to tear it out after sewing.
 • That saves you:
  • A boring chore
  • Lots of time
  • The risk of distorting your fabric, especially with bias-grain patches.
  • The risk of accidentally ripping out stitches.

I was very pleased with this foundation, but it is a bit pricey if you use it for an entire quilt.

As you can see in the photo of the back of the block, I did not use water soluble paper for the background shapes. That’s because I ran out of it. I used freezer paper (FP) as foundation material for the backgrounds.

FP, vellen van Jenkins, rol van Reynolds

I printed the pattern for the background (including seam allowance) twice on a sheet of FP. I cut them out, and ironed them to fabric.

Next, I cut them out neatly around the pattern. I removed the patterns from the fabric, and repeated the ironing and cutting for the remaining two backgrounds.

Advantages of FP for foundations are (i.a.):

 • I always have it in stock (because you need it for Inklingo).
 • You can run it through the printer.
 • It bonds with fabric temporarily by ironing (so no need for pinning, and it leaves your fabric clean). 
 • Patterns are reusable several times (provided you avoid stitching through the paper).
 • It is cheaper than water soluble paper.

 

Block 11, as it appears in the My EQ Boutique block pattern collection

Cutting the fabric

Tip! Cut your fabrics for foundation piecing in strips. For this pattern you can make all strips of equal width.

Cutting strips of equal width is much easier and quicker than marking all your shapes separately with seam allowance, and then cut them out piece by piece, along the marked lines.

Using strips also makes chain piecing your sections easy. This is efficient and time saving, as long as you are sure you sew everything correctly. That is why I recommend to always make a test(quarter) block first, before starting to chain piece.

I cut my fabrics (except the background fabric) in 2 inch wide strips, along the longest side of my piece of fabric. 

Note! If you print your pattern at a different size, your strips need to be wider or less wide than 2 inches.

My strips were not of equal length, there is no need. I used scraps, yard pieces and fat quarters, all ample fabric for one block. I just started cutting off a few strips of each fabric, and cut more when necessary.

Because this was a test block, I had to do quite a bit of ripping, and wasted fabric that way. So I could not tell you how much fabric you need for one block, using strips.

Also, because you can print My EQ Boutique patterns at any size, you will have to figure out the amount of fabric you need for your block size.

Triangle ring section, back side, before trimming the seam allowances of the curved edges. – Note the foundation paper is stitched to the fabric all around the outside edges of the seam allowances.

Foundation piecing the circle 

Tip! Cut up your color reference block in separate sections, and only keep the section you are sewing handy for reference.

Tip! Always keep the same side of your foundations (concave or convex) facing towards you, to prevent sewing your color sequence in the wrong direction.

With three or more colors, foundation piecing the right color sequence can be confusing. I have had to rip out pieces of the triangle rings several times, because I:

 • Had my foundation facing the wrong way compared to my colored block picture, or
 • Was referring to the wrong ring with triangles in my example. 

If you apply the tips above you can avoid that. So, always remember to also put your colored block picture in the same direction as your foundation pattern.

Well, this was already a lot of information, but there is more to come! In a (or more) following post(s):

 • Starting the piecing
 • Sewing on or next to the pattern lines?
 • Pressing and trimming the seam allowances
 • Continuing piecing the straight seams
 • Joining two sections (curved seams)
 • Assembling and finishing the block
 • Quilting 
 • Binding
 • Label 
 • Hanging rings

XXX Annika

Sample Foundation Piecing Block Finished

Proefblok My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations nr. 11

Click here to go straight to English

Meer informatie over deze blokken

Eindelijk heb ik mijn proefblok voor mijn My EQ Boutique blokkencollectie Inklingo Dresden Plate Pieced Variations af! Als proefblok heb ik het meest complexe blok uit de collectie genomen.

Blok 11, zoals hij in de My EQ Boutique collectie zit

Ik laat het resultaat hier zien om aan te tonen dat dit blok over papier te naaien is, helemaal met de machine, door een vrij onervaren quilter (ik dus).

 • Ik heb maar een paar kleine quilts gemaakt, en heel weinig foundation piecing gedaan.
 • Ik had hiervoor nog nooit machinaal een ronde naad genaaid (en zelfs niet met de hand). 
 • Al helemaal niet met een papieren patroon.
 • Ik had nog nooit zoveel en zulke kleine puntjes in een blok genaaid.

Maar… het is me gelukt, dus dan kun jij het ook!

achterkant van het blok met het papier er nog op

Ik heb natuurlijk wel van alles fout gedaan en moeten uithalen, maar dat is logisch als je zelf de instructies nog moet schrijven, toch? Ik laat de foto’s aan je zien om aan te tonen dat een redelijke beginner dit kan doen, en om aan te tonen dat een niet-zo-perfect blok heel mooi kan zijn. Dus, gewoon proberen! Als je er toch tegenop ziet, maak het jezelf dan gemakkelijk door het blok met deze Inklingo collectie te maken!

Later zal ik meer vertellen over hoe ik het heb gedaan en wat ik heb geleerd tijdens het maken van dit blok. Het kan wel even duren, want a.s. vrijdag t/m zondag ga ik het quiltfestival in Groningen bezoeken, met mijn moeder. Kom ik jou daar misschien tegen?

Update 5 juli 2012: Lees mijn eerste post over het maken van dit blok hier.

ENGLISH

Back side of the block almost finished, paper still attached

I finally finished my sample block for my My EQ Boutique Block Collection Inklingo Dresden Plate Pieced Variations! I selected the most complex block from the collection to make as a sample block.

I am showing the result here to prove that it can be foundation pieced, completely by machine, by someone with very little experience in foundation piecing, too! (namely, me).

 • I only made a few small quilts, and did very little foundation piecing. 
 • Before this block, I had never ever sewn a curved patchwork seam, by hand nor machine! 
 • And certainly not with paper attached. 
 • Never before did I piece so many and such small points in one block. 

But… I did it, so I am sure you can too!

Of course I made mistakes and did some ripping out, but that is only natural for a sample block for which you have to invent your own instructions, right?

Block 11 as appearing in the My EQ Boutique collection

So, the pictures are meant to convince you that a fairly beginning quilter can make this block, and to show you that a not-quite-perfect block can be very beautiful. So no pressure, just try it! If you still have doubts, just make it easy on yourself by making this block with this Inklingo shape collection.

I will write more later about how I did it, and what I learned during the making of this block. It may take a while, because Friday thru Sunday I will be visiting the quilt festival in Groningen, with my Mother. Who knows, I may run into some of you there… 

Update 5 July 2012: Read my first post about making this block here.

XXX Annika

LTL Entry 4 – Daisies and Thorns

Daisy and Thorns Quilt – Final Entry #4 – Madeliefje en Doornen Quilt – uiteindelijke inzending nr. 4

Click here to go straight to English

Mijn vierde inzending voor de Inklingo – EQ Quiltontwerpwedstrijd, Daisies and Thorns, is gebaseerd op patroondelen uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen.   

Daisy and Thorns Block

Ik heb het gebruikte blok zelf ontworpen met de beschikbare patroondelen. Je kunt het foundation piecen als je dat zou willen. Ik had dit Daisy and Thorns [Madeliefje en Doornen] blok daarom ook kunnen opnemen in mijn My EQ Boutique collectie blokken, maar daar zaten al 12 andere in! 

Hieronder geef ik een overzicht van de gebruikte Inklingo patroondelen met ‘naam’ en aantal, net zoals ik in mijn Boutique blokken heb gedaan op de notititieblaadjes van elk blok.

Van dit ontwerp heb ik verschillende kleurvariaties gemaakt, en uiteindelijk eentje met stoffen ingestuurd. In deze post laat ik een paar van die variaties zien.

Daisies and Thorns Quilt Fabric Variation – Andere stoffen

De blokken zijn 12 inch [ca. 30,5 cm.], de randen (in de ingezonden versie, helemaal bovenaan) van binnen naar buiten 3 inch, 2 inch en 1 inch breed, en dan meet de quilt totaal 82 inch [208,3 cm.] vierkant.

De gebruikte patroondelen per blok zijn (vanuit het midden):

 • Circle 2.5 (1x) 
 • Blade K-24 A (12x)* (6 wit, 6 donkerblauw)
 • Blade K-24 B (12x)* (6 wit, 6 donkerblauw)
 • Triangle B-24 A (12x)** (6 zeegroen, 6 donkerblauw)
 • Triangle B-24 B (12x)** (6 zeegroen, 6 donkerblauw)
 • Triangle C-24 (24x) 
 • Triangle D-24 (24x) 
 • Background 12″ (4x). 

Page 41 of the Inklingo Dresden Plate Design Book with some of the shapes used for the Daisies and Thorns Block

Als je de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie hebt, kun je met deze informatie direct de juiste bookmark opzoeken in de pdf voor het printen van de patroondelen die je nodig hebt. En dan kun je dit blok ook maken met minder naden, omdat je niet hoeft te foundation piecen.

* De witte bloemblaadjes kun je in zijn geheel maken met een Blade K-12 (6x). Laat dan de volgende delen weg:

 • K-24 A (6x)
 • K-24 B (6x).

** De zeegroene driehoekjes om de Daisy heen kun je ook uit één stuk maken, met patroondeel Triangle A-12 (6x). Laat dan de volgende delen weg:

 • Triangle B-24 A (6x)
 • Triangle B-24 B (6x). 

Als je deze blokken wilt maken, hoef jij nu alleen nog je printer op te starten! 

Het overzicht met al mijn zeven inzendingen vind je hier.

XXX Annika

ENGLISH

Daisies and Thorns Quilt Color Variation

My fourth entry for the Inklingo – EQ Quilt Design Contest, Daisies and Thorns (top of the post), is based on shapes from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection

Daisy and Thorns Block

The block used is my design, using some of the available Inklingo shapes. You could foundation piece it if you want to. So I could have included this Daisy and Thorns block in my My EQ Boutique blocks, but there were already 12 others in it!

Below I will provide an overview of the Inklingo shapes used with ‘name’ and number, just like I did in my Boutique blocks on the notecards for each block.

I made several color variations of this design, and finally entered one colored in fabrics. I am showing some of these variations in this post.

Daisies and Thorns Quilt Fabric Variation

The blocks are 12 inch and the borders are (in the entered version, complete top of the post), from inside out, 3 inch, 2 inch and 1 inch wide. That makes the quilt 82 inch square in total.

The shapes used per block: (listed from center outward):

 • Circle 2.5 (1x) 
 • Blade K-24 A (12x)* (6 white, 6 dark blue)
 • Blade K-24 B (12x)* (6 white, 6 dark blue)
 • Triangle B-24 A (12x)** (6 sea green, 6 dark blue)
 • Triangle B-24 B (12x)** (6 sea green, 6 dark blue)
 • Triangle C-24 (24x) 
 • Triangle D-24 (24x) 
 • Background 12″ (4x). 

If you have the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection, the information above allows you to go straight to the right bookmark in the pdf for printing the shapes you need. And, you can also make this block with less seams, because you don’t have to foundation piece.

Page 41 of the Inklingo Dresden Plate Design Book with some of the shapes used for the Daisies and Thorns Block

* The white Daisy petals can be made out of one shape from a Blade K-12 (6x). In that case you leave out the following shapes:

 • K-24 A (6x white) 
 • K-24 B (6x white). 

The sea green triangles around the Daisy can also be made in one piece, from a shape Triangle A-12 (6x). That eliminates the following shapes:

 • Triangle B-24 A (6x sea green) 
 • Triangle B-24 B (6x sea green). 

If you would like to make these blocks, all you have to do is get your printer running!

Find an overview of all my seven entries here.

XXX Annika

LTL Entry 3 – Peels ‘n Wheels

Peels 'n Wheels met 15 inch blokken, dubbele ring met driehoekjes - Peels 'n Wheels with 15 inch blocks, double ring with triangles

Click here to go straight to English

Mijn derde inzending voor de Inklingo – EQ Quiltontwerpwedstrijd, Peels ‘n Wheels (hierboven), is een quiltontwerp dat ik zelf erg geslaagd vind. Ik vind het zelfs het beste ontwerp van al mijn zeven inzendingen.

Helaas was de jury het niet met mij eens, want deze quilt heeft niet eens de top 25 gehaald! (Drie van mijn andere inzendingen wel).

Ik heb hem bewust niet in stoffen ingekleurd, omdat dat op zo’n klein plaatje afbreuk zou doen aan het grafische karakter, dat dit ontwerp zo’n moderne, strakke uitstraling geeft. En door de kleurtjes heeft het ook weer iets retro’s, vind ik dan.

In dit ontwerp heb ik onderdelen uit verschillende Inklingo-collecties gecombineerd tot een volkomen nieuw blok. 

  +  
Het idee ontstond toen ik een serie mogelijke Inklingo Dresden Plate variaties aan het tekenen was voor de wedstrijd (en voor mijn My EQ Boutique blokken). Ik bedacht me ineens dat ik de cirkelsecties binnen de ringen met driehoekjes uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie kon vervangen door elke willekeurige 8 inch cirkel.

In Inklingo is er, naast alle Dresden Plate variaties, nog een heel ander 8 inch cirkelvormig blok beschikbaar, nl. een cirkel van vier 4 inch Orange Peel units plus middendeel (zie het plaatje hierboven links).

De patroondelen zitten in de Inklingo Orange Peel Basic collectie en in de Orange Peel DeLuxe collectie.

Ik heb ze ingetekend in een 12 inch [ca. 30,5 cm.] blok met een enkele ring met driehoekjes, en een 15 inch [38,1 cm.] blok met een dubbele ring.

Schetsboek met blokken

Mmmm… niet erg opwindend, maar toch maar even in een quiltlayout geplakt.

Vier blokken bij elkaar vormen een afgerond vierkant in het midden

Toen zag ik hoe er een mooi secundair patroon ontstond van afgeronde vierkanten. De moeite waard om eens lekker met kleurtjes te gaan spelen. Toen ik de ‘sinaasappelparten’ en het nabijgelegen achtergronddeel dezelfde kleuren gaf, leken de ringen er in de voorgrond boven te zweven. En toen vond ik het ineens prachtig!

Het ziet er simpel uit, maar heeft toch veel effect. De blokken zijn 15 inch, en de totale quilt meet 79 x 109 inch [200,7 cm. x 276,9 cm.]. Het middendeel, zonder randen, is 62 x 92 inch [157,5 x 233,7 cm.]

Ik heb ook nog een variatie gemaakt met 12 inch blokken met een enkele ring van driehoekjes om de middencirkel. Dit ontwerp heb ik niet ingezonden voor de Love the Lines wedstrijd, maar hij is leuk genoeg om hier te laten zien (hieronder). Zonder de nadruk op de afgeronde vierkanten, en met wit in de kleuring, ziet deze versie er er veel traditioneler uit.

Welke vind jij het leukst?

XXX Annika

ENGLISH

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

My third entry for the Inklingo – EQ Quilt Design Contest, Peels ‘n Wheels (top of the post), is a quilt design I quite like myself. I even think it is the best design of all my seven entries.

Unfortunately the jury did not agree with me, because this quilt did not even make it into the top 25! (Three of my other entries did).

I purposely did not color it with fabrics, because in a small picture it takes away from the graphic character which gives this design its modern, clean look. And with these colors it also has something retro about it, or at least I think so.

  +  

In this design I combined shapes from different Inklingo collections into one completely new block.

I got the idea when I was drafting a series of possible Inklingo Dresden Plate variations for the contest (and for my My EQ Boutique blocks). It occurred to me that I could replace the circular sections within the triangle rings from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection, by any 8 inch circle.

Apart from all the Dresden Plates variations, Inklingo shapes provide another, very different, 8 inch circular block; a circle made of four 4 inch Orange Peel units with center section (see the left hand picture above).

The shapes are in the Inklingo Orange Peel Basic collection and in the Orange Peel DeLuxe collection. I drafted them inside a 12 inch block with a single triangle ring, and in a 15 inch block with a double ring.

Sketchbook with blocks

Mmmm… not very exciting, but still, I stuck them in a quilt layout.

Four blocks together make a rounded square in the center

Then I saw a nice secondary pattern of rounded squares. Worth the trouble to start playing with color. When I colored the orange peels and the nearest background shape in the same colors, the rings appeared to hover in front of them. And then I suddenly loved it! It looks simple, but still has a great effect.

The blocks are 15 inch, and the total quilt measures 79 x 109 inches. The center part, without the borders, is 62 x 92 inches.

I also made a version with 12 inch blocks, with a single ring of triangles around the center circle (above). I did not enter that design for the Love the Lines contest, but it is nice enough to show here. Without the rounded squares and with white in the coloring, it looks more traditional.

Which one do you like best?

XXX Annika