Playing with Simple Blocks in EQ – Part 5

I still have a few quilts to show you that I created with the same blocks from the four previous posts.

Very versatile set of four blocks!

They are all medallion quilts. Most have similar borders, which I am adding on in consecutive pictures. Most also have a knot motif in the center. I am showing them below without further comments.

Knot medallion quilt – original design by Annika Kornelis

 

Complicated Knot Medallion Quilt Variation – original design by Annika Kornelis

 

Medallion Quilt Variation – original design by Annika Kornelis

 

Complicated Knot Medallion Quilt – original design by Annika Kornelis

 

Multicolor Complicated Knot Medallion Quilt – original design by Annika Kornelis

I think this was the last blog about these simple blocks. ‘Simple’ here means easy to draw in EQ! Piecing or appliqueing them is something else :-). I hope you enjoyed these.

Now, I have many ideas to play with Inklingo’s Ribbon Flower. I need more hours in a day!

XXX Annika

Advertisements

Playing with Simple Blocks in EQ – Part 3

Simple striped medallion quilt, outward curves – original design by Annika Kornelis

Yes, we are going to continue playing with the same blocks from the previous two posts! This post is going to show how one design leads to another in my EQ Sketchbook.

The quilt picture above shows a combination of three blocks, the Stripes, the Log Cabin and the connecting Fan variation block. I really like this clean medallion style, leaving lots of room for quilting or perhaps redwork embroidery in the centre.

Simple striped medallion quilt, inward curves – original design by Annika Kornelis

This picture shows the same idea, in a different coloring, with the curves going inward instead of outward. My next design builds on that idea.

Black and White Stripes and Curves quilt – original design by Annika Kornelis

This is a different set of three blocks, compared to the two quilts above. I replaced the log cabin blocks in the corners by curves.

Next, I connected the inward curves of the outer border with stripes, and added curls to the inward curves of the inner border. Now it is no longer a medallion quilt.

I decided to fill the white spaces with some more curves, and added a bit of color in the background, to separate the white stripes from the background in this busier design. I think it really creates a sense of depth.

Black and White Stripes and Curves Quilt 2 – original design by Annika Kornelis

In the next design I changed the center and the coloring. I reversed the coloring of the curved blocks inside the ‘squares’, and colored the outside lines red.

Black, White and Red Stripes and Curves Quilt – original design by Annika Kornelis

So, I have returned to using red, the color I started with. But if you compare the first design with the last, would you have guessed this one evolved from the first?

I am still far from finished with playing with these blocks. In the next post, I will show you a design with the four blocks from this post combined.

Very versatile set of four blocks!

It is a quilt I designed for Canada’s 150th anniversary. I think you can guess the colors ;-). But I think the way I used these blocks will be a surprise to you… (Are you excited yet?)

XXX Annika

Playing with Simple Blocks in EQ – Part 2

Weave and Knots Quilt – original design by Annika Kornelis

In the picture above, can you see which square block I added to the striped block I played with in my previous post?re It is this one:

Fan variation block – drafted by me

I drafted this block myself, like the previous two blocks. The EQ block libraries have similar blocks, but I wanted a specific look, and I find it quicker to just draw it myself instead of browsing the libraries, trying to find exactly what I need. This block here is a simpler version of the ‘Rainbow fan’ block in EQ.

I am not sure how this ‘rainbow fan’ block was constructed, and I am not worried about it either when I am playing in EQ! I guess you could piece it or applique it, whatever your preference.

Modern Vine Strip Quilt – original design by Annika Kornelis

Quickly after I started combining the striped block with the curved block, I discovered something was missing. I wanted a block that would connect the curves with the stripes.
So I edited the fan block, adding six lines in the background.

Connecting Fan Variation block – original design by Annika Kornelis

These six simple lines added a lot of possibilities! Suddenly, I could make continuous lines flowing in many directions. You can see the difference when you compare the Modern Vine quilt below with the one above.

Modern Vine Strip quilt, continous  – original design by Annika Kornelis

Now, I wanted to explore the possibilities of just the Fan block with the Connecting Fan block, without the straight stripes.

Circles and Waves Medallion Quilt 1 – original design by Annika Kornelis

In just red and white, I created several medallion style quilts by setting my two chosen blocks in an on point setting.

Circles and Waves Medallion quilt 2 – original design by Annika Kornelis

This last one uses the same blocks on point, but is not a medallion quilt. I made many variations of these asymmetrical continuous wavy ribbons, but I think I like this one best.

Wavy Ribbons – original quilt design by Annika Kornelis

And, when I added the stripes again, I found these three blocks make very nice medallion style quilts in a straight set, too!

Stripes and Curved Medallion quilt – original design by Annika Kornelis

I just can’t stop playing with these! They are so versatile, and I have a need to explore every option. So, I have lots more to show you!

XXX Annika

Club EQ Challenge Designs May 2012

EQ7 Auto Borders Medallion Quilt

Click here to go straight to English

De  Club EQ Challenge van mei 2012 had als thema de Auto Borders functie.

Daarmee vul je lege randen in je quilt lay-out met kant-en-klare combinaties van rand- en hoekblokken. Je hoeft alleen zelf op de Quilt Worktable, de Borders tab, in te stellen hoe breed je de rand wilt hebben en hoeveel blokken per rand je wilt. Ik gebruik de Auto Border functie regelmatig, omdat er heel veel ideeën voor mooie randen onder die knop zitten.

De opdracht voor de challenge was om je ontwerp met de Auto Border-rand te beginnen, en daarna pas het midden toe te voegen. Normaal ontwerp je natuurlijk vanuit het midden naar buiten toe.

Mijn idee was om een medaillonquilt te maken met meerdere Auto Borders. Om het simpel te houden heb ik me beperkt tot randen uit één categorie (mijn favoriete), de Curved Auto Borders. Ik ben begonnen met de Rainbow border en die heb ik gecombineerd met een paar andere. Toen ik tevreden was over de randen heb ik verschillende medaillonblokken in het middenblok gezet, om te kijken welke het mooist stond. 

Uiteindelijk heb ik twee medaillonquilts gemaakt, één met een appliqué-middendeel (onderaan), en eentje met een patchwork medaillon (bovenaan), allebei uit de EQ Libraries.

Curved Auto Borders overzicht

Het ontwerpen van buiten naar binnen ging makkelijker dan ik had gedacht. Het enige lastige was, dat de proporties van de buitenste randen steeds veranderden als ik een nieuwe rand invoegde. Dat had ik natuurlijk van tevoren kunnen bedenken, maar als ik ontwerp in EQ ben ik echt aan het spelen, en denk ik niet zo vooruit. Ik kijk gewoon wat er gebeurt als ik op een knopje druk.

Dus ik heb nu geleerd hoe het wel moet:

  • Beginnen met het bepalen van het aantal randen rondom het medaillonblok
  • Dan bepalen hoeveel blokken er in elke rand moeten komen.
  • Daarna op de Quilt Worktable, Layout en Borders tabs, de instellingen hieraan aanpassen.
  • Bijv. Horizontal Layout 1 blok in het midden. 
  • Border Style instellen op Blocks, of  Tile Squares. 

The layout for both Auto Borders quilts – de layout voor beide Auto Borders Quilts

Tile Squares is handig als je exact vierkante blokken in de randen wilt zetten. Met deze randstijl past EQ nl. automatisch de breedte van de rand aan zodat je blokken altijd vierkant blijven, ongeacht het aantal blokken in de rand. Dus als je maar vier blokken in de rand plaatst, maakt EQ die veel breder dan als je 12 blokken in dezelfde rand plaatst.

Overigens verandert EQ de instelling van de randstijl weer automatisch naar Blocks als je de Auto Border functie gebruikt om blokken in de rand te zetten. Dus als je daarna het aantal blokken nog wijzigt, verandert de breedte van de rand niet meer mee, en worden je blokken rechthoekig.

Om weer vierkante blokken te krijgen moet je even rekenen, en de juiste breedte voor de rand intypen in de Borders tab.

De randstijl terug veranderen naar Tile Squares werkt niet. Als je dat doet, zijn je Auto Borders blokken nl. weer verdwenen, en heb je een lege rand.

Zoals je hierboven kunt zien, kun je voor regelmatige Curved Auto Borders geen vierkante blokken gebruiken. Hier had ik rechthoekige blokken nodig, de lange zijden zijn 2x de lengte van de korte zijden. Deze layout heb ik voor beide quilts gebruikt, alleen de gebruikte blokken verschillen.

Je kunt alle inzendingen voor de challenge hier bekijken.

XXX Annika

ENGLISH

EQ7 Auto Borders Medallion Quiltl – Appliqué Center

The May 2012 Club EQ Challenge was to design a quilt with the Auto Borders Tool.

With this tool you fill empty borders in your quilt layout with ready made combinations of border and corner blocks. All you have to do is set the width and number of blocks for the border (on the Quilt Worktable, the Borders Tab). I like using the Auto Border Tool, because there are lots of ideas for pretty borders under that button.

The challenge was to design the borders first, and the center afterwards. My idea was to design a medallion quilt with multiple Auto Borders. To keep it simple I limited myself to borders from one category, the Curved Auto Borders.

Curved Auto Borders overview

I started with the Rainbow border and I combined it with a couple of other ones. When I was happy with my borders, I auditioned several blocks in the center. I ended up with two final designs for medallion quilts, one with an appliqué center, and one with a patchwork medallion, both blocks from the EQ Libraries.

Designing from the outside in was easier than I expected. The only difficulty was that the proportions of the outer borders kept changing as I inserted a new border. I should have seen that coming, but whenever I design in EQ, I really am playing and not planning. I just see what happens when I push a button.

So I have learned a better way:

  • Start by deciding the number of borders around the center medallion.
  • Then decide how many blocks you want in each border. 
  • Adjust the settings accordingly on the Quilt Worktable, Layout Tab and Borders Tab. 
  • For example, Horizontal Layout, 1 block in the center. 
  • Border Style Blocks, or Tile Squares. 

Tile Squares is handy if you want to your border filled with blocks that are exactly square. If you use this Border Style, EQ will automatically adjust the width of the border, so the blocks will be square, no matter the number of blocks in the border. So if you place four blocks in a Tile Squares border, it will be much wider than if you place twelve blocks in that Tile Squares border.

However, EQ changes the Border Style automatically back to Blocks if you use the Auto Border tool to fill the border with blocks. So, if you change the number of blocks in an Auto Border Style after setting the blocks, the width of the border is not automatically adjusted, and your blocks will be rectangular.

To make them square again, you have to do some calculating and adjust the width of the border on the Borders Tab.

Changing the Border Style back to Tile Squares won’t work here. If you do that, your Auto Borders Blocks will have disappeared, and you will have an empty border.

The layout for both Auto Borders quilts – de layout voor beide Auto Borders Quilts

As you can see in the picture of the layout above, for regular Curved Auto Border blocks, you can’t use square blocks. I needed rectangular blocks here, with the longer sides 2x the length of the shorter sides. I used the same layout for both quilt designs, only the blocks used are different. 

Here you can see all entries for the challenge. 

XXX Annika