May 2011 Club EQ Challenge designs-6

King's Crown blocks alternated with Log Cabin variation blocks

Click here to go straight to English

En dan bijna het laatste deel van de serie met informatie over hoe je de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011 kunt maken met Inklingo patroondelen.

Dit ontwerp borduurt voort op de quilts uit de vorige post. Deze keer worden de King’s Crown blokken uit de vorige post afgewisseld met een Log Cabin variatie, met een ‘diamond in a square’ in het midden. In alleen rood-met-wit is hij een beetje druk, ik denk dat een bonte versie van restjes ook heel goed zou werken. Ik geef weer informatie voor twee maten blokken. Alle genoemde collecties zijn downloads, behalve cd #2 (uitverkocht).

De benodigde Inklingo patroondelen zijn:

VOOR 6 INCH KING’s CROWN BLOKKEN [ca. 15,2 cm.]

VOOR 6 INCH LOG CABIN VARIATIE BLOKKEN


VOOR 8 INCH KING’s CROWN BLOKKEN [ca. 20,3 cm.]

 • 4 inch vierkant (1 Wit per blok): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 2 inch vierkant (4 Rode per blok): in de 12 inch Storm at Seain de 6 inch Storm at Sea collectie en in de 1 inch Log Cabin collectie.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s). (4 Rode per blok). Deze staan alleen op de uitverkochte cd #2. Als je die hebt, heb je geluk. Als je hem niet hebt, kun je deze grote driehoeken ook samenstellen door twee kleinere aan elkaar te naaien. Er loopt dan een naad loodrecht vanaf de punt naar beneden, haaks op de basis van de driehoek. Gebruik in dat geval 8 rode 2 inch HST’s (zie volgende bullet).
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). (8 Witte per blok). Deze zitten ook weer in de 12 inch Storm at Sea collectie, in de 6 inch Storm at Sea collectie en ze staan op de uitverkochte cd #2.

VOOR 8 INCH LOG CABIN VARIATIE BLOKKEN


OVERIGE INFORMATIE

Zoals altijd als je een Inklingo quilt gaat maken: download en print Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet om in te vullen, zodat je achter elkaar alle stof kunt afmeten, printen en snijden. Je kunt dan binnen een paar uur beginnen met naaien! Het uitzoeken van de stof kost nog het meeste tijd! 

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Alle eenheden met driehoeken kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel en heel gemakkelijk naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

XXX Anneke

ENGLISH

Part 6 (and almost finished) of the series on how to make the red-and-white quilts that I designed for the May 2011 Club EQ challenge, with Inklingo shapes.

This design continues with the King’s Crown blocks from the previous post, now alternated with a Log Cabin variation with a diamond in a square in the center. In just red-and-white it is a bit busy, I think this would work as a scrappy quilt as well. I am giving information for two block sizes again. All the collections mentioned are downloads, except for cd #2 (which is sold out).

The pattern shapes you need are:

FOR 6 INCH KING’s CROWN BLOCKS

FOR 6 INCH LOG CABIN VARIATION BLOCKS


FOR 8 INCH KING’s CROWN BLOCKS

 • 4 inches square (the center of the patchwork block): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 2 inches square (the 4 corners of the patchwork block): in the 12 inch Storm at Sea collection, in the 6 inch Storm at Sea collection and in the 1.0 inch Log Cabin collection.
 • 4 inch Quarter Square Triangles (QST’s). 4 Red per block. These are on cd #2 only, which is no longer available. If you don’t have cd #2, you can replace these triangles by two smaller HST’s joined together. There will be a seam running through the middle of your larger triangle, from the top of the point to the middle of the base. In this case you need 8 red 2 inch HST’s per block.  See the next bullet.
 • 2 inch Half Square Triangles (HST’s). 8 White per block. These are in the 12 inch Storm at Sea collection, in the 6 inch Storm at Sea collection and also on cd #2 (sold out).

FOR 8 INCH LOG CABIN VARIATION BLOCKS

FURTHER INFORMATION

As always if you plan on making a quilt using Inklingo printed shapes, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet to fill out, so you can measure, print and cut all of your fabric at once. Within a couple of hours (at most, depending on quilt size) you can start piecing! Picking the fabrics takes up most of this time! 

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the borders (and binding and backing).

You can machine piece all units with triangles very quickly and easily with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free download with Triangle Tips.

XXX Anneke

Advertisements

May 2011 Club EQ Challenge designs-5

The King's Crown blocks alternated with Orange Peel blocks and plain blocks, all with sashings

Click here to go straight to English

Inmiddels alweer deel 5 (en nog steeds niet klaar!) van de serie met informatie over hoe je de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011 kunt maken met Inklingo patroondelen.

Deze drie quilts (zie ook de plaatjes helemaal onderaan, je kunt erop klikken om ze te vergroten) bestaan in de basis uit vierkanten, driehoeken en rechthoeken, waarbij ik weer verschillende Inklingo-collecties combineer. De versie bovenaan heb ik niet eerder laten zien, omdat niet alle benodigde maten patroondelen in Inklingo beschikbaar zijn. Hij is echter wel eenvoudig te maken, vandaar dat ik hem nu toch maar meeneem.

Als je 4 inch [10,16 cm.] blokken maakt (zonder Orange Peels) zijn alle patroondelen in Inklingo beschikbaar. Als je 8 inch blokken maakt kun je de versie met Orange Peel blokken gebruiken, maar dan moet je zelf nog rechthoeken van 2 x 8 inch en vierkanten van 8 inch (afgewerkte maten) afmeten.

Onderaan vind je een plaatje dat met lijnen duidelijk laat zien hoe het patroon is opgebouwd, met sashings en cornerstones rondom vierkante blokken. De benodigde patroondelen zijn:

VOOR 4 INCH BLOKKEN

Dit patroon biedt veel ruimte voor opvallend quiltwerk, borduursels of appliqué. Er zijn mooie Inklingo appliqué collecties. Kijk eens naar de Circle of Hearts (gratis!) en de San Kamon collecties, die je op elk gewenst formaat op je stof kunt printen.

VOOR 8 INCH BLOKKEN

 • 8 inch vierkant (de effen witte blokken): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen die je hier nog bij moet optellen!
 • 4 inch vierkant (het midden van het patchworkblok): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 2 inch vierkant (de vier hoeken van het patchworkblok en de cornerstones tussen de sashings): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s). 4 Rode per blok. Deze staan alleen op de uitverkochte cd #2. Als je die hebt, heb je geluk. Als je hem niet hebt, kun je deze grote driehoeken ook samenstellen door twee kleinere aan elkaar te naaien. Er loopt dan een naad loodrecht vanaf de punt naar beneden, haaks op de basis van de driehoek. Gebruik in dat geval acht rode 2 inch HST’s (zie volgende bullet).
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). 8 Witte per blok. Deze zitten ook weer in de 12 inch Storm at Sea collectie, en ze staan op de uitverkochte cd 2.
 • 2 x 8 inch rechthoek (witte sashings): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen!
 • Optioneel: 4 inch Orange Peel delen (4 per blok). De sinaasappelparten en de achtergronden zitten in beide 4 inch Orange Peel collecties (Basic en Deluxe). 

OVERIGE INFORMATIE

Zoals altijd als je een Inklingo quilt gaat maken: download en print Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet om in te vullen, zodat je achter elkaar alle stof kunt afmeten, printen en snijden. Je kunt dan binnen een paar uur beginnen met naaien! Het uitzoeken van de stof kost nog het meeste tijd! 

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en eventueel zelf af te meten patroondelen, de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Alle eenheden met driehoeken kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel en heel gemakkelijk naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

XXX Anneke

English

Lots of room for red work, applique or quilting

Alternating simple and plain blocks with white sashings and red corner stones

Part 5 (and still not finished!) of the series on how to make the red-and-white quilts that I designed for the May 2011 Club EQ challenge, with Inklingo shapes. These three quilts (click any picture for a larger version) are based on triangles, squares and rectangles, combining shapes from multiple Inklingo collections. I did not show the version at the top previously, because not all shapes are available as Inklingo shapes in the size you need. But it is easy to make anyway.

If you make 4 inch blocks (without Orange Peels), all pattern shapes are available in Inklingo. If you make 8 inch blocks, you can use the version with Orange Peels, but in that case you have to measure 8 inch squares and 2 x 8 inches rectangles (finished sizes) yourself. 

One of the pictures shows block outlines, so you can clearly see the pattern with sashings and corner stones around square blocks. The pattern shapes you need are:

FOR 4 INCH BLOCKS

This design offers space for eye-catching quilting, embroidery or appliqué. There are some lovely Inklingo appliqué collections. Take a look at the (free!) Circle of Hearts and the San Kamon collections, which you can print onto your fabric in any size.

FOR 8 INCH BLOCKS
 • 8 inches square (the plain white blocks). You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • 4 inches square (the center of the patchwork block): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 2 inches square (the 4 corners of the patchwork block and the cornerstones between the sashings): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 4 inch Quarter Square Triangles (QST’s). 4 Red per block. These are on cd #2 only, which is no longer available. If you don’t have cd #2, you can replace these triangles by two smaller HST’s joined together. There will be a seam running through the middle of your larger triangle, from the top of the point to the middle of the base. In this case you need 8 red 2 inch HST’s per block.  See the next bullet.
 • 2 inch Half Square Triangles (HST’s). 8 White per block. These are in the 12 inch Storm at Sea collection, and also on cd #2 (sold out).
 • 2 x 8 inches rectangle (white sashings): You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • Optional: 4 inch Orange Peel units (4 Per block). Both the backgrouds and the peels are in both 4 inch Orange Peel collections (Basic and Deluxe).

FURTHER INFORMATION

As always if you plan on making a quilt using Inklingo printed shapes, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet to fill out, so you can measure, print and cut all of your fabric at once. Within a couple of hours (at most, depending on quilt size) you can start piecing! Picking the fabrics takes up most of this time! 

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the borders (and binding and backing and possibly non-Inklingo shapes).

You can machine piece all units with triangles very quickly and easily with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free download with Triangle Tips.

XXX Anneke

May 2011 Club EQ Challenge designs-4

Two alternating blocks, with white sashings and red corner stones

Click here to go straight to English

En verder met informatie over de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011. Deze vier quilts (zie ook de plaatjes helemaal onderaan, je kunt erop klikken om ze te vergroten) bestaan weer uit vierkanten en driehoeken, en rechthoeken voor de versies met sashings, uit verschillende Inklingo-collecties.

Als je 4 inch [10,16 cm.] blokken maakt zijn alle patroondelen in Inklingo beschikbaar. Als je 8 inch blokken maakt moet je eventueel zelf nog wat sashings afmeten. En als je nog een andere maat wilt moet je zelf gaan rekenen en in de Inklingo Index of Shapes kijken. De informatie voor 4 en 8 inch blokken geef ik hieronder.

Bovenstaande quilt bestaat uit twee verschillende vierkante blokken. Het blok dat je ziet in de hoeken is hetzelfde blok als ik heb gebruikt voor de dambord-randen in de Log Cabin Medaillon quilt in deze post. De benodigde patroondelen zijn:

VOOR 4 INCH BLOKKEN

 • 1.41 inch vierkant (in het blok op de punt gezet). 1 Rode en 4 witte per blok. Deze zitten in de download collectie voor  1.0 inch 90 graden Hexagons, en ook in de 6 inch Storm at Sea download collectie. Deze bevatten allebei ook het 2 inch vierkant uit het andere blok, met de ster.
 • 2 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) langs de randen. 4 Rode per blok. Deze zitten in de download collectie met twaalf maten QST’s, de Quarter Square Triangles 00B.
 • 1 inch halfvierkant driehoeken (HST’s) op de hoeken. 4 Rode per blok. Deze zitten in de download collectie met twaalf maten HST’s, de Half Square Triangles 00B.

Het andere blok bestaat uit een achtpuntige ster rondom een groot vierkant in het midden (2 inch). De gebruikte driehoeken zijn dezelfde als in het vorige blok. (4 rode QST’s per blok, 4 rode HST’s en 12 witte HST’s per blok). Voor het vierkant (1 Rode per blok) kun je kiezen uit zes verschillende collecties! Ik geef hier alleen die drie die meerdere patroondelen voor deze quilt bevatten.

Voor de versies met sashings heb je dan nog rechthoeken nodig (de sashings) en vierkanten (de hoekstenen).

VOOR 8 INCH BLOKKEN

 • 2.83 inch vierkant (in het blok op de punt gezet). 1 Rode en 4 witte per blok. Deze zitten in de 12 inch Storm at Sea download collectie. Deze bevat ook het 2 inch vierkant dat je kunt gebruiken als hoeksteen tussen eventuele sashings.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) langs de randen. 4 Rode per blok. Deze staan op de uitverkochte cd #2. Als je deze hebt, heb je geluk. Alle anderen kunnen deze grote driehoek vervangen door twee aan elkaar genaaide halfvierkant driehoeken (HST’s) van 2 inch. (In dat geval 8 rode per blok). Dan loopt er een naadje vanuit de punt naar de basis van de driehoek. Dit zijn dezelfde driehoeken als je gebruikt op de hoeken (zie hieronder). 
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s) op de hoeken. 4 Rode per blok. Deze zitten o.a. in de 12 inch Storm at Sea download collectie.

Voor het blok met de achtpuntige ster rondom een groot vierkant (4 inch) in het midden, heb je dezelfde driehoeken nodig als in het vorige blok. (4 Rode QST’s per blok, 4 rode HST’s en 12 witte HST’s per blok). 

Voor de versies met sashings heb je dan nog rechthoeken nodig (de sashings) en vierkanten (de hoekstenen).

 • 2 x 8 inch rechthoek: Zelf afmeten, want niet beschikbaar als Inklingo patroondeel.
 • 2 inch vierkant: in de 12 inch Storm at Sea download collectie. 

OVERIGE INFORMATIE

Als je deze quilt gaat maken, download en print dan Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet. Vul deze in en noteer de benodigde hoeveelheden handig bij elkaar. Bepaal zelf hoeveel blokken je gaat maken voor het gewenste formaat quilt, en vermenigvuldig dit aantal met de benodigde aantallen patroondelen per blok. Als je sashings wilt, moet je zelf even tellen hoeveel je er nodig hebt.

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en eventueel zelf af te meten sashings, de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

De eenheden met driehoekjes in het sterblok kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

English (click any picture for a larger version)

Variation with only the star blocks, and white sashings

Two alternating blocks, with only squares and triangles

Same as previous quilt, only red sashings and white corner stones added

And further with information about the red-and-white quilt designs I made for the May 2011 Club EQ challenge. These four quilts consist of triangles and squares again, and the versions with sashings also use rectangles, from several Inklingo collections.

If you make 4 inch blocks, all pattern shapes are available in Inklingo. If you make 8 inch blocks, you may have to measure some sashings yourself. And if you want your blocks in another size, you have to do your own calculations and check the Inklingo Index of Shapes. I am giving you information for 4 and 8 inch blocks below.

The quilt above is made with two different square blocks. The blocks you see in the corners is the same block I used for the checkerboard borders in the Log Cabin Medallion Style quilt in this post. The pattern shapes you need are:

FOR 4 INCH BLOCKS

 • 1.41 inch square (on point in the block). 1 Red and 4 white per block. These are in the collection for  1.0 inch 90 degree Hexagons, and also in the 6 inch Storm at Sea 
  download. These collections both contain the 2 inch square used in the other block, with the star.
 • 2 inch Quarter Square Triangle (QST), for the triangles along the sides. 4 Red per block. They are in the download collection with twelve sizes of QST’s, Quarter Square Triangles 00B.
 • 1 inch HST’s (the smaller triangles on the corners of the blocks). 4 Red per block. Collection: the Half Square Triangles 00B.

The other block has an eight pointed star around a large square in the middle (2 inches). The triangles used are the same as in the previous block. (4 Red QST’s per block, 4 red HST’s and 12 white HST’s per block.) For the square (1 Red per block) you can take your pick from six different collections! I am only giving you links to the three that contain more than one shape for this quilt.

For the versions with sashings, you further need rectangles (the sashings) and squares (for cornerstones).

FOR 8 INCH BLOCKS
 • 2.83 inch square (on point in the block). 1 Red and 4 white per block. These are in the 12 inch Storm at Sea download collection, which also contains the 2 inch square you can use for cornerstones between the sashings.
 • 4 inch Quarter Square Triangle (QST), for the triangles along the sides. 4 Red per block. They are on cd #2 (sold out). If you have it, you are lucky. Everybody else can replace this triangle with two 2 inch HST’s pieced together. (In that case you need 8 red per block). You will have a seam running vertically from the point of the triangle to the base. The HST’s are the same as used on the corners (see next bullet).
 • 2 inch HST’s (the smaller triangles on the corners of the blocks). 4 Red per block. These are (a.o.) in the 12 inch Storm at Sea collection.

For the block with the eight pointed star around a large center square (4 inches), you need the same triangles as in the previous block. (4 Red QST’s per block, 4 red HST’s and 12 white HST’s per block).

For the versions with sashings you further need rectangles (sashings) and squares (cornerstones).

 • 2 x 8 inches rectangle: You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • 2 inches square: in the 12 inch Storm at Sea collection. 

FURTHER INFORMATION

If you plan on making this quilt, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet. Fill it out and note everything you require in one  place. If you want to use sashings, you have to count how many you need.

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the strips and borders (and binding and backing and possibly sashings).

You can piece the units with triangles for the star blocks very quickly with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free pdf with Triangle Tips.

XXX Anneke

May 2011 Club EQ Challenge designs-3

Nine Patches and Pinwheels, very Inklingoable

Click here to go straight to English

En dan hier alle benodigde informatie over het maken van een derde ontwerp (niet ingezonden) voor de Club EQ Challenge van mei 2011. Ik vind hem zelf erg mooi. Hij is rustig en heeft volgens mij een tijdloze aantrekkingskracht.

Deze quilt is heel eenvoudig te maken, je gebruikt maar twee patroondelen, een vierkant en een driehoek! De driehoek is een halfvierkant driehoek (HST). De maat van de driehoek (bijv. 1 inch HST) is de helft van de maat van het vierkant (bijv. 2 inch). Je nine patch blokken worden in dat geval 6 inch.

Je kunt in de Inklingo Index of Shapes zien hoeveel combinaties er dan mogelijk zijn, want er zijn al heel veel vierkanten en driehoeken beschikbaar, en er komen nog steeds nieuwe maten bij.

Als je een van de Storm at Sea collecties hebt kun je deze quilt zo maken. Die bevatten nl. allemaal een HST en vierkant in de juiste verhouding. Het gaat om de patroondelen G (HST) en C (vierkant).

Het printen voor deze quilt is kipsimpel en supersnel. Voor de kleine pinwheels kun je hele vellen driehoekjes printen van de lichtste stof. Je legt de donkerste stof eronder zonder te printen, en stikt zo de benodigde naailijnen door. Daarna knip je de genaaide setjes los. Hoe je dit precies doet staat beschreven (in het Engels) en geïllustreerd in Linda Franz’ gratis download ‘Triangle Tips’.

Je kunt op een vergelijkbare manier alleen de lichte stof voor de vierkantjes printen en de donkere stof er ongeprint aan vastnaaien en daarna losknippen. Let er wel op dat je alleen de benodigde naailijnen naait! Anders krijg je keurig gevoerde losse vierkantjes :-)

Omdat er zoveel verschillende maten patroondelen zijn waarmee je de blokken voor deze quilt met Inklingo kunt maken, geef ik deze keer geen afmetingen. Je kunt eenvoudig meer of minder blokken maken voor een quilt op jouw gewenste formaat. 

In mijn ontwerp heb ik horizontaal en verticaal een oneven aantal blokken gebruikt.

De witte randen en de binnenste rode rand zijn even breed als de gebruikte vierkanten. De buitenste rode bies is even breed als de driehoekjes.

Als je deze quilt gaat maken, begin dan met het downloaden en printen van Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet. Vul deze in en noteer de benodigde hoeveelheden handig bij elkaar. In je Inklingo-collectie staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van het benodigde aantal patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Veel plezier ermee! XXX Anneke

English

Here I am giving you the information you need to make my third design (not entered) for the May 2011 Club EQ Challenge. I like this design very much, it is calm and I like to think its appeal is timeless.

This is a very simple quilt to make, it only uses two pattern pieces, one square and one triangle! The triangle is a Half Square Triangle (HST). Its size (e.g. 1 inch) is half of the size of the square (e.g. 2 inches). In this case your nine patch blocks will be 6 inches.

In the Inklingo Index of Shapes you can see how many combinations are possible already, because a lot of HST’s and squares are available, and still new sizes are being added.

If you have one of the Storm at Sea collections you can make this quilt, because each of them contains a HST and a square in the right ratio. They are the shapes G (HST) and C (square).

Printing for this quilt is supersimple and superfast. For the small pinwheels you can print entire sheets of triangles of the lightest fabric. When machine piecing, you put the darker fabric underneath without printing lines first, and you stitch on the necessary stitching lines just like that. Afterwards you cut the pieced sets apart. Detailed, illustrated instructions are in Linda Franz’ free download with Triangle Tips.

In a comparable way you can print only the light fabric for the squares and piece it to the dark fabric, unprinted, and cut apart after stitching. Make sure you only stitch on the necessary sewing lines, or you will end up with neatly lined single squares :-)

Because there are so many different sizes in which you can make the blocks for this quilt with Inklingo, I am not giving dimensions this time. You can easily make more or less blocks to make a quilt in the size you want.

I used an uneven number of blocks horizontally and vertically.

The white borders and the inner red border are as wide as the squares used. The outside red border is as wide as the triangles.

If you are going to make this quilt, start by downloading and printing Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet. Fill it out and note everything you require in one place. In your Inklingo collection you will find how much fabric you need for printing the amount of pattern shapes you need. All you have to do is add the yardage for the strips and borders (and binding and backing).

Enjoy! XXX Anneke