Borders for Inklingo Mystery Quilt COTSG

COTSG Mystery Quilt Finished Top Without Borders – Zonder Randen – 48 inch / 121,9 cm.

Click here to go straight to English

Linda heeft de tweede Inklingo ‘mysteriequilt’ (achterstevoren deze keer) alweer gepresenteerd, maar ik besteed hier nog wat aandacht aan de vorige.

COTSG Top met effen randen, 65,5 inch [166,4 cm. ] vierkant

COTSG Top met Effen Randen, ca. 65,5 inch [166,4 cm.] vierkant

Ruth van Sewlmatesister vroeg mij om in EQ7 wat randen te bedenken voor Inklingo’s eerste mysteriequilt, ‘The Case of the Secret Garden’, (COTSG), dus ik speel vandaag even voor ‘randfiguur’ ;-)

Linda Franz heeft de COTSG-quilt ontworpen met haar 6 inch [15.2 cm.] Inklingo New York Wheel collectie patroondelen. New York Wheel is een variatie op het New York Beauty blok, maar dan met ‘spaken’ in plaats van punten. 

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders

COTSG Quilt Top met extra Rand van New York Wheel Blokken en een 3 inch Witte Rand Plus Accent Randen  – 71,5 inch [181,6 cm.] vierkant

Zonder randen (plaatje helemaal bovenaan) meet hij 48 inch vierkant [122 cm.]. Je kunt hem afwerken tot een wandkleed, maar je kunt hem natuurlijk ook wat groter maken met extra blokken en/of randen.

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders

COTSG Top met extra rij New York Wheel Blokken en 6 inch witte rand plus accent randen – 77,5 inch [197 cm.] vierkant

Ik laat in deze post verschillende opties zien. Daarbij heb ik me beperkt tot de NY Wheel collectie, en geen patroondelen uit andere collecties geïntroduceerd.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders

COTGS Top met extra rand NY Wheel Blokken plus 6 inch witte rand en accent randen – 77,5 inch [197 cm.] vierkant, kleurvariatie

De smalle randen in de geprinte stof zijn bedoeld als dezelfde breedte als delen uit de NY Wheel blokken in dezelfde stof, voor een harmonieus resultaat.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders

COTGS Top met extra rand NY Wheel Blokken, tussen twee witte randen van elk 6 inch, en accent randen – 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

De breedte is een benadering, want ik had geen patroondelen bij de hand om na te meten. Dat moet je dus zelf even doen als je zulke randen wilt toevoegen. 

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top met extra rij van NY Wheel Blokken, tussen twee witte randen van elk 6 inch, plus accent randen, kleurvariatie 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

De buitenste bies heb ik een halve inch [1.3 cm.] getekend, maar dat doe je natuurlijk ook gewoon naar eigen smaak. De totaalafmetingen die ik geef zijn daarom een benadering.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top met extra rand With NY Wheel Blokken tussen twee witte randen in van elk 6 inch en accent randen – Kleurvariatie, Color 89,5 inch [227,3 cm.] vierkant

Nou, laat het me weten als je je COTSG quilt opleukt met een van mijn randideeën!

201304COTSGIntricateBorders

COTSG Quilt top met drie extra rijen NY Blokken, plus 3 inch witte rand, en accent randen – 95,5 inch [242,6 cm] vierkant

XXX Annika

ENGLISH

COTSG Top With Plain Borders

COTSG Top With 6 inch Plain Borders, 65.5 inches [166.4 cm.] square

Linda has already presented the second Inklingo ‘mystery’ quilt (a ‘reversed mystery’ this time), but I am still doing a post on the previous one.

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders

COTSG Quilt Top With Extra Row of New York Wheel Blocks and 3 inch White Border Plus Accent Borders – 71.5 inches [181.6 cm.] square

Ruth of Sewlmatesister asked me to come up with some borders in EQ7, for Inklingo’s first mystery quilt, ‘The Case of the Secret Garden’ (COTSG).

Linda Franz designed the COTSG quilt with her 6 inch [15.2 cm.] New York Wheel Shape collection. New York Wheel is a variation of the New York Beauty block, with spokes instead of spikes.

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders

COTSG Top With Extra Row of New York Wheel Blocks And 6 inch Mitered Border Plus Accent Borders – 77.5 inch [196.9 cm.] square

As is (see the picture at the complete top of this post), the quilt top measures 48 inches square [ca. 122 cm.]. You can finish it into a wall hanging, but of course you can also make it a bit bigger, with more blocks and/or borders.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks Plus 6 inch Mitered Border and Accent Borders – Color Variation – 77.5 inch [196.9 cm.] square

I am showing you a few options here. I have limited myself to the NY Wheel collection, so no shapes from other collections are introduced.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in Between Two 6 inch Mitered Borders, and Accent Borders – 89.5 inch [227.3 cm.] square

The narrow border strips are meant to be the same size as parts in the NY Wheel blocks in the same fabric, for a harmonious result. 

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders – Color Variation – 89.5 inch [227.3 cm.] square

The measurements are not exact, because I did not have printed shapes handy to measure. So if you want to use borders like these, you will have to do the measuring yourself.

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders - Color Variation

COTGS Top With Extra Row of NY Wheel Blocks in between 6 inch Mitered Borders and Accent Borders – Color Variation – 89.5 inch [227.3 cm.] square

I have made the ‘binding’ a half inch, but of course you will use a binding of your preferred width. This means the total dimensions I give with each design are an approximation.

201304COTSGIntricateBorders

COTGS Top With Extra Rows of NY Wheel Blocks, and 3 inch Mitered Borders and Accent Borders – 95.5 inch [242.6 cm.] square

Well, let me know if you use any of my ideas to finish your COTSG quilt! 

XXX Annika

Advertisements

New York Beauty Quilts With Sashing

Quilt with Inklingo New York Beauty 02 blocks, and spiky Inklingo sashings

Quilt met Inklingo New York Beauty 02 blokken, puntige Inklingo sashings, en Inklingo sterren

Click here to go straight to English

Klassieke New York Beauty Quilts, met van die puntige sashings tussen de ronde blokken vind ik fantastisch! Als je niet weet wat ik bedoel: op Willy Wonky’s blog vind je hiervan prachtige voorbeelden.

Ik heb in EQ geëxperimenteerd met patchwork sashings van (alleen maar) Inklingo patroondelen, en dit waren de mooiste.

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

Inklingo New York Beauty quilt met puntige Inklingo sashings, licht-donker omgekeerd in de sashings

Ik laat ze hier in verschillende settings zien, met verschillende Inklingo blokken (New York Beauty blokken, Double Sunflower blokken) en verschillende variaties van contrast en donker-licht verdeling in de sashings.

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

Inklingo 12 inch Dubbele Sunflower Blokken met Inklingo puntige  sashings

De sashings zijn 4,5 inch breed [11,4 cm.] en 12 inch [30,5 cm.] lang.

Je kunt ze combineren met ‘kwartetten’ van 6 inch [15.2 cm.] blokken, of met 12 inch [30,5 cm.] blokken.

In de hoekstenen passen 4,5 inch blokken, zoals hier de achtpuntige ster die je maakt met de gratis Inklingo collectie patroondelen.

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

Inklingo NYB 01 Quilt met puntige sashings in horizontale set

Voor de sashings heb ik  de Inklingo 60 graden driehoeken gebruikt met zijden van 2 inch [5,1 cm.].

Daartussen een setting strip van ca. 1 inch (om precies te zijn: 1,03 inch of 2,6 cm.), om de sashing 4,5 inch breed te maken.

Een quiltsetting met opvallende sashings is ook erg geschikt om een sampler met verschillende blokken tot een mooi geheel te maken.

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo New York Beauty blocks and Inklingo sashings

Burlington Beauty Quilt, sampler met Inklingo New York Beauty blokken en klingo sashings and Inklingo sterren in de hoekstenen

Een voorbeeld is mijn Burlington Beauty quiltontwerp, een sampler met 12 van Linda Franz’s variaties van New York Beauty blokken die je kunt maken met de verschillende NYB Inklingo-collecties.

Linda woont in Burlington (Ontario, Canada), en ze is een beauty in elk opzicht, dus vandaar de naam!

Burlington Beauty Quilt - Inklingo NYB blocks with spiky sashings - color variation

Burlington Beauty Quilt – Inklingo NYB blokken met puntige sashings  en sterren – kleurvariatie

Je kunt de 12 inch NYB blokken in jouw sampler natuurlijk ook nog afwisselen met andere 12 inch Inklingoblokken met een ronde vorm, zoals de (Double) Sunflower, of de Fancy Pieced Dresden Plate blokken met een enkele ring driehoekjes.

Welke quilt vind jij het mooist?

XXX Annika

ENGLISH

I think classic New York Beauty Quilts, with the spiky sashings, are wonderful!

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

Inklingo New York Beauty quilt with spiky Inklingo sashings with light-dark reversed

If you don’t know what I mean, you can see great examples on Willy Wonky’s blog.

I have experimented in EQ7 with pieced sashings made of only Inklingo Shapes, and these were the prettiest I came up with.

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

Inklingo 12 inch Double Sunflower Blocks with Inklingo spiky sashings

I am showing them here in different sets, with various Inklingo blocks (New York Beauty blocks, Double Sunflower blocks), and in variations of contrast and light-dark coloring in the sashings.

The sashings are 4.5 inch wide and 12 inches long.

You can combine them with ‘quartets’ of 6 inch blocks, or with 12 inch blocks.

In the corner stones you can set 4.5 inch blocks, like the eight pointed star you can make from the free Inklingo collection of shapes.

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

Inklingo NYB 01 Quilt with spiky sashings in horizontal set

For the sashings I used the 60 degree triangles with 2 inch sides.

In between I used a setting strip of about 1 inch wide (1.03 inch to be exact), to finish the sashings at 4.5 inches wide.

A quilt layout with strong sashings is very suited for nicely pulling together a sampler quilt with a variety of different blocks.

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo New York Beauty blocks and Inklingo sashings

Burlington Beauty Quilt, sampler with Inklingo  New York Beauty blocks and Inklingo sashings and Inklingo stars in the cornerstones

An example is my Burlington Beauty quilt design, a sampler with 12 of Linda Franz’ variations of New York Beauty blocks that you can make with her NYB Inklingo shape collections.

Linda lives in Burlington (Ontario, Canada), and she is a beauty in every sense, hence the name!

Burlington Beauty Quilt - Inklingo NYB blocks with spiky sashings - color variation

Burlington Beauty Quilt – Inklingo NYB blocks with spiky sashings – color variation

Of course you could also alternate the 12 inch NYB blocks in your sampler with other 12 inch Inklingo blocks with a circular shape, like the (Double) Sunflower or the Fancy Pieced Dresden Plate Blocks with a single ring of triangles. 

Which quilt design do you like best?

XXX Annika

Club EQ Challenge Designs June 2011

View from the Beach - Uitzicht vanaf het Strand

Click here to go straight to English

Mijn bijdrage aan de Club EQ Challenge van juni 2011, met als thema ’20’ is wat minder geïnspireerd dan die van mei (gelukkig maar :-)). Ik ben op mijn best als ik moet puzzelen binnen strakke randvoorwaarden. Hoe ruimer de opdracht, hoe meer moeite ik heb om iets te verzinnen. Het kon deze keer alle kanten op, als het maar iets van 20 in zich had. Aanleiding was de 20e verjaardag van mijn geliefde Electric Quilt software. Dat is feestelijk genoeg, maar ik voelde me verlamd door de mogelijkheden.

Gelukkig kwam Inklingo’s Linda met een aanvullende uitdaging: Maak van je ‘iets 20’ ontwerp een Inklingobaar ontwerp!  Toen werd het voor mij natuurlijk onweerstaanbaar om goed voor den dag te komen met wat ik inmiddels als mijn specialiteit beschouw: een uitvoerbaar quiltontwerp met een nieuwe combinatie van patroondelen uit verschillende Inklingo-collecties. 

Het ontwerp hierboven heb ik ‘Uitzicht vanaf het Strand’ genoemd. Ik kwam op het idee door de recent uitgebrachte Yin Yang Inklingo collectie. De Yin Yang blokken doen me aan golven denken, en ook doordat EQ inmiddels onmisbaar is geworden in mijn leven. Als ik op het bekende onbewoonde eiland moet bivakkeren, gaat de laptop met EQ erop zeker mee! (Ik reken op zonne-energie en draadloze internet-ontvangst). En dan hoef ik daar mij de komende 20 jaar niet te vervelen!

De Sunflower en Yin Yang blokken zitten niet in de EQ Libraries, maar je kunt ze gratis downloaden in EQ7 projectbestanden van Linda’s All about Inklingo Blog (Zoek /Search ‘pj7’). De Orange Peel randen heb ik gemaakt met de AutoBorder functie in EQ7.

Het ontwerp bestaat uit (vanuit het midden):

 • 6 inch Yin Yang blokken (20, twee halve tellen voor een hele, toch?) als golven van de zee. [6 inch = 15,24 cm]
 • een 6 inch Sunflower als zon in een hemel bestaande uit 6 inch blokken of stroken. 
 • een 1 inch rand om het 30 inch middendeel. Daarmee wordt het 32 inch, zodat er 4 inch blokken omheen passen (32 = 4 x 8). Je kunt deze randen in hun geheel knippen, maar ook samenstellen met de 1 inch Inklingo Log Cabins uit verschillende stofjes.
 • 4 inch Orange Peel blokken in een dubbele rand. Dit stelt het geribbelde zand op het strand voor.
 • Geappliceerde ‘dolfijnen’, uit de EQ Motifs Libraries. Het blijken bij nader inzien ‘Sharky Fish’ te zijn! Maar ze zien er toch lief uit, dus ik hoop dat ik veilig kan zwemmen.
 • Een rand van 2 inch breed om het af te maken.

De totale quilt meet 52 inch vierkant [132 x 132 cm.]

Het tweede ontwerp (met 20 Orange Peel blokken) had ik nog over van de mei Rood-met-Wit Challenge. Ik heb hem in deze post al beschreven. Hier zie je het effect in andere kleurencombinaties. Ik hoopte dat er 20 Inklingo-quilters zouden meedoen aan de Challenge met elk een Inklingobaar ontwerp. Ik geloof dat we dat niet gehaald hebben, maar het is de moeite waard om het Album met inzendingen straks (juni is nog niet gepubliceerd) te bekijken, om eens te zien wat er zoal met Inklingo gemaakt kan worden. Je doet vast leuke ideeën voor nieuwe projecten op (en daar zit je nou net op te wachten, nietwaar ? ;-))

Veel plezier ermee!

XXX Anneke

English

 

My entry for the June Club EQ Challenge is a little less inspired than May’s entry (thank heavens :-)). I am at my best when I am forced to puzzle within tight boundaries. The more room the assignment leaves me, the more trouble I have to come up with something. It could go every which way this month, as long as there was ‘something 20’ in the design. The cause for this theme was 20 years of my beloved Electric Quilt software. That is festive enough, but I felt paralyzed by the possibilities.

Luckily, Inklingo’s Linda came up with an additional challenge; Make your ‘something 20’ into an Inklingoable design! That made it irresistible for me to show my best side with coming up with what I consider my specialty: a quilt design based on a new combination of Inklingo shapes from several collections.

The design at the top of this post I called ‘View from the Beach’. I got the idea from the recently published Inklingo Yin Yang collection. The Yin Yang blocks remind me of waves, and the idea was also inspired because EQ has become indispensable in my life. If I would have to stay on the infamous desert island, I would definitely take a laptop loaded with EQ with me. (I am counting on solar energy and internet coverage). I would not be bored for 20 years!

You won’t find the Sunflower and Yin Yang blocks in the EQ Libraries, but you can download them for free in EQ7 project files from Linda’s All about Inlingo Blog (Search ‘pj7’). I made the Orange Peel borders with the AutoBorder tool in EQ7.

The design is made with (from the center):

 • 6 inch Yin Yang blocks, (20, two half blocks count as one, surely?), for ocean waves.
 • 6 inch Sunflower for a sun, in a sky made of 6 inch plain blocks or strips.
 • a 1 inch border around the 30 inch center. This makes it 32 inches, so 4 inch blocks fit around it (32 = 4 x 8). You could cut entire strips for these borders, but you can also piece them from 1 inch Inklingo Log Cabins in different fabrics.
 • 4 inch Orange Peel blocks in a double border. This represents the rippled sand on the beach.
 • Appliqued ‘dolphins’ from the EQ Motifs Libraries. I just found they are actually ‘Sharky Fish’, but they look friendly, so I hope swimming is safe.
 • A 2 inch border to finish this quilt at 52 inches square.

The second design (with 20 Orange Peel blocks) was left over from the May Red-and-White challenge. I have described it in this post. Here you can see the effect of a different coloring. I was hoping that 20 Inklingo quilters would enter this month’s challenge with each an Inklingoable design. I think we did not quite reach that number, but checking out the challenge Album with entries later (June has not been published yet) will be worthwhile, to see some of the things that can be made with Inklingo. You will probably get some great ideas for new projects (just what you need, right? ;-))

Enjoy!
XXX Anneke

May 2011 Club EQ Challenge designs-1

Winding Ways and Sunflowers on point quilt

Click here to go straight to English

Zoals beloofd hier meer informatie over de eerste rood-met-witte quiltontwerpen voor de Club EQ Challenge van mei 2011, die ik in mijn vorige post toonde in een diashow. Ik geef je informatie over afmetingen en gebruikte Inklingo-collecties, zodat je deze ontwerpen als quilt kunt uitvoeren.

Ik zal alle ontwerpen toelichten in de komende posts. Ik begin met een van de ontwerpen die ik heb ingestuurd voor de challenge, de Winding Ways met Sunflowers quilt.

Hierboven zie je hem, het is een ontwerp met veel ronde lijnen. Ik heb hier twee Inklingo-collecties gecombineerd, nl. de 6 inch Sunflower collectie en de Winding Ways 6 inch [15,24 cm.] collectie (Winding Ways is er ook voor 4,5 inch en 9 inch blokken).

Het uitgangspunt is een ondergrond van Winding Ways blokken, op de punt geplaatst. De blokken zijn om en om ‘donker’ (rode achtergrond) en ‘licht’ (witte achtergrond). Als je je hoofd een beetje schuin houdt als je naar het plaatje kijkt zie je het patroon van de vierkante blokken duidelijk.

Vervolgens heb ik een aantal lichte Winding Ways blokken vervangen door een Sunflower blok met een rode ondergrond. Daardoor lijkt er, met de omringende Winding Ways blokken, een grotere rode bloem te ontstaan, binnen een witte cirkel.

Door de schuine setting kun je een mooie rand maken met halve Sunflower blokken. Het is een simpel idee, maar ik vind het effect heel geslaagd. Als je deze quilt maakt, wordt hij inclusief de 1 inch [2,54 cm.] rode rand, ca. 53 x 53 inch [ca. 134,5 cm.]

De variatie hieronder, met meer blokken, meet in het midden ca. 68 inch vierkant [ca. 172,5 cm.], met daaromheen een 3 inch witte rand en een 1 inch rode bies.

Binnenkort meer met andere ontwerpen!

XXX Anneke

English

More blocks, different border - Meer blokken, andere rand

As promised, here is more information about the first red-and-white quilt designs for the May 2011 Club EQ Challenge, which I have shown in a slideshow in my previous post. I am providing information on dimensions and the Inklingo collections used, so you can make these designs into quilts.

I am covering all designs in groups, in several posts. I am starting with the designs I entered for the Challenge.

At the top of this post you see a quilt with lots of curved lines. In this design I combined two Inklingo download collections; the 6 inch Sunflower Collection and the 6 inch Winding Ways Collection (Winding Ways are also available in 4,5 inch and 9 inch). 

The starting point is a background filled with Winding Ways blocks, set on point. The blocks are alternating ‘light’ (white background) and ‘dark’ (red background). If you tilt your head a bit when looking at the picture, you can clearly see the pattern of square blocks.

Next I replaced some of the light Winding Ways blocks with red Sunflower blocks. Combined with the surrounding Winding Ways blocks, a larger red flower seems to appear. Because of the on point setting, you can create a nice border with half Sunflower Blocks.

The idea is simple, but I quite like the effect. This quilt ends up being ca. 53 inches square, including the 1 inch border. 

The variation above with more blocks measures ca. 68 inches square in the center, surrounded by a 3 inch white border and a 1 inch red border.

Soon to be continued with the other designs!

XXX Anneke

Celebrating Queen’s Day

Happy Birthday, Queen Beatrix!

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

It is a festive week for European monarchists! The whole world knows that Prince William is marrying his Kate on Friday, but to the Dutch 30 April is more important. It is our national Holiday, Koninginnedag, the official celebration of the Queen’s Birthday and our Monarchy.

‘Official’ only refers to the fact that it is not really her birthday, and not so much to the character of the festivities :-) Think orange anarchy in the streets everywhere! Have you ever wondered why orange is the Dutch’ national color? It is not in our flag, which is red, white and blue. It is because our royal family is the House of Orange-Nassau.

Orange is one of my favorite colors, so I decided to design a quilt in EQ7 to celebrate Queen’s Day. I searched my EQ7 and BlockBase Libraries for blocks with ‘Queen’ and ‘ Royal’ in the name. There were quite a few.

My favorite was the Queen’s Star from BlockBase, and it plays nicely with the Inklingoable 8 inch Orange Peel blocks. Queen Beatrix is a shining star, and the Orange Peel blocks refer to her name, so I think this is a very appropriate design for congratulating her with her birthday.

Because Queen’s Day is supposed to be about togetherness and uniting all the Dutch, I also included a design for the anti-monarchists and non-nationalists among us :-). In this design I substituted the Queen’s Star with the 6 inch Inklingo Sunflower (with an extra border around these blocks to make them 8″ square as well. You can find the shapes you need in the 1 inch Log Cabin Inklingo collection) and I substituted the national colors for a girly palette. I thought the name ‘Republican Girl’ was fitting for this one. 

Hip Hip Hurray!! XXX Anneke

Nederlands

[gallery(exclude=”822″)]

Het is een feestelijke week voor Europese monarchisten! Eerst vrijdag het huwelijk van Prins William met zijn Kate, en daarna Koninginnedag.

Omdat oranje een van mijn favoriete kleuren is, heb ik speciaal om de Koningin te feliciteren een quilt in oranje, rood wit en blauw ontworpen in EQ7. Ik heb in de Libraries van EQ7 en BlockBase gezocht naar blokken met de woorden ‘Queen’ [koningin] en ‘Royal’ [koninklijk] in de naam. Dat waren er nog aardig wat.

Mijn favoriet was de Queen’s Star uit BlockBase, die leuk combineert met de 8 inch [20,32 cm.] Orange Peel [Oranje schil of sinaasappelschil] blokken die je met Inklingo zo makkelijk kunt maken. Koningin Beatrix is natuurlijk een stralende ster, en de Orange Peel blokken verwijzen naar haar naam, dus ik vind het wel een passend ontwerp om haar te feliciteren met haar verjaardag.

Omdat Koninginnedag bedoeld is om saamhorigheid te benadrukken heb ik ook een ontwerp gemaakt voor de anti-monarchisten en niet-nationalisten onder ons :-). In dit ontwerp heb ik de Queen’s Star vervangen door de 6 inch [15,24 cm.] Inklingo Sunflower (met een extra rand om het blok heen zodat hij ook 8 inch vierkant is. De benodigde patroondelen vind je in de Inklingo 1 inch Log Cabin collectie) en ik heb de nationale driekleur vervangen door een meisjesachtig palet. Ik vond de naam ‘Republican Girl’ [Republikeins Meisje] hier wel passend.

Hieperdepiep, Hoera! XXX Anneke