New: Inklingo Clamshell Rose Collection!

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks, alternated with 4 inch Inklingo Clamshell blocks, using the Inklingo Clamshell Edges 4 inch shape collection.

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks, alternated with 4 inch Inklingo Clamshell blocks, using the Inklingo Clamshell Edges 4 inch shape collection.

Click here to go straight to English

Linda Franz heeft twee twee nieuwe Inklingo collecties patroondelen uitgebracht, met nog meer Clamshell patronen! Ze heeft deze keer voortgeborduurd op de populaire 4 inch Clamshell maat, die ze onlangs heeft uitgebracht.

Het zijn heel veelzijdige patroondelen, en ze heeft op haar website en All About Inklingo blog veel voorbeelden van de verschillende blokken die je hiermee kunt maken.

201610-inklingo-clamshell-rose-and-orange-peel-straight-set

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blokken afgewisseld met 8 inch Inklingo Orange Peel blokken.

Ik heb er een aantal getekend in EQ7, en ben er toen mee gaan spelen. Natuurlijk heb ik de nieuwe patroondelen ook gecombineerd met patroondelen uit eerdere Inklingo collecties :-).

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks alternated with Inklingo Orange Peel blocks, set on point.

Zelfde combinatie van blokken als hierboven: Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks afgewisseld met 8 inch Inklingo Orange Peel blokken, hier allebei op de punt gezet.

De clamshell collecties vind je allemaal op deze pagina. De Orange Peel collecties vind je hier.

Ik laat in deze post mijn ontwerpen met 8 inch blokken zien. Ik zie nu dat ik alleen de versie zonder de blaadjes in de hoeken heb gebruikt. Nou, die moet je dan maar gaan bekijken op Linda’s blog.

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blocks and 4 inch clamshells in rows

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blokken in rijen met 4 inch Inklingo Clamshells en patroondelen uit de 4 inch Inklingo Clamshell Edges collectie.

Mijn ontwerpen met andere maten blokken volgen.

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blocks and 4 inch clamshells in rows - color variation

Zelfde ontwerp als hierboven, hier in andere kleuren en met andere randen.

Veel plezier ermee!

XXX Annika

ENGLISH

201610-inklingo-clamshell-rose-and-orange-peel-straight-set

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks alternated with Inklingo 8 inch Orange Peel blocks.

Linda Franz has issued two new Inklingo Shape Collections, with even more Clamshell patterns! This time she followed up on the popular 4 inch Clamshell size that she recently issued.

The shapes are very versatile, and she put many examples of different (sized) blocks you can make using these shapes, on her website and All About Inklingo blog.

Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks alternated with Inklingo Orange Peel blocks, set on point.

Same block combination as above: Inklingo Clamshell Rose 8 inch blocks alternated with 8 inch Inklingo Orange Peel blocks, this time set on point.

I drafted some of the blocks in EQ7, and then started playing with them. Of course I also combined the new shapes with shapes from previous Inklingo collections :-).

You will find all clamshell shape collections on this page. The Orange Peel collections are over here.

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blocks and 4 inch clamshells in rows

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blocks and 4 inch clamshells in rows. This design also uses the 4 inch Inklingo Clamshell Edges shape collection.

Inklingo Clamshell Rose with 8 inch blocks and 4 inch clamshells in rows - color variation

Same design as above, in different colors and with different borders.

Today I am showing my designs with 8 inch blocks. Now that I review my selection, I see I only used the version without the leaves in the corner of the 8 inch block! You will have to go over to Linda’s blog to see those!

Designs with different sized blocks will follow.

Enjoy!

XXX Annika

Advertisements

Coronation Quilt Design Series Part 6

Queen's Star Border with Half 'Crowned' Orange Peel blocks, on point

Queen’s Star Border with Half ‘Crowned’ Orange Peel blocks, on point – Queen’s Star rand met halve ‘gekroonde’ Orange Peel blokken, op de punt

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 6

Weer een rand erbij om deze medaillonquilt.

Een rand met blokken van ca. 7 inch [17,8 cm], op de punt. Dat is een beetje een rare maat voor patchworkblokken (er zijn geloof ik maar weinig blokken met een raster van 7×7).

En het is ook een beetje klein voor dit soort gedetailleerde blokken, met ronde naden.

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Rand Closeup

Queen’s Star komt uit BlockBase.

De ‘gekroonde’ Orange Peel heb ik zelf ontworpen. Deze rand gebruikt alleen halve blokken. Het blok is een combinatie van patroondelen uit twee Inklingo-collecties (8 inch Orange Peel Basic  of Orange Peel Deluxe,
en de Dresden Plate Fancy Pieced). 

Als je die patroondelen gebruikt, krijg je een 12 inch [30,5 cm.] blok, en is hij eenvoudig te naaien, dankzij de flauwe rondingen en de geprinte lijntjes en markeringen op de stof.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Gekroonde Orange Peel variatie, 12 inch Inklingo blok

Een eerder quiltontwerp met dit blok, en een variant met een extra ring, heb ik laten zien in ‘Love the Lines Entry 3‘.

Klik voor de voorgaande afleveringen van de Kroningsquiltontwerpen: 

XXX Annika

ENGLISH

Another border added to this medallion quilt.

A border with blocks of ca. 7 inch [17.8 cm.] set on point. That is an awkward size for pieced blocks (I don’t think there are very many blocks with a 7×7 grid).

And it is a bit small for this kind of detailed blocks, with curved seams. 

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Border Closeup

Queen’s Star is from BlockBase.

The ‘crowned’ Orange Peel is a block of my own design. This on point border uses only half blocks. It is a combination of shapes from two Inklingo Collections of Shapes (8 inch Orange Peel Basic or Orange Peel Deluxe,
and Dresden Plate Fancy Pieced). 

If you use these shapes, you will have a 12 inch [30.5 cm.] block, which is easy to piece, thanks to the gentle curves and the printed lines and marks on the fabric.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Crowned Orange Peel Peels variation, 12 inch Inklingo block

A previous quilt design using this block, and a variation with an extra ring of triangles, is in my post ‘Love the Lines Entry 3′. 

For previous parts in the Coronation Quilt Design Series, click:

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 1

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

EQ7 Sketchbook met vier blokken uit de Kroningsquilt – EQ7 Sketchbook with four blocks from the Coronation Quilt.

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 1

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van onze nieuwe Koning, de huidige Prins van Oranje, Willem-Alexander op 30 april a.s. heb ik een ‘kronings’quilt ontworpen in EQ7. (‘Kroning’ staat tussen aanhalingstekens omdat Nederlandse monarchen niet echt gekroond worden.)

De feestelijke onthulling hiervan ga ik uitsmeren over een serie blogposts. Ik hoop dan op de grote dag het hele ontwerp hier op Stof Genoeg te hebben staan. Vandaag maak ik je alvast een beetje lekker met het volgende:

De quilt zit vol met van alles wat: symboliek, een beetje appliqué, meer patchwork, Inklingobare blokken, blokken uit de EQ Libraries, uit BlockBase, en zelfgetekende blokken.

En… hij is groot! Totaal 98,5 x 108,25 inch [250,2 cm. x 275 cm.]. Iets voor aan een paleismuur dus, of het zojuist heropende Rijksmuseum ;-) (Voor de duidelijkheid, ik ga dat ding dus echt niet maken, he!).

Het plaatje is van mijn EQ Schetsboek, met vier blokken.

Het silhouet moet prinses Máxima voorstellen, de aanstaande Koningin. Helaas kon ik geen geschikte foto van haar vinden om over te trekken, vandaar dat het niet echt lijkt. Dus heb ik maar gewoon een van de silhouetten uit de EQ Libraries wat aangepast.

De overige blokken zijn: (met de klok mee vanaf het silhouet), een Orange Peel variatie met een ring driehoekjes eromheen die een kroon kunnen voorstellen.

Dit is een Inklingoblok dat ik zelf heb ontworpen. Je kunt het als een 12 inch [30,5 cm.] blok maken als je patroondelen combineert uit de 8 inch [20,32 cm.] Orange Peel Inklingocollectie en uit de Dresden Plate Fancy Pieced collectie. Maar in dit ontwerp gebruik ik het blok in een andere maat.

Queen’s Star [Koninginnester] is een blok uit BlockBase. Queen’s Crown [Koninginnekroon] is ook een blok uit BlockBase.

Zie je al een beetje welke kant het opgaat met de symboliek?

XXX Annika

ENGLISH

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

EQ7 Sketchbook with four blocks from the Coronation Quilt

For the occasion of the enthronement of our new King, the current Prince of Orange, Willem-Alexander, I designed a ‘coronation’ quilt. (Dutch monarchs are not actually crowned.)

The festive reveal of my design will be spread over a series of posts. I hope that I will have the entire design here on Stof Genoeg by the big day (April 30).

Today I am giving you a little teaser: The quilt is full of symbolism, a little appliqué, plenty of pieced blocks, Inklingoable blocks, blocks from the EQ Libraries, from BlockBase, and blocks I drafted myself.

And… it is large! Total dimensions are 98.5 x 108.25 inches [250.2 cm. x 275 cm.] Fit for a palace wall, or the newly reopened Rijks Museum in Amsterdam. ;-) (Just to be clear, I am not actually going to make this quilt!)

The picture is from my EQ Sketchbook, with four blocks.

The silhouette is supposed to portray Princess Máxima, our future Queen. But it is not a great likeness, because I could not find a suitable picture of her to trace. So I just adapted one of the silhouettes from the EQ Libraries instead.

The following blocks are: (clockwise from the silhouette), an Orange Peel Variation with a ring of triangles around it that could symbolize a crown.

This is an Inklingo block I designed myself. You can make it as a 12 inch [30.5 cm.] block if you combine shapes from the 8 inch [20.32 cm.] Orange Peel Inklingo collection and from the Dresden Plate Fancy Pieced collection. But in this design I use the block in a different size.

Queen’s Star and Queen’s Crown are both from BlockBase.

Can you see where the symbolism in this quilt is going?

XXX Annika

PS: For more information on the ‘coronation’, click hereFor more information on 30 April, our national holiday, click here

[gallery(exclude=”822″)]

LTL Entry 3 – Peels ‘n Wheels

Peels 'n Wheels met 15 inch blokken, dubbele ring met driehoekjes - Peels 'n Wheels with 15 inch blocks, double ring with triangles

Click here to go straight to English

Mijn derde inzending voor de Inklingo – EQ Quiltontwerpwedstrijd, Peels ‘n Wheels (hierboven), is een quiltontwerp dat ik zelf erg geslaagd vind. Ik vind het zelfs het beste ontwerp van al mijn zeven inzendingen.

Helaas was de jury het niet met mij eens, want deze quilt heeft niet eens de top 25 gehaald! (Drie van mijn andere inzendingen wel).

Ik heb hem bewust niet in stoffen ingekleurd, omdat dat op zo’n klein plaatje afbreuk zou doen aan het grafische karakter, dat dit ontwerp zo’n moderne, strakke uitstraling geeft. En door de kleurtjes heeft het ook weer iets retro’s, vind ik dan.

In dit ontwerp heb ik onderdelen uit verschillende Inklingo-collecties gecombineerd tot een volkomen nieuw blok. 

  +  
Het idee ontstond toen ik een serie mogelijke Inklingo Dresden Plate variaties aan het tekenen was voor de wedstrijd (en voor mijn My EQ Boutique blokken). Ik bedacht me ineens dat ik de cirkelsecties binnen de ringen met driehoekjes uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie kon vervangen door elke willekeurige 8 inch cirkel.

In Inklingo is er, naast alle Dresden Plate variaties, nog een heel ander 8 inch cirkelvormig blok beschikbaar, nl. een cirkel van vier 4 inch Orange Peel units plus middendeel (zie het plaatje hierboven links).

De patroondelen zitten in de Inklingo Orange Peel Basic collectie en in de Orange Peel DeLuxe collectie.

Ik heb ze ingetekend in een 12 inch [ca. 30,5 cm.] blok met een enkele ring met driehoekjes, en een 15 inch [38,1 cm.] blok met een dubbele ring.

Schetsboek met blokken

Mmmm… niet erg opwindend, maar toch maar even in een quiltlayout geplakt.

Vier blokken bij elkaar vormen een afgerond vierkant in het midden

Toen zag ik hoe er een mooi secundair patroon ontstond van afgeronde vierkanten. De moeite waard om eens lekker met kleurtjes te gaan spelen. Toen ik de ‘sinaasappelparten’ en het nabijgelegen achtergronddeel dezelfde kleuren gaf, leken de ringen er in de voorgrond boven te zweven. En toen vond ik het ineens prachtig!

Het ziet er simpel uit, maar heeft toch veel effect. De blokken zijn 15 inch, en de totale quilt meet 79 x 109 inch [200,7 cm. x 276,9 cm.]. Het middendeel, zonder randen, is 62 x 92 inch [157,5 x 233,7 cm.]

Ik heb ook nog een variatie gemaakt met 12 inch blokken met een enkele ring van driehoekjes om de middencirkel. Dit ontwerp heb ik niet ingezonden voor de Love the Lines wedstrijd, maar hij is leuk genoeg om hier te laten zien (hieronder). Zonder de nadruk op de afgeronde vierkanten, en met wit in de kleuring, ziet deze versie er er veel traditioneler uit.

Welke vind jij het leukst?

XXX Annika

ENGLISH

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

My third entry for the Inklingo – EQ Quilt Design Contest, Peels ‘n Wheels (top of the post), is a quilt design I quite like myself. I even think it is the best design of all my seven entries.

Unfortunately the jury did not agree with me, because this quilt did not even make it into the top 25! (Three of my other entries did).

I purposely did not color it with fabrics, because in a small picture it takes away from the graphic character which gives this design its modern, clean look. And with these colors it also has something retro about it, or at least I think so.

  +  

In this design I combined shapes from different Inklingo collections into one completely new block.

I got the idea when I was drafting a series of possible Inklingo Dresden Plate variations for the contest (and for my My EQ Boutique blocks). It occurred to me that I could replace the circular sections within the triangle rings from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection, by any 8 inch circle.

Apart from all the Dresden Plates variations, Inklingo shapes provide another, very different, 8 inch circular block; a circle made of four 4 inch Orange Peel units with center section (see the left hand picture above).

The shapes are in the Inklingo Orange Peel Basic collection and in the Orange Peel DeLuxe collection. I drafted them inside a 12 inch block with a single triangle ring, and in a 15 inch block with a double ring.

Sketchbook with blocks

Mmmm… not very exciting, but still, I stuck them in a quilt layout.

Four blocks together make a rounded square in the center

Then I saw a nice secondary pattern of rounded squares. Worth the trouble to start playing with color. When I colored the orange peels and the nearest background shape in the same colors, the rings appeared to hover in front of them. And then I suddenly loved it! It looks simple, but still has a great effect.

The blocks are 15 inch, and the total quilt measures 79 x 109 inches. The center part, without the borders, is 62 x 92 inches.

I also made a version with 12 inch blocks, with a single ring of triangles around the center circle (above). I did not enter that design for the Love the Lines contest, but it is nice enough to show here. Without the rounded squares and with white in the coloring, it looks more traditional.

Which one do you like best?

XXX Annika

Club EQ Challenge Designs June 2011

View from the Beach - Uitzicht vanaf het Strand

Click here to go straight to English

Mijn bijdrage aan de Club EQ Challenge van juni 2011, met als thema ’20’ is wat minder geïnspireerd dan die van mei (gelukkig maar :-)). Ik ben op mijn best als ik moet puzzelen binnen strakke randvoorwaarden. Hoe ruimer de opdracht, hoe meer moeite ik heb om iets te verzinnen. Het kon deze keer alle kanten op, als het maar iets van 20 in zich had. Aanleiding was de 20e verjaardag van mijn geliefde Electric Quilt software. Dat is feestelijk genoeg, maar ik voelde me verlamd door de mogelijkheden.

Gelukkig kwam Inklingo’s Linda met een aanvullende uitdaging: Maak van je ‘iets 20’ ontwerp een Inklingobaar ontwerp!  Toen werd het voor mij natuurlijk onweerstaanbaar om goed voor den dag te komen met wat ik inmiddels als mijn specialiteit beschouw: een uitvoerbaar quiltontwerp met een nieuwe combinatie van patroondelen uit verschillende Inklingo-collecties. 

Het ontwerp hierboven heb ik ‘Uitzicht vanaf het Strand’ genoemd. Ik kwam op het idee door de recent uitgebrachte Yin Yang Inklingo collectie. De Yin Yang blokken doen me aan golven denken, en ook doordat EQ inmiddels onmisbaar is geworden in mijn leven. Als ik op het bekende onbewoonde eiland moet bivakkeren, gaat de laptop met EQ erop zeker mee! (Ik reken op zonne-energie en draadloze internet-ontvangst). En dan hoef ik daar mij de komende 20 jaar niet te vervelen!

De Sunflower en Yin Yang blokken zitten niet in de EQ Libraries, maar je kunt ze gratis downloaden in EQ7 projectbestanden van Linda’s All about Inklingo Blog (Zoek /Search ‘pj7’). De Orange Peel randen heb ik gemaakt met de AutoBorder functie in EQ7.

Het ontwerp bestaat uit (vanuit het midden):

 • 6 inch Yin Yang blokken (20, twee halve tellen voor een hele, toch?) als golven van de zee. [6 inch = 15,24 cm]
 • een 6 inch Sunflower als zon in een hemel bestaande uit 6 inch blokken of stroken. 
 • een 1 inch rand om het 30 inch middendeel. Daarmee wordt het 32 inch, zodat er 4 inch blokken omheen passen (32 = 4 x 8). Je kunt deze randen in hun geheel knippen, maar ook samenstellen met de 1 inch Inklingo Log Cabins uit verschillende stofjes.
 • 4 inch Orange Peel blokken in een dubbele rand. Dit stelt het geribbelde zand op het strand voor.
 • Geappliceerde ‘dolfijnen’, uit de EQ Motifs Libraries. Het blijken bij nader inzien ‘Sharky Fish’ te zijn! Maar ze zien er toch lief uit, dus ik hoop dat ik veilig kan zwemmen.
 • Een rand van 2 inch breed om het af te maken.

De totale quilt meet 52 inch vierkant [132 x 132 cm.]

Het tweede ontwerp (met 20 Orange Peel blokken) had ik nog over van de mei Rood-met-Wit Challenge. Ik heb hem in deze post al beschreven. Hier zie je het effect in andere kleurencombinaties. Ik hoopte dat er 20 Inklingo-quilters zouden meedoen aan de Challenge met elk een Inklingobaar ontwerp. Ik geloof dat we dat niet gehaald hebben, maar het is de moeite waard om het Album met inzendingen straks (juni is nog niet gepubliceerd) te bekijken, om eens te zien wat er zoal met Inklingo gemaakt kan worden. Je doet vast leuke ideeën voor nieuwe projecten op (en daar zit je nou net op te wachten, nietwaar ? ;-))

Veel plezier ermee!

XXX Anneke

English

 

My entry for the June Club EQ Challenge is a little less inspired than May’s entry (thank heavens :-)). I am at my best when I am forced to puzzle within tight boundaries. The more room the assignment leaves me, the more trouble I have to come up with something. It could go every which way this month, as long as there was ‘something 20’ in the design. The cause for this theme was 20 years of my beloved Electric Quilt software. That is festive enough, but I felt paralyzed by the possibilities.

Luckily, Inklingo’s Linda came up with an additional challenge; Make your ‘something 20’ into an Inklingoable design! That made it irresistible for me to show my best side with coming up with what I consider my specialty: a quilt design based on a new combination of Inklingo shapes from several collections.

The design at the top of this post I called ‘View from the Beach’. I got the idea from the recently published Inklingo Yin Yang collection. The Yin Yang blocks remind me of waves, and the idea was also inspired because EQ has become indispensable in my life. If I would have to stay on the infamous desert island, I would definitely take a laptop loaded with EQ with me. (I am counting on solar energy and internet coverage). I would not be bored for 20 years!

You won’t find the Sunflower and Yin Yang blocks in the EQ Libraries, but you can download them for free in EQ7 project files from Linda’s All about Inlingo Blog (Search ‘pj7’). I made the Orange Peel borders with the AutoBorder tool in EQ7.

The design is made with (from the center):

 • 6 inch Yin Yang blocks, (20, two half blocks count as one, surely?), for ocean waves.
 • 6 inch Sunflower for a sun, in a sky made of 6 inch plain blocks or strips.
 • a 1 inch border around the 30 inch center. This makes it 32 inches, so 4 inch blocks fit around it (32 = 4 x 8). You could cut entire strips for these borders, but you can also piece them from 1 inch Inklingo Log Cabins in different fabrics.
 • 4 inch Orange Peel blocks in a double border. This represents the rippled sand on the beach.
 • Appliqued ‘dolphins’ from the EQ Motifs Libraries. I just found they are actually ‘Sharky Fish’, but they look friendly, so I hope swimming is safe.
 • A 2 inch border to finish this quilt at 52 inches square.

The second design (with 20 Orange Peel blocks) was left over from the May Red-and-White challenge. I have described it in this post. Here you can see the effect of a different coloring. I was hoping that 20 Inklingo quilters would enter this month’s challenge with each an Inklingoable design. I think we did not quite reach that number, but checking out the challenge Album with entries later (June has not been published yet) will be worthwhile, to see some of the things that can be made with Inklingo. You will probably get some great ideas for new projects (just what you need, right? ;-))

Enjoy!
XXX Anneke

May 2011 Club EQ Challenge designs-5

The King's Crown blocks alternated with Orange Peel blocks and plain blocks, all with sashings

Click here to go straight to English

Inmiddels alweer deel 5 (en nog steeds niet klaar!) van de serie met informatie over hoe je de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011 kunt maken met Inklingo patroondelen.

Deze drie quilts (zie ook de plaatjes helemaal onderaan, je kunt erop klikken om ze te vergroten) bestaan in de basis uit vierkanten, driehoeken en rechthoeken, waarbij ik weer verschillende Inklingo-collecties combineer. De versie bovenaan heb ik niet eerder laten zien, omdat niet alle benodigde maten patroondelen in Inklingo beschikbaar zijn. Hij is echter wel eenvoudig te maken, vandaar dat ik hem nu toch maar meeneem.

Als je 4 inch [10,16 cm.] blokken maakt (zonder Orange Peels) zijn alle patroondelen in Inklingo beschikbaar. Als je 8 inch blokken maakt kun je de versie met Orange Peel blokken gebruiken, maar dan moet je zelf nog rechthoeken van 2 x 8 inch en vierkanten van 8 inch (afgewerkte maten) afmeten.

Onderaan vind je een plaatje dat met lijnen duidelijk laat zien hoe het patroon is opgebouwd, met sashings en cornerstones rondom vierkante blokken. De benodigde patroondelen zijn:

VOOR 4 INCH BLOKKEN

Dit patroon biedt veel ruimte voor opvallend quiltwerk, borduursels of appliqué. Er zijn mooie Inklingo appliqué collecties. Kijk eens naar de Circle of Hearts (gratis!) en de San Kamon collecties, die je op elk gewenst formaat op je stof kunt printen.

VOOR 8 INCH BLOKKEN

 • 8 inch vierkant (de effen witte blokken): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen die je hier nog bij moet optellen!
 • 4 inch vierkant (het midden van het patchworkblok): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 2 inch vierkant (de vier hoeken van het patchworkblok en de cornerstones tussen de sashings): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s). 4 Rode per blok. Deze staan alleen op de uitverkochte cd #2. Als je die hebt, heb je geluk. Als je hem niet hebt, kun je deze grote driehoeken ook samenstellen door twee kleinere aan elkaar te naaien. Er loopt dan een naad loodrecht vanaf de punt naar beneden, haaks op de basis van de driehoek. Gebruik in dat geval acht rode 2 inch HST’s (zie volgende bullet).
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). 8 Witte per blok. Deze zitten ook weer in de 12 inch Storm at Sea collectie, en ze staan op de uitverkochte cd 2.
 • 2 x 8 inch rechthoek (witte sashings): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen!
 • Optioneel: 4 inch Orange Peel delen (4 per blok). De sinaasappelparten en de achtergronden zitten in beide 4 inch Orange Peel collecties (Basic en Deluxe). 

OVERIGE INFORMATIE

Zoals altijd als je een Inklingo quilt gaat maken: download en print Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet om in te vullen, zodat je achter elkaar alle stof kunt afmeten, printen en snijden. Je kunt dan binnen een paar uur beginnen met naaien! Het uitzoeken van de stof kost nog het meeste tijd! 

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en eventueel zelf af te meten patroondelen, de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Alle eenheden met driehoeken kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel en heel gemakkelijk naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

XXX Anneke

English

Lots of room for red work, applique or quilting

Alternating simple and plain blocks with white sashings and red corner stones

Part 5 (and still not finished!) of the series on how to make the red-and-white quilts that I designed for the May 2011 Club EQ challenge, with Inklingo shapes. These three quilts (click any picture for a larger version) are based on triangles, squares and rectangles, combining shapes from multiple Inklingo collections. I did not show the version at the top previously, because not all shapes are available as Inklingo shapes in the size you need. But it is easy to make anyway.

If you make 4 inch blocks (without Orange Peels), all pattern shapes are available in Inklingo. If you make 8 inch blocks, you can use the version with Orange Peels, but in that case you have to measure 8 inch squares and 2 x 8 inches rectangles (finished sizes) yourself. 

One of the pictures shows block outlines, so you can clearly see the pattern with sashings and corner stones around square blocks. The pattern shapes you need are:

FOR 4 INCH BLOCKS

This design offers space for eye-catching quilting, embroidery or appliqué. There are some lovely Inklingo appliqué collections. Take a look at the (free!) Circle of Hearts and the San Kamon collections, which you can print onto your fabric in any size.

FOR 8 INCH BLOCKS
 • 8 inches square (the plain white blocks). You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • 4 inches square (the center of the patchwork block): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 2 inches square (the 4 corners of the patchwork block and the cornerstones between the sashings): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 4 inch Quarter Square Triangles (QST’s). 4 Red per block. These are on cd #2 only, which is no longer available. If you don’t have cd #2, you can replace these triangles by two smaller HST’s joined together. There will be a seam running through the middle of your larger triangle, from the top of the point to the middle of the base. In this case you need 8 red 2 inch HST’s per block.  See the next bullet.
 • 2 inch Half Square Triangles (HST’s). 8 White per block. These are in the 12 inch Storm at Sea collection, and also on cd #2 (sold out).
 • 2 x 8 inches rectangle (white sashings): You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • Optional: 4 inch Orange Peel units (4 Per block). Both the backgrouds and the peels are in both 4 inch Orange Peel collections (Basic and Deluxe).

FURTHER INFORMATION

As always if you plan on making a quilt using Inklingo printed shapes, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet to fill out, so you can measure, print and cut all of your fabric at once. Within a couple of hours (at most, depending on quilt size) you can start piecing! Picking the fabrics takes up most of this time! 

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the borders (and binding and backing and possibly non-Inklingo shapes).

You can machine piece all units with triangles very quickly and easily with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free download with Triangle Tips.

XXX Anneke

Celebrating Queen’s Day

Happy Birthday, Queen Beatrix!

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

It is a festive week for European monarchists! The whole world knows that Prince William is marrying his Kate on Friday, but to the Dutch 30 April is more important. It is our national Holiday, Koninginnedag, the official celebration of the Queen’s Birthday and our Monarchy.

‘Official’ only refers to the fact that it is not really her birthday, and not so much to the character of the festivities :-) Think orange anarchy in the streets everywhere! Have you ever wondered why orange is the Dutch’ national color? It is not in our flag, which is red, white and blue. It is because our royal family is the House of Orange-Nassau.

Orange is one of my favorite colors, so I decided to design a quilt in EQ7 to celebrate Queen’s Day. I searched my EQ7 and BlockBase Libraries for blocks with ‘Queen’ and ‘ Royal’ in the name. There were quite a few.

My favorite was the Queen’s Star from BlockBase, and it plays nicely with the Inklingoable 8 inch Orange Peel blocks. Queen Beatrix is a shining star, and the Orange Peel blocks refer to her name, so I think this is a very appropriate design for congratulating her with her birthday.

Because Queen’s Day is supposed to be about togetherness and uniting all the Dutch, I also included a design for the anti-monarchists and non-nationalists among us :-). In this design I substituted the Queen’s Star with the 6 inch Inklingo Sunflower (with an extra border around these blocks to make them 8″ square as well. You can find the shapes you need in the 1 inch Log Cabin Inklingo collection) and I substituted the national colors for a girly palette. I thought the name ‘Republican Girl’ was fitting for this one. 

Hip Hip Hurray!! XXX Anneke

Nederlands

[gallery(exclude=”822″)]

Het is een feestelijke week voor Europese monarchisten! Eerst vrijdag het huwelijk van Prins William met zijn Kate, en daarna Koninginnedag.

Omdat oranje een van mijn favoriete kleuren is, heb ik speciaal om de Koningin te feliciteren een quilt in oranje, rood wit en blauw ontworpen in EQ7. Ik heb in de Libraries van EQ7 en BlockBase gezocht naar blokken met de woorden ‘Queen’ [koningin] en ‘Royal’ [koninklijk] in de naam. Dat waren er nog aardig wat.

Mijn favoriet was de Queen’s Star uit BlockBase, die leuk combineert met de 8 inch [20,32 cm.] Orange Peel [Oranje schil of sinaasappelschil] blokken die je met Inklingo zo makkelijk kunt maken. Koningin Beatrix is natuurlijk een stralende ster, en de Orange Peel blokken verwijzen naar haar naam, dus ik vind het wel een passend ontwerp om haar te feliciteren met haar verjaardag.

Omdat Koninginnedag bedoeld is om saamhorigheid te benadrukken heb ik ook een ontwerp gemaakt voor de anti-monarchisten en niet-nationalisten onder ons :-). In dit ontwerp heb ik de Queen’s Star vervangen door de 6 inch [15,24 cm.] Inklingo Sunflower (met een extra rand om het blok heen zodat hij ook 8 inch vierkant is. De benodigde patroondelen vind je in de Inklingo 1 inch Log Cabin collectie) en ik heb de nationale driekleur vervangen door een meisjesachtig palet. Ik vond de naam ‘Republican Girl’ [Republikeins Meisje] hier wel passend.

Hieperdepiep, Hoera! XXX Anneke

Club EQ Challenge Quilt Designs October 2010

Inklingo Dresden Plate Variation strip quilt

Please scroll down for the English translations (in blue, in between the Dutch parts)

Deze maand was het thema van de Club EQ Challenge ‘strip quilts’, oftewel banenquilts. Ik ben dol op strip quilts, en je kunt deze heel gemakkelijk ontwerpen in EQ. Het mooie van strip quilts vind ik dat ze gemakkelijk en snel te naaien zijn voor beginners, en ook aantrekkelijk voor gevorderde quilters doordat ze veel ruimte bieden voor mooi quiltwerk. Voor een aantal van mijn ontwerpen voor banenquilts hier ben ik uitgegaan van Inklingo-collecties, voor andere heb ik gewoon blokken uit de EQ libraries gebruikt.

Voor de quilt hierboven heb ik een blok nagetekend uit de Inklingo Dresden Plate Basic Pieced collectie. Het blok is 9 inch (ca. 22,9 cm.) groot, en de achtergrond bestaat uit vier delen. Die delen heb ik hier binnen een blok verschillend gekleurd. In EQ7 heb ik de blokken op laag 2 gezet, bovenop een eenvoudige verticale banenquilt. Het ontwerp van laag 1 op zich vond ik ook al heel mooi. Prima te gebruiken als de achterkant van een quilt (zie het plaatje hieronder).

This month the Club EQ Challenge theme was ‘strip quilts’. I love strip quilts, and they are very easy to design in EQ. I find the beauty of strip quilts that they are simple and easy to make for beginners, but still attractive for advanced quilters because they offer a lot of space for beautiful quilting. I based some of my strip quilt designs here on Inklingo designs, and for others I just used blocks from the EQ libraries.

For the quilt above I drew a block after one of the Dresden Plate variations in the Inklingo Dresden Plate Basic Pieced  collection. The block is 9 inches square, and the background consists of four parts. I colored the background parts differently in one block. In EQ7 I set blocks on layer 2, on top of a simple vertical strip quilt. I already like the design of just layer 1. You could use it as a quilt back.

 
 
 

Back of the Dresden Plates Variation strip quilt


Hieronder nog meer Inklingo banenquilts. Op de apple core quilt heb ik op laag 2 cirkels toegevoegd om te appliqueren.

Below some more Inklingo strip quilts. On the apple core quilt I have added circles on layer 2, to appliqué.

 

Inklingo apple core strip quilt

Inklingo Orange Peel variation strip quilt 2

Inklingo Orange Peel variation strip quilt

 

Hierboven heb ik variaties getekend op het Alabama Beauty blok, dat in de Inklingo Orange Peel Deluxe collectie zit. De variatie zit hem erin dat in sommige blokken de cirkels en de blaadjes in elkaar lijken te zitten. Vergelijk het met de middelste rij hierboven, waar de cirkels afwisselend voor en achter de kruisjes van blaadjes lijken te liggen. Je kunt alle vierkante blokken maken met de Inklingo Orange Peel Deluxe collectie. De extra driehoekige randen om de blokken, waardoor de blokken gekanteld worden, zou je zelf moeten afmeten, want daar is nog geen Inklingo patroondeel voor.

Above I have drawn a variation of the Alabama Beauty Block, which is in the Inklingo Orange Peel Deluxe Collection. The variation is that in some of the blocks the circles and crosses of leaves appear to be intertwined. Compare the outer rows to the middle  row above, where some of the circles appear to be in front of the crosses of leaves, and others behind the crosses of leaves. You can make all of the square blocks with the Inklingo Orange Peel Deluxe collection. You would have to measure and mark the extra triangular borders around the blocks, which make the blocks appear tilted, yourself, because they are not available as Inklingo shapes.

Hieronder volgen nog een paar overige ontwerpen voor banenquilts, die niets met Inklingo te maken hebben. 

Below some more designs for strip quilts, which have nothing to do with Inklingo.

 
 

Basket zig zag strip quilt

Strip quilt

Striped strips quilt

XXX Anneke