Club EQ Challenge Designs February 2012

Jacob's Ladder Blocks in a Jack's Chain Set; a Jacob's Chain quilt! - Jacob's Ladder blokken in een Jack's Chain set; een Jacob's Chain Quilt!

Click here to go straight to English

De Februari Club EQ Challenge opdracht was om iets nieuws te doen met een ‘Jacob’s Ladder’ blok. Er zijn verschillende blokken met de naam ‘Jacob’s Ladder’ en om het nog wat verwarrender te maken hebben deze blokken ook nog andere namen. Ik ben aan de slag gegaan met het blok dat in de EQ Libraries ‘Road to California’ wordt genoemd.

Het nieuwe dat ik met dit blok heb gedaan, is het in een niet-vierkante set plaatsen. Zes vierkante blokken rondom een zeshoek, en daartussen gelijkzijdige driehoeken, en dat alles herhaald in een doorlopend patroon.

Deze set is bekend van de patronen ‘Merry Go Round’ en ‘Jack’s Chain’, en het is een favoriet van mij.

Tot op heden was ik te lui om deze set in EQ te maken met losse zeshoeken, vierkanten en driehoeken, op laag 2 van een quilt. Het is nl. nogal lastig en bewerkelijk om alle patroondelen dan netjes te laten aansluiten. Dat is me nog niet helemaal gelukt, maar nu ik er eens voor ben gaan zitten heb ik toch een bruikbaar project.

Dat kan ik steeds opnieuw gebruiken door de vierkante blokken door andere te vervangen. Ik heb met verschillende Inklingobare blokken gespeeld. Mijn favoriete versie, in rood-wit met YinYang blokken, heb ik al getoond in een vorige post, en nu laat ik de rest ook zien.

Ik heb weinig tijd, daarom geef ik niet voor alle variaties maten en collecties. Als je deze quilts wilt maken, zijn de maten van de vierkante Inklingo-blokken (4.5, 6 of 9 inch) je uitgangspunt. De zijden van de driehoeken en zeshoeken moeten even lang zijn als de zijden van de vierkanten. Zulke grote zeshoeken en driehoeken zijn niet beschikbaar als Inklingo patroondeel.

Als je de zeshoeken en driehoeken niet zelf wilt tekenen en afmeten, kun je ze samenstellen uit gelijkzijdige Inklingo-driehoeken van met zijden van bijv. 2.25 inch (op cd #3, met boek) of 3 inch (60 degree diamond 3.0 inch download).

XXX Anneke

ENGLISH

This slideshow requires JavaScript.

The February Club EQ Challenge was to do something new with a Jacob’s Ladder block. There are several blocks with this name, and to make it more confusing, they have other names as well. I used the block that is named Road to California in the EQ Libraries.

The new thing I did with this block, was to place it in a non-square set. Six square blocks around a hexagon, with equilateral triangles in between, everything repeated in a continuous pattern. This set is known from the Merry Go Round and Jack’s Chain patterns, and it is one of my favorites.

Until now I had been too lazy to create this set in EQ from separate hexagons, squares and triangles, on layer 2 of a quilt. It is a bit tricky, and a lot of work, to make all the shapes match up seamlessly. I did not quite succeed, but now that I made an effort, I managed to come up with a usable project.

I can use it over and over, by replacing the square blocks with different ones. I played around with several Inklingo-able blocks. I have shown my favorite version in a previous post, the red-and-white one with YinYang blocks, and now I am showing you the rest as well.

I don’t have much time, so I am not giving collections and sizes for all designs. If you want to make these quilts, the size of the square Inklingo blocks (4.5, 6 or 9 inches) is your starting point. The sides of the hexagons and triangles have to be the same length as the sides of the squares. Hexagons and triangles in 4.5, 6 or 9 inches are not available as Inklingo shapes.

If you don’t want to draft and measure your own triangles and hexagons, you  can piece them from Inklingo 60 degree triangles in smaller sizes, like 2.25 inches (on cd #3, with book), or 3 inches (in the 60 degree diamond 3.0 inch download).

XXX Anneke

Advertisements

Designing Quilts in 3D?

Inklingo's YinYang blocks alternated with 60 degree triangles, set around hexagons - Inklingo's YinYang blokken afgewisseld met 60 graden driehoeken, gezet rondom zeshoeken

Click here to go straight to English

Ik heb vanavond voor het eerst van mijn leven een 3D film gezien, Hugo van Martin Scorsese. Prachtig!!

Ik had niet gedacht dat ik de 3D-beleving zo magisch zou vinden, en ik weet zeker dat dat te maken heeft met de manier waarop 3D een extra laag toevoegt aan het verhaal, het is hier meer dan gewoon een special effect. Ik zou zeggen dat 3D een dimensie aan deze film toevoegt, zoals quilten een patchwork top tot leven brengt.

Na afloop van de film vroeg ik me direct af wanneer ik mijn quilts in 3D zou kunnen ontwerpen… Het moet technisch al mogelijk zijn, maar wanneer kan ik thuis, op mijn eigen computertje, bovenstaande quilt weergeven in levensechte stoffen?

Wanneer kan ik verschillende quiltmotieven in 3D bekijken in de grote zeshoeken, en de effecten van verschillende soorten vulling bekijken op het scherm? Neem ik katoenen stof, of toch maar zijden satijn? Een laag wollen vulling, of toch twee lagen katoen? En als ik de quiltsteken iets groter maak, wat is dan het verschil in textuur…? O, ik kan niet wachten tot het zover is!

En stel je voor hoe educatief het zou zijn om al die instructie video’s voor quilten en naaien in 3D te kunnen zien! We gaan het vast nog meemaken, maar tot die tijd zijn hieronder twee filmpjes van Linda Franz in ‘gewoon’ HD video. Ze laat heel duidelijk zien hoe je een zespuntige ster kunt naaien met de hand, en Inklingo’s lijntjes en markeringen.

O ja, over mijn quiltontwerp hierboven later meer. Ik heb verschillende Inklingo-blokpatronen in een Jack’s Chain setting gezet, en deze, met de 6 inch YinYang blokken, is mijn favoriet. Simpel idee, spectaculair effect! (Net als 3D eigenlijk… ;-))

XXX Anneke

ENGLISH

Tonight, for the first time in my life, I saw a 3D movie. Hugo, by Martin Scorsese. Wonderful!!

I did not think I would find the 3D experience so magical, and I am sure the fact that I did, has to do with the way 3D adds an extra layer to the story, it is more than just a special effect. I would say 3D brings dimension to this film, like quilting brings a patchwork top to life.

Immediately after leaving the cinema, I was wondering when I would be able to design my quilts in 3D… I am sure this is technically feasible already, but when will I be able to see the quilt above, designing at home, with my own little computer, in lifelike fabrics?

When will I be able to audition several quilting motifs in 3D, and audition the effects of different battings on screen? Will I use cotton fabric, or silk satin? One layer of wool batting, or two layers of cotton? And if I make the quilting stitches larger, what will be the difference in texture…? O, I can’t wait for this to happen!

And, imagine how educational it would be to be able to see all these instruction videos for quilting and sewing in 3D! I am sure we will live to see it, but until that day, here are two videos by Linda Franz in ‘ordinary’ HD video. She shows very clearly how to hand piece a six pointed star, with Inklingo’s lines and crosshairs.

And o yes, I will write more about my quilt design at the top later. I have put several Inklingo block patterns in a Jack’s Chain set, and this one, with the 6 inch Yin Yang blocks, is my favorite. Simple idea, stunning effect! (Very much like 3D ;-))

XXX Anneke

Club EQ Challenge Designs June 2011

View from the Beach - Uitzicht vanaf het Strand

Click here to go straight to English

Mijn bijdrage aan de Club EQ Challenge van juni 2011, met als thema ’20’ is wat minder geïnspireerd dan die van mei (gelukkig maar :-)). Ik ben op mijn best als ik moet puzzelen binnen strakke randvoorwaarden. Hoe ruimer de opdracht, hoe meer moeite ik heb om iets te verzinnen. Het kon deze keer alle kanten op, als het maar iets van 20 in zich had. Aanleiding was de 20e verjaardag van mijn geliefde Electric Quilt software. Dat is feestelijk genoeg, maar ik voelde me verlamd door de mogelijkheden.

Gelukkig kwam Inklingo’s Linda met een aanvullende uitdaging: Maak van je ‘iets 20’ ontwerp een Inklingobaar ontwerp!  Toen werd het voor mij natuurlijk onweerstaanbaar om goed voor den dag te komen met wat ik inmiddels als mijn specialiteit beschouw: een uitvoerbaar quiltontwerp met een nieuwe combinatie van patroondelen uit verschillende Inklingo-collecties. 

Het ontwerp hierboven heb ik ‘Uitzicht vanaf het Strand’ genoemd. Ik kwam op het idee door de recent uitgebrachte Yin Yang Inklingo collectie. De Yin Yang blokken doen me aan golven denken, en ook doordat EQ inmiddels onmisbaar is geworden in mijn leven. Als ik op het bekende onbewoonde eiland moet bivakkeren, gaat de laptop met EQ erop zeker mee! (Ik reken op zonne-energie en draadloze internet-ontvangst). En dan hoef ik daar mij de komende 20 jaar niet te vervelen!

De Sunflower en Yin Yang blokken zitten niet in de EQ Libraries, maar je kunt ze gratis downloaden in EQ7 projectbestanden van Linda’s All about Inklingo Blog (Zoek /Search ‘pj7’). De Orange Peel randen heb ik gemaakt met de AutoBorder functie in EQ7.

Het ontwerp bestaat uit (vanuit het midden):

 • 6 inch Yin Yang blokken (20, twee halve tellen voor een hele, toch?) als golven van de zee. [6 inch = 15,24 cm]
 • een 6 inch Sunflower als zon in een hemel bestaande uit 6 inch blokken of stroken. 
 • een 1 inch rand om het 30 inch middendeel. Daarmee wordt het 32 inch, zodat er 4 inch blokken omheen passen (32 = 4 x 8). Je kunt deze randen in hun geheel knippen, maar ook samenstellen met de 1 inch Inklingo Log Cabins uit verschillende stofjes.
 • 4 inch Orange Peel blokken in een dubbele rand. Dit stelt het geribbelde zand op het strand voor.
 • Geappliceerde ‘dolfijnen’, uit de EQ Motifs Libraries. Het blijken bij nader inzien ‘Sharky Fish’ te zijn! Maar ze zien er toch lief uit, dus ik hoop dat ik veilig kan zwemmen.
 • Een rand van 2 inch breed om het af te maken.

De totale quilt meet 52 inch vierkant [132 x 132 cm.]

Het tweede ontwerp (met 20 Orange Peel blokken) had ik nog over van de mei Rood-met-Wit Challenge. Ik heb hem in deze post al beschreven. Hier zie je het effect in andere kleurencombinaties. Ik hoopte dat er 20 Inklingo-quilters zouden meedoen aan de Challenge met elk een Inklingobaar ontwerp. Ik geloof dat we dat niet gehaald hebben, maar het is de moeite waard om het Album met inzendingen straks (juni is nog niet gepubliceerd) te bekijken, om eens te zien wat er zoal met Inklingo gemaakt kan worden. Je doet vast leuke ideeën voor nieuwe projecten op (en daar zit je nou net op te wachten, nietwaar ? ;-))

Veel plezier ermee!

XXX Anneke

English

 

My entry for the June Club EQ Challenge is a little less inspired than May’s entry (thank heavens :-)). I am at my best when I am forced to puzzle within tight boundaries. The more room the assignment leaves me, the more trouble I have to come up with something. It could go every which way this month, as long as there was ‘something 20’ in the design. The cause for this theme was 20 years of my beloved Electric Quilt software. That is festive enough, but I felt paralyzed by the possibilities.

Luckily, Inklingo’s Linda came up with an additional challenge; Make your ‘something 20’ into an Inklingoable design! That made it irresistible for me to show my best side with coming up with what I consider my specialty: a quilt design based on a new combination of Inklingo shapes from several collections.

The design at the top of this post I called ‘View from the Beach’. I got the idea from the recently published Inklingo Yin Yang collection. The Yin Yang blocks remind me of waves, and the idea was also inspired because EQ has become indispensable in my life. If I would have to stay on the infamous desert island, I would definitely take a laptop loaded with EQ with me. (I am counting on solar energy and internet coverage). I would not be bored for 20 years!

You won’t find the Sunflower and Yin Yang blocks in the EQ Libraries, but you can download them for free in EQ7 project files from Linda’s All about Inlingo Blog (Search ‘pj7’). I made the Orange Peel borders with the AutoBorder tool in EQ7.

The design is made with (from the center):

 • 6 inch Yin Yang blocks, (20, two half blocks count as one, surely?), for ocean waves.
 • 6 inch Sunflower for a sun, in a sky made of 6 inch plain blocks or strips.
 • a 1 inch border around the 30 inch center. This makes it 32 inches, so 4 inch blocks fit around it (32 = 4 x 8). You could cut entire strips for these borders, but you can also piece them from 1 inch Inklingo Log Cabins in different fabrics.
 • 4 inch Orange Peel blocks in a double border. This represents the rippled sand on the beach.
 • Appliqued ‘dolphins’ from the EQ Motifs Libraries. I just found they are actually ‘Sharky Fish’, but they look friendly, so I hope swimming is safe.
 • A 2 inch border to finish this quilt at 52 inches square.

The second design (with 20 Orange Peel blocks) was left over from the May Red-and-White challenge. I have described it in this post. Here you can see the effect of a different coloring. I was hoping that 20 Inklingo quilters would enter this month’s challenge with each an Inklingoable design. I think we did not quite reach that number, but checking out the challenge Album with entries later (June has not been published yet) will be worthwhile, to see some of the things that can be made with Inklingo. You will probably get some great ideas for new projects (just what you need, right? ;-))

Enjoy!
XXX Anneke