Tadaa! A Finished Quilt!

A finished quilt in 2011! Een quilt af in 2011!

Click here to go straight to English

Heet van de naald, de Food BOM Quilt!

Ik heb hem vandaag (ik kijk op de klok en zie dat dat inmiddels gisteren is), afgemaakt, dus nog net op tijd om te kunnen zeggen dat ik dit jaar (eindelijk weer) een quilt heb gemaakt.

Ik vond het een erg leuk projectje (ca. 37 x 46 cm.) om te doen. Ik heb hem speciaal ontworpen om verschillende technieken in te verwerken, en zo’n klein ding is ideaal om eerste beetjes ervaring op te doen met:

 • Machinaal appliqué met en zonder afgewerkte rand, 
 • met en zonder plakvlies, en 
 • Appliqué met de hand, 
 • machinaal borduren uit de vrije hand, 
 • machinaal quilten met het lastige onzichtbaar naaigaren. Dit heb ik met een loopvoetje rondom de sashings en de cirkels gedaan. 
 • machinaal quilten met heel dun zijden garen. Dit heb ik gedaan uit de vrije hand (met de BSR) in de blauwe rand. 

De hele quilt is gemaakt uit mijn voorraad, van charm lapjes en restjes stof, plakvlies en katoenen vulling, diverse garens en knoopjes van oude overhemden. Het leek me leuk om het thema ‘rondjes’ van de blokken door te zetten in de stof, en ik had genoeg gestipte charms en restjes om dat te kunnen doen.

Ik heb ook nog een foto gemaakt van de achterkant, maar daar is niet heel veel aan te zien. Ik ben vergeten een etiket te maken, dat komt nog. En iets om hem op te hangen was ook wel handig geweest, maar daar heb ik ook niet aan gedacht toen ik zo lekker bezig was. Er zijn meer dingen die ik achteraf anders zou doen. Maar, zoals quilters dan in goed Hollands zeggen: ‘Finished is better than perfect’.

En daar proost ik op! Alvast een heel mooi uiteinde, en een heel Gelukkig NieuwJaar!

XXX Anneke

English

Back of the Food BOM Quilt - Achterkant van de Food BOM Quilt

Hot off the press, the Food BOM Quilt!

I finished it today (I look at the clock and see that that has turned into yesterday by now), so just in time to be able to say that I (finally, again) made a quilt this year.

It was a fun little project (14.5 inches by 18 inches). I designed it especially to allow me to try out several new techniques. And this size was perfect for getting a little bit of experience with:

 • Hand and Machine appliqué with turned-under seam, 
 • Fusible raw edge appliqué, 
 • Free motion machine embroidery, 
 • Machine quilting with the sometimes tricky invisible thread. I did this with a walking foot, around the sashings and the appliqué. 
 • Machine quilting with very thin silk thread, I did this free motioning (with the BSR) in the blue border. 

The entire quilt was made from stash, with mostly charm squares and scraps of fabric, fusible web and cotton batting, several threads and reclaimed buttons. I thought it would be fun to continue the block theme of ‘circles’ in the fabrics, and I found enough dotty charms and scraps to do that.

There is not much to see about the back of the quilt. I forgot to make a label or something to hang the quilt with. I will do that later. There are more things that I would do differently next time, but, hey, Finished Is Better Than Perfect!

I will drink to that! I am wishing you a very good ‘ending’ and a very Happy New Year!

XXX Anneke

Advertisements

Club EQ Challenge Designs December 2011

Old Dutch Maid's Quilt, design with Old Maid's Ramble blocks and Mosaic No.19 Variation blocks alternating, set on point

Click here to go straight to English

De december Club EQ challenge was een goede oefening voor het ontwerpen van Inklingo quilts, en dus voor de Inklingo-quiltontwerpwedstrijd ‘Love the Lines’. De opdracht was om een quilt te ontwerpen met voorgeschreven patroondelen in vaste maten. Het gaat om driehoeken, vierkanten en rechthoeken met zijden van 6 inch of 3 inch om 12 inch blokken mee te maken. De delen die ik gebruikt heb zijn er allemaal als Inklingo patroondeel.

De quilt hierboven bestaat uit twee blokken uit de EQ Libraries met driehoeken en vierkanten, nl. Mosaic no.19 Variation en Old Maid’s Ramble. Ik zie hem voor me in restjes van traditioneel Hollandse rode en blauwe ruitjes, afgewisseld met klederdracht-zwart. Daarom heb ik dit ontwerp Old Dutch Maid’s Quilt genoemd.

De twee blokken staan op de punt, en om en om. Het geeft het effect van een groter vierkant blok met een ster in het midden en zaagtandranden langs de buitenkanten van het blok. Je kunt deze blokken eenvoudig zelf maken met Inklingo. Voor 12 inch blokken zijn de gebruikte patroondelen:

Voor het blok met de ster:

Als je naar het vierkante blok op de punt kijkt, zou je als laatste patroondeel een 6 inch QST (kwartvierkant driehoek) verwachten. Dat patroondeel is er (nog) niet in Inklingo.

Precies dezelfde driehoek met een andere draadrichting is er wel, nl. de 4.24 inch HST. Deze zit ook in de collectie On-Point Setting 6 inch. Als je een iets andere werkwijze volgt dan het maken van de losse sterblokken op de punt, kun je de twee aangrenzende QST’s uit twee verschillende blokken combineren tot een vierkant onderdeel bestaande uit 4,24 inch HST’s, met de goede draadrichting.

Voor het blok met de kleine driehoekjes:
 • 4,24 inch HST (zie hierboven), 4 per blok. 
 • 2,12 inch HST in de Storm at Sea 9 inch collectie. 40(!) per blok.
 • 3 inch QST. 8 per blok (op de hoeken). In de download collectie met 12 maten QST, TRI QST 00B.
De tweede quilt (onderaan) is eenvoudiger. Ik heb het blok zelf getekend met patroondelen die precies aan de opdracht voldoen, maar ik vermoed dat iemand dit al weleens eerder bedacht heeft. Omdat ik dit ontwerp wat ‘jeugdiger’ vind, heb ik dit ontwerp ‘Young Dutch Maid’s Quilt’ genoemd.

De gebruikte patroondelen voor 12 inch blokken zijn:

Download en lees Linda Franz’ gratis Triangle Tips [Engels] voor je een van deze blokken gaat maken. Dat bespaart je een hoop tijd, omdat ze hierin laat zien hoe je maar de helft van de driehoeken hoeft te printen, en ze supersnel kunt naaien.

Je kunt alledrie de blokken ook als 6 inch blokken maken, alle patroondelen zijn in Inklingo beschikbaar. Halveer dan de maten van de patroondelen, en kijk in de Inklingo Index of Shapes in welke collecties ze zitten.

XXX Anneke

English

Young Dutch Maid's Quilt

The December Club EQ challenge was good practice for designing Inklingo quilts, and for the Inklingo quilt design contest ‘Love the Lines’. The challenge was to design a quilt with certain shapes in fixed sizes. The shapes are triangles, squares and rectangles with 3 inch or 6 inch sides, for 12 inch blocks. The shapes I used are all available as Inklingo shapes.

The quilt at the complete top of this post is made with two blocks from the EQ Libraries with triangles and squares, namely Mosaic no.19 Variation and Old Maid’s Ramble. I could see this quilt made of scraps of Dutch traditional fabrics in red, blue and black, like the ones used in our ‘national costumes’. Sometimes you can still see elderly ladies in their regional traditional dress. That’s why I called this design ‘Old Dutch Maid’s Quilt’.

The blocks are alternated in an on-point set. This gives the effect of a larger square block with a star in the center and with sawtooth edges. You can easily make these blocks with Inklingo. For 12 inch blocks the shapes you need are:

For the Star block:

If you look at the square block on point, you would expect a 6 inch quarter square triangle (QST) as the last shape. That shape is not (yet) available in Inklingo.

Exactly the same triangle, only with different grain, is available, nl. the 4.24 inch HST. This is in the collection On-Point Setting 6 inch. If you follow a different working order than making the separate on point blocks, you can combine the two adjoining QST’s from both different blocks into one square unit made of 4.24 inch HST’s, with the correct grain. 

For the block with all the triangles:

 • 4.24 inch HST (see above), 4 per block. 
 • 2.12 inch HST. 40(!) per block. In the Storm at Sea 9 inch collection.
 • 3 inch QST. 8 per block (on the corners). In the download collection with 12 sizes of QST, TRI QST 00B.
The second quilt is simpler. I drafted the block myself with shapes that match the assignment, but I suspect I am not the first one with this idea, so it is possible this block already has a name. Because I think this design is a little more ‘youthful’ than the first, I named it ‘Young Dutch Maid’s Quilt’.

The shapes used for 12 inch blocks are:
Download and read Linda Franz’s free Triangle Tips before you start making any of these blocks. It will save you a lot of time, because she shows you how you only need to print half of the triangles, and how to piece them very quickly.
You can also make these three blocks as 6 inch blocks. All the shapes are available in Inklingo collections. Just halve the sizes of the shapes, and check the Inklingo Index of Shapes for the collections in which to find them.
XXX Anneke

Merry Christmas

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Click here to go straight to English

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2012!

Als kerstkadootje heb ik speciaal voor jullie een Inklingoproject ontworpen dat je kunt maken met de GRATIS Inklingo-collecties. Het is een kerstboom die de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’ heel mooi combineert met de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star.

Als je deze quilt met 4,5 inch [11,4 cm.] blokken maakt, wordt het middendeel ca. 38 inch x 41 inch [97 cm. x 105 cm.]. Dat wordt een mooi groot wandkleed! Je kunt natuurlijk enorm variëren met (de breedte van) de randen.

Hieronder laat ik al verschillende versies zien. Als je de quilt klein wilt houden, doe je om het midden alleen een effen rand. De variatie met de randen hierboven wordt in totaal ca. 66 x 69 inch [168 x 176 cm.].

Als je met Kerst een lege muur van museale afmetingen zou willen bedekken, kun je deze quilt ook met 6 inch [ca. 15,2 cm.] blokken maken. Het middendeel wordt dan 51 x 55,2 inch [ca. 129,5 cm. x 140 cm.], en met alle randen wordt hij 91,5 x 95,7 inch [ca. 232 cm. x 243 cm.]. Je kunt de Circle of Hearts blokken op elke gewenste maat printen. De sterblokken maak je dan met de (betaalde) Inklingo collectie voor 6 inch LeMoyne Star.

Klik hier om mijn gratis EQ7 projectbestand te downloaden, met deze quilt in een paar variaties, en mijn Sinterklaasquilt ‘Star of Myra’, gemaakt met dezelfde blokken. Je hebt EQ7 nodig om dit bestand te kunnen openen.

In de rand met blokken zie je nog een niet-Inklingo blok, een eenvoudige kerstboom om te foundation piecen. Klik hier voor een patroon pdf in 4,5 inch. Klik hier voor een patroon pdf in 6 inch.

Ik ben nog bezig met een patroon voor deze quilt met 4,5 inch blokken, maar het kan nog wel even duren voordat ik dat op Stof Genoeg zet.

Vrolijk Kerstfeest!  XXX Anneke

English

This slideshow requires JavaScript.

I am wishing you all a very Happy Christmas and lots of health, happiness and prosperity in 2012!

As a Christmas present I designed an Inklingo project especially for you. You can make it with the FREE Inklingo collections. It is a Christmas Tree which combines the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’, very nicely with the free collection for a 4.5 inch LeMoyne Star.

If you make this quilt with 4.5 inch blocks, the center will be 51 x 55.2 inches. That will make a nice big wallhanging! Of course you can vary with (the width of) the borders.

In the slideshow I am showing just a few options. If you want to keep the quilt small, just add one plain border around the center. The version with all borders as shown at the top of this post, will be 91.5 x 95.7 inches.

If you want to cover a wall of gallery dimensions for Christmas, you can also make this quilt with 6 inch blocks. That would make the center 51 x 55.2 inches. With all borders it would be 91.5 x 95.7 inches. You can print the Circle of Hearts blocks in any size. For the star blocks you would need the (paid) Inklingo collection for 6 inch LeMoyne Star.

Click here to download my free EQ7 project file, with a few versions of this quilt, and also my Sinterklaas quilt ‘Star of Myra’, which uses the same blocks. You need EQ7 to be able to open this file.

In the pieced border you can see a non-Inklingo block, a simple christmas tree for foundation piecing. Click here for a pattern pdf in 4.5 inch. Click here for a pattern pdf in 6 inch.

I am working on a pattern for this quilt with 4.5 inch blocks, but it may take a while before I can put that on Stof Genoeg.

Merry Christmas! XXX Anneke

Variahex Quilt met Inklingo – deel 1 en overzicht

Quilt & Zo nr. 7 met de VariaHex quilt op de cover

Click here for an English version of this post

Alle afleveringen

Over de quilt

De VariaHex is ontworpen en gemaakt door Evy Verbeek, van het Quilterspalet in Den Haag. De blokken in de originele quilt hebben zijden van 2,5 inch, en elk patroon wordt voor 8 of 9 dezelfde, verschillend gekleurde blokken gebruikt. De originele blokken zijn gemaakt met de Engelse patchwork methode (EPP), waarbij je elk patroondeel naait over een papiertje. Omdat Inklingo belangrijke voordelen heeft t.o.v. EPP, (daar zal ik nog eens een aparte post aan wijden), raad ik je aan om deze quilt te maken met Inklingo.

3 inch blokken versus 2,5 inch blokken

Maar omdat (nog) niet alle benodigde patroondelen voor de 2,5 inch zeshoeken beschikbaar zijn in Inklingo kun je de VariaHex blokken makkelijker in een andere maat maken. Ik adviseer 3 inch. De benodigde patroondelen zijn ook allemaal beschikbaar voor zeshoeken met zijden van 1,5 inch of zelfs 1 inch, maar 3 inch biedt je de volgende opties:

 • Minder blokken maken voor dezelfde maat quilt
 • Afwisselen van samengestelde zeshoeken met zeshoeken uit een stuk, bijv. met ‘fussy cut’ lapjes.
 • Weglaten van de minst favoriete blokken (bijv. die met parallellogrammen, die niet kant-en-klaar in Inklingo beschikbaar zijn. Het gaat om blok 8, 11 en 17).
 • Meer variatiemogelijkheden door ook te spelen met zeshoeken, ruitjes en driehoekjes van 1 inch of 0,75 inch. Zie ook Tilde’s blog http://inklingosampler.blogspot.com/search/label/Hexagon

Aantallen en hoeveelheid stof

Als je de quilt maakt met 3 inch hexagons ben je al klaar met 110 blokken (i.p.v. 156) voor een quilt van ongeveer dezelfde afmetingen als het origineel.

Als je de quilt 11 rijen hoog maakt, van 10 blokken breed, wordt het middendeel 57,2 inch [145,3 cm.] hoog en 60 inch [152,4 cm.] breed. Dat is precies even breed als het origineel, en iets minder dan 1 inch hoger [origineel is 56,3 inch]. Dit is in beide gevallen zonder de onderste en bovenste rij geappliqueerde witte driehoekjes.

 • Als je alle 18 blokpatronen gebruikt, moet je elk 3 inch blok 6 keer maken, en twee blokken 7 keer.
 • Als je maar 15 blokpatronen gebruikt (de blokken zonder parallellogrammen), dan moet je elk blok 7 keer maken, en vijf blokken 8 keer.

Over de aantallen ‘setting driehoeken’, de witte driehoeken die de zeshoeken met elkaar verbinden: In de originele VariaHex quilt worden in elke horizontale rij van 12 blokken 24 witte driehoeken gebruikt, dat is totaal 13 x 24 = 312. Daar komen nog 12 ‘losse’ driehoeken bij aan de bovenkant en 12 aan de onderkant. Deze zijn geappliqueerd op de randen. Totaal maakt dat 336 driehoeken.

Als je 110 blokken maakt van 3 inch, heb je maar 11 x 20 = 220 driehoeken nodig in de rijen, plus eventueel nog 2 x 10 voor op de onderste en bovenste rand. Dat is totaal 240 driehoeken. Het maakt in tijd een enorm verschil of je 240 driehoeken zonder te meten uit één stof kunt printen met Inklingo, en dan in meerdere lagen tegelijk met het rolmes lossnijden, of dat je zoals bij EPP, er 312 moet afmeten, snijden, en om een papiertje moet rijgen! En dat is alleen nog maar de setting driehoeken!

De hoeveelheid (gewassen, voorgekrompen) stof die je dan nodig hebt voor 240 setting triangles is 147 cm. van 110 cm. breed. Daarvan kun je 27 vellen met elk 9 driehoeken printen, en dan heb je 3 driehoeken over. [Als je in yards rekent: 57,75 inch lang van 42 inch breed, dat is 1 yard + 21,75 inches, of ca. 1 5/8 yard].

Voor de blokken zijn in de VariaHex quilt ruim 250 verschillende stofjes gebruikt! Het is dus lastig om hiervoor een schatting van de hoeveelheden te geven. Maar ook voor Inklingo kun je goed restjes en kleine lapjes gebruiken.

Mijn tips in dat geval:

 • Snijd je freezer paper in een van de kleinere ‘custom sizes’ [aangepaste formaten] die in de collecties voor elk patroondeel gegeven worden, en print gelijk een stapeltje verschillende stoffen voor elk benodigd patroondeel. Begin daarmee je blokken samen te stellen. Later kun je dan nog kijken wat je precies moet ‘bijprinten’ om de quilt af te maken.
 • Ruil blokken of patroondelen met vriendinnen die ook de VariaHex maken. Je kunt dan met wat minder stoffen toch een heel gevarieerde quilt maken, en iets efficiënter printen (grotere hoeveelheden tegelijk).
 • Inklingo is heel geschikt voor groepsprojecten! Door Inklingo zijn alle patroondelen altijd exact even groot, ook van verschillende makers. Daardoor worden alle blokken accuraat en passen blokken door verschillende handen toch goed aan elkaar.

Benodigde patroondelen en collecties

De benodigde patroondelen voor de VariaHex blokken zijn ook beschikbaar in kleinere maten, voor miniatuurversies van de VariaHex, met zeshoekige blokken met zijden van 1,5 inch, of zelfs van maar 1 inch. Hieronder zie je een overzicht van beschikbare patroondelen voor verschillende blokmaten.

 • 3 inch = 7,62 cm.
 • 2,5 inch = 6,35 cm.
 • 1,5 inch = 3,81 cm.
 • 1 inch = 2,54 cm.
 • 0,5 inch = 1,27 cm.

Benodigde collecties voor 3 inch blokken:

Voor 2,5 inch blokken: de meeste patroondelen voor 2,5 inch blokken zijn (nog) niet beschikbaar in Inklingo. De delen die wel beschikbaar zijn zitten in:

Benodigde collectie voor 1,5 inch blokken:

Benodigde collecties voor 1 inch blokken:

 • Of: cd #1 (uitverkocht)

Of:

De VariaHex bekijken

Foto’s van VariaHex blokken kun je vinden via onderstaande links, of Google afbeeldingen ‘variahex’

Nabestellen van oude nummers van Quilt & Zo kan via sales@logipress.com, voor 6,50 euro plus verzendkosten.

In 2012 komt er een tentoonstelling van 20 mooie VariaHex quilts, te zien in op het quiltfestival in Groningen en op de Nadelwelt in Karlsruhe. Voor meer informatie: www.quiltfestival.nl en www.nadel-welt.de

Veel plezier met dit mooie project!

XXX Anneke

Variahex Quilt with Inklingo – part 1 and overview

Quilt & Zo n0. 7 with the VariaHex quilt on the cover

Klik hier voor de Nederlandse versie van deze post

All installments

About the quilt

The VariaHex quilt is designed and made by Evy Verbeek, of quilt shop Quilterspalet in The Hague, the Netherlands. The blocks in the original quilt have sides of 2.5 inches, and each pattern is used 8 or 9 times for differently colored blocks. The original blocks are made with English Paper Piecing (EPP). Because Inklingo templates for printing on your fabric offer several advantages compared to EPP (I will write a separate post about this, someday), I recommend making this quilt with Inklingo.

3 inch blocks vs. 2.5 inch blocks

But because not all necessary shapes for 2.5 inch hexagons are available (yet) as Inklingo shapes, it is easier to make the VariaHex blocks in a different size. I would make them in 3 inches. The necessary shapes are also available for hexagons with 1.5 or even 1 inch sides, but 3 inch offers you all of the following options:

 • Make less blocks for the same size quilt
 • Alternate pieced hexagons with unpieced hexagons, that you might fussy cut beautifully
 • Leave out the least favorite blocks (like those with parallelograms, which are not readily available as Inklingo shapes. These are blocks 8, 11 and 17).
 • More variation options by also playing with 1 inch or 0.75 inch hexagons, diamonds and triangles in your blocks. See also Tilde’s blog http://inklingosampler.blogspot.com/search/label/Hexagon

Numbers and Yardage

If you make this quilt with 3 inch hexagons you are already finished with 110 blocks (instead of 156), for a quilt of about the same size as the original.

If you make this quilt 11 rows high, 10 blocks wide each, the quilt center will become 57.2 inches high and 60 inches wide. That is just as wide, and a little under 1 inch higher than the original (56.3 inches wide). In both cases the center size is taken without the rows of appliquéd white ‘setting’ triangles on the upper and under border.

 • If you use all 18 block patterns, you need to make each 3 inch block 6 times, and two blocks 7 times.
 • If you use only the 15 block patterns without parallelograms, you need to make each block 7 times, and five blocks 8 times.

About the numbers of setting triangles: In the original VariaHex quilt, there are 24 triangles in each horizontal row of 12 blocks, which makes a total of 13 x 24 = 312. Add 12 ‘separate’ triangles at both the top and bottom of the quilt, which are appliquéd on the borders, for a total of 336 triangles in the same color.

If you make 110 3 inch blocks, you only need 11 x 20 = 220 triangles in the rows, plus possibly 2 x 10 to appliqué onto the top and bottom borders. That makes a total of 240 triangles in the same color.

It saves quite a bit of time if you can make 240 triangles, by printing them directly onto your fabric without measuring, and then cutting them several layers at a time with a rotary cutter the Inklingo way, instead of having to make 312 with EPP, where you have to measure, cut and baste around a paper each triangle, before you can start to sew! And that is just the setting triangles.

The necessary yardage (washed, preshrunk) for 240 setting triangles is 1 yard and 21,75 inches, about 1  5/8 yard. You can print 27 sheets with 9 triangles each on this, which gives you 3 spare triangles.

In the original VariaHex over 250 different fabrics are used for the blocks. That makes it difficult to provide yardage estimates. But you can use scraps and small cuts for Inklingo as well.

My tips:

 • Cut your freezer paper (FP) in one of the smaller ‘custom sizes’ that are indicated in the collections for each shape. Print a pile of different fabrics for each shape in one run, and start putting your blocks together with these. Later you can check and calculate the numbers of shapes you need to print additionally to finish your quilt.
 • Swap blocks or shapes with quilters who are also making the VariaHex quilt. With less fabrics you can still make a very varied quilt, and print a bit more efficiently (larger quantities of one fabric).
 • Inklingo is very suitable for group projects! Inklingo makes the shapes exactly the same size every time, no matter who makes it. That makes all the blocks accurate, and fitting together, even if made by different hands.

Necessary Shapes and Collections

The necessary shapes for the VariaHex blocks are also available in smaller sizes, so you can make miniature versions, with hexagonal blocks with 1.5 or even 1 inch sides. Below you find a table with available shapes for several block sizes.

Necessary collections for 3 inch blocks: 

For 2.5 inch blocks:

Most shapes for 2.5 inch blocks are not (yet) available in Inklingo. You can find the shapes that are available in:

Necessary collection for 1.5 inch blocks: 

Necessary collections for 1 inch blocks: 

Either: cd #1 (sold out)

Or:

Viewing the VariaHex

You can find pictures of Variahex blocks by Googling pictures ‘Variahex’, and via the links below:

For ordering back issues of Dutch magazine Quilt & Zo: via sales@logipress.com, for EURO 6,50 plus shipping cost.

In 2012 20 VariaHex quilts will be on display at the Nadelwelt in Karlsruhe, Germany, and on the quilt festival in the North of the Netherlands, in the province of Groningen. You can find more information via www.quiltfestival.nl and www.nadel-welt.de

I am wishing you lots of fun with this beautiful project!

XXX Anneke

Two interviews with Linda Franz

Monkey

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

Have you read the interview with Inklingo’s Linda Franz in the latest Electric Quilt Newsletter? She has some exciting news for Inklingoists and EQers alike! A design contest with great prizes. Design an Inklingoable quilt in EQ6 or EQ7. That should not be too hard, because they work perfectly together. I know I will enter. (Frankly… I want to win!!).

Linda said this interview was the second time she was interviewed by Penny McMorris. It made me curious about the first one, and I found it online. Click here if you want to read it, too. It is fun, and inspiring to see how far a quilter can come, in a relatively short time. That is, if you work very, very hard, and are very talented to begin with!

Now, I am asking what every fan of Monkey wants to know…Why hasn’t anyone interviewed Monkey yet?!

XXX Anneke

Nederlands

Heb je in de laatste Electric Quilt Nieuwsbrief het interview met Inklingo’s Linda Franz al gelezen? Ze heeft een opwindende aankondiging voor Inklingoisten en EQers! Een ontwerpwedstrijd met geweldige prijzen. Ontwerp een Inklingobare quilt in EQ6 of EQ7. Dat moet niet zo moeilijk zijn, want die twee gaan perfect samen. Ik ga zeker meedoen. (Om eerlijk te zijn…ik wil winnen!!).

Linda vertelde dat dit interview de tweede keer was dat ze werd geïnterviewd door Penny McMorris. Dat maakte me nieuwsgierig naar het eerste interview, en ik heb het op internet gevonden. Klik hier als je het ook wilt lezen. Het is grappig, en inspirerend om te zien hoe ver een quilter kan komen in een relatief beperkte tijd. Als je tenminste heel, heel hard werkt en natuurlijk al een berg talent hebt!

En nu vraag ik me af wat elke fan van Monkey wil weten….Waarom heeft nog niemand Monkey geïnterviewd?!

XXX Anneke

Variahex quilt met Inklingo – deel 6

Quilt & Zo nr. 12

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de Variahex-quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

In nr. 12 van het tijdschrift Quilt & Zo staat het laatste deel (6) van de VariaHex quilt, met de instructies voor blok 16, 17 en 18 volgens de Engelse patchworkmethode. Ik geef hier alternatieve instructies, die volgens mij makkelijker en plezieriger werken zijn. Maak deze zeshoekige blokken met behulp van Inklingo, zodat je niet om papiertjes hoeft te naaien, en een gewone rijgsteek kunt gebruiken.

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 16 bestaat uit zes gelijkzijdige driehoeken die elkaar met de punten raken in het middelpunt van het zeshoekige blok. Het zijn om en om hele driehoeken, en driehoeken die zijn onderverdeeld in vier kleinere gelijkzijdige driehoekjes. De zijden van de kleinere driehoeken zijn half zo lang als de zijden van het totale blok.
 • Blok 17 bestaat uit, in het midden, twee gelijkzijdige driehoeken, die samen een ruit vormen. De zijden van deze driehoeken zijn net zo lang als een buitenzijde van de totale zeshoek. Aan elke zijde van de ruit zit een parallellogram met de lange zijde vastgenaaid. De korte zijden zijn van een parallellogram zijn de helft van de lange zijden. Let op: twee parallellogrammen zijn in richting spiegelbeeldig aan de andere twee. 
 • Blok 18 bestaat uit een kleine zeshoek in het midden, met daaromheen een rand van 18 driehoekjes. De zijden van de zeshoek zijn half zo lang als de zijden van de totale zeshoek. De zijden van de driehoekjes zijn even lang, zodat ze precies aan de zeshoek passen. De kleine driehoekjes zijn per drie in een rijtje aan elkaar genaaid tot een halve zeshoek. De brede onderkant van deze halve zeshoek vormt de buitenzijde van het blok. De smalle bovenkant van de halve zeshoek wordt vastgezet aan een zijde van de zeshoek.

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

De paralellogrammen zijn niet als zodanig beschikbaar in Inklingo, maar wel alternatieven. Je kunt hiervoor per paralellogram twee (zijdelings aaneengesloten) 60 graden 1,5 inch ruiten printen (in Inklingo shape collectie 3).

Let op! Twee van de vier per blok zijn spiegelbeeldig. Gebruik de instelling voor ‘spiegelbeeld’ of ‘mirror image’ op je printer als deze beschikbaar is. Print anders op de voorzijde van de stof, nadat je hebt getest of de inkt eruit wast, of gebruik voor twee patroondelen papieren malletjes.

Gebruik je geprinte Inklingo-ruitjes naar keuze als volgt: 

  • 1. Je zet twee losgeknipte ruiten aan elkaar en gebruikt ze als paralellogram. 
  • 2. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Je hebt dan een paralellogram dat een halve inch te lang is. Dit snijd je aan een korte zijde bij tot de juiste maat, en als je de naailijn aan de afgesneden zijde nodig hebt, teken je een nieuw naailijntje af met een vulpotlood en een liniaal. Je kunt hiervoor het malletje van het werkblad in de Quilt & Zo gebruiken. 
  • 3. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Deze vouw je dubbel op de snijlijn in het midden tussen de twee ruiten, met de goede kant van de stof op elkaar. Je stikt aan de verkeerde kant van de stof over de naailijnen heen. Vouw en pers open. Op deze manier kun je de geprinte naailijnen aan beide korte zijden gebruiken als je het patroondeel verder verwerkt.
Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):

 • Blok 16: De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken. De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters.
 • Blok 17: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters. Parallellogrammen zijn niet in Inklingo beschikbaar, en de ruitjes van 1.25 inch om een parallellogram mee samen te stellen ook niet. Gebruik de malletjes uit het tijdschrift.
 • Blok 18: De zeshoek met zijden van 1,25 inch zitten in de 1,25 inch 60 degree Hexagons. De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken. 

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

English

Installment 6 of the VariaHex BOM

The last part (installment 6) of the VariaHex quilt is in Dutch Quilting magazine Quilt & Zo, with instructions for blocks 16, 17 and 18 with English Paper Piecing. I am giving alternative instructions, which I think are easier and for a more pleasant method. Make your hexagonal pieced blocks using Inklingo, so you don’t have to sew around paper, and can use an ordinary running stitch.

Information about the shapes and the blocks:

 • Block 16 consists of six equilateral triangles, points touching each other in the center of the hexagon. Pieced triangles and whole triangles alternate. The pieced triangles are made of four smaller equilateral triangles. The sides of these smaller triangles are half the size of the edges of the overall block.
 • Block 17 is made of, in the center, two equilateral triangles, pieced together to make a diamond. The sides of these triangles have the same length as the outer edges of the hexagonal block. The long side of a parallelogram (four total) is pieced to the sides of the diamond. The shorter sides of the parallelograms are half the length of  the longer sides. Note: two parallelograms are mirror image!
 • Block 18 has a smaller hexagon in the center, surrounded by a border of 18 triangles. The sides of the hexagon are half the length of the overall block. The sides of the triangles have the same length, so they match the sides of the hexagon exactly. The triangles are pieced three in a row, to make a half hexagon. The wide base of this half hexagon forms the outside edge of the block. The narrower top of the half hexagon is pieced to a side of the center hexagon.

To make these blocks with 3 inch sides (larger than in the original quilt):

The paralellograms are not readily available as Inklingo shape, but alternatives are. You can print, per parallelogram, two (sideways joining) 60 degree 1.5 inch diamonds (on the cd in Inklingo shape collection 3).

Please note! Two of four parallelograms are mirror image. Print your diamonds using the mirror image setting if your printer has it. Otherwise, print on the right side of the fabric, when you have made sure the ink washes out. Or use the templates from the magazine for half of the shapes.

Use your printed Inklingo diamonds in one of the following ways:

  • 1. Piece two separate diamonds together and use them as parallelogram.
  • 2. Leave the two joining diamonds attached in the middle. You now have a parallelogram that is a half inch too long. Cut it to the right size on one of the short sides. If you need a sewing line on the cut off side, mark a new sewing line using a ruler and a mechanical pencil. You can use the template in the magazine to do this.
  • 3. Leave the two joining diamonds attached in the middle. Fold it over the cutting line in the middle, between the two diamonds, with right sides of the fabric together. Sew over the sewing lines on the wrong side of the fabric. Fold and press open. This way, you can use the printed sewing lines on both short sides, when piecing the blocks together.

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 16: The equilateral triangles with 1,25 inch sides are not available as Inklingo shape. You can use the templates in the magazine. The equilateral triangles with 2,5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven Sisters.
 • Block 17: The equilateral triangles with 2,5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven SistersParallelograms are not available as Inklingo shape, neither are the 1.25 inch diamonds to piece a parallellogram. Use the templates from the magazine.
 • Blok 18: The hexagon with 1.25 inch sides is in the 1.25 inch 60 degree Hexagons download collection. The equilateral triangles with 1.25 inch sides are not available as Inklingo shape. You can use the templates from Quilt & Zo.

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Food BOM – Hollandse Hap BOM 5

Orange Block finished

Click here to go straight to English

De decemberblokken zijn Orange voor de Food BOM en Pannenkoek voor de Hollandse Hap BOM. Orange [Sinaasappel] natuurlijk vanwege Sinterklaas (5 december) en zijn appeltjes van oranje. En de graag geziene Pannenkoek past natuurlijk ook prima bij dit kinderfeest. 

Pannenkoek Blok

Het blokje met de sinaasappel heb ik op dezelfde manier gemaakt als de blokken uit voorgaande afleveringen. Daar heb ik weinig aan toe te voegen, dus hier komen snel de patronen:

Alle eerdere pdf’s en de EQ7 bestanden vind je op mijn pagina met downloads, en ook in de voorgaande posts over deze BOM’s:

Eerste post over deze BOM’s

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/08/28/saving-freezer-paper-when-printing-blocks-for-the-food-bom/

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/09/01/food-bom-hollandse-hap-bom-2/

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/09/07/what-i-learned-doing-my-very-first-applique/

Food BOM – Hollandse Hap BOM 3

Food BOM – Hollandse Hap BOM 4

XXX Anneke

ENGLISH

Orange Block from the back

The December blocks are Orange for the Food BOM, and Pannenkoek [Pancake] for the Dutch Delights BOM, because of their loose connections with Sinterklaas [St. Nicholas Eve], a very important children’s feast on 5 December.

In the old days, Sinterklaas used to bring oranges from Spain to the Dutch. They were a special and very welcome treat back then, when vitamin C became scarce in winter.

Pannenkoeken are a traditional and very popular dish on children’s birthday parties. They are not like American pancakes, but large and flat. They are eaten as dinner, and can be sweet or savory, or both! You may find it hard to believe, but pancakes with bacon and ‘stroop’ [treacle] are a classic and very popular combination over here.

I remember my sister once came home from a birthday party, all excited. She loves pannenkoeken, and could not believe how many varieties there were at the party. She counted the different flavours on her fingers:

“There was icing sugar, and brown sugar, and strawberry jam, and molasses! They had pannenkoeken with raisins, and pannenkoeken without raisins! They had pannenkoeken with apple, and pannenkoeken without apple! There were pannenkoeken with bacon, and without bacon!…”

She had ran out of fingers by now, and did not understand why her parents and older siblings were all laughing. :-)

Pannenkoek Blok

The pannenkoek in my block is the kind with raisins, before it is smeared with all sorts of topping.

And now, the patterns:

All previous pdf’s and the EQ7 files are on my Downloads Page, and in the links in previous posts about this BOM: 

my first post about these BOM‘s.

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/08/28/saving-freezer-paper-when-printing-blocks-for-the-food-bom/

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/09/01/food-bom-hollandse-hap-bom-2/

https://stofgenoeg.wordpress.com/2011/09/07/what-i-learned-doing-my-very-first-applique/

Food BOM – Hollandse Hap BOM 3

Food BOM – Hollandse Hap BOM 4

XXX Anneke

Sinterklaas’ favorite quilt design

Sinterklaas favorite coloring of Star of Myra - Sinterklaas favoriete kleuring van Ster van Myra

Click here to go straight to English

Wow!! De reacties op mijn post van gisteren zijn overweldigend! Sinterklaas heeft ZELF gereageerd, en me direct laten weten welke versie van ‘Ster van Myra’ hij het mooist vindt. Lees de comments maar als je me niet gelooft. 

En… hij heeft me een hoge baan aangeboden in Spanje! De pietjes kunnen alle verzoeken om quiltstof en Inklingo niet meer aan. Ik ben enorm vereerd. Maar nu ik erover nadenk, begrijp ik wel waarom sommige Pieten zo slecht zijn in hun werk. Als dit representatief is voor het aannamebeleid van Sinterklaas… Ik denk eigenlijk niet dat ik geschikt ben als Hoofdpiet van zijn nieuwe quiltafdeling. Quiltontwerppiet is een beter idee. Ik denk dat ik maar eens keihard ga onderhandelen met Sinterklaas! ;-) Misschien kan ik mijn droombaan eruit slepen en een marsepeinen varken met het gewicht van DHDH in zijn studententijd (veel bier).  

Maar ik wil niet ondankbaar lijken, de goedheiligman heeft me ook al enorm verwend met de schoenkado’s die ik vanochtend aantrof. De Sint kent alle kindertjes toch zo goed, hij wist zeker dat ik een beetje verliefd ben op Linda’s Monkey: Ik heb van hem mijn eigen Monkey-met-een-driewielertje gekregen. En deze is nog schattiger. En ik kreeg nog een grote chocoladeletter.

DANK U SINTERKLAASJE! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke
English

What more could a girl wish for: Chocolate and a cute Monkey! - Wat kan een meisje nog meer wensen; chocolade en een schattig apie!

Wow!! The response to yesterday’s post has been completely overwhelming. Sinterklaas HIMSELF has responded, and let me know already what version of ‘Star of Myra’ he likes best. You can read the comments if you don’t believe me.

He has asked me to make it for him, and… offered me a prestigious job with him in Spain. The Piets are flooded by wish lists requesting Inklingo and quilting fabric! I am so very flattered. But now that I think about it, I can see why some Piets are so lousy at their jobs. If this is how he hires… I don’t think I am the best choice to become Head Piet of his new Quilting Department. Quilt Design Piet would be a better idea. I think I am going to negotiate really tough with Sinterklaas! ;-) I may be able to get myself my dream job and a marzipan pig the weight of my spouse when he was a student (lots of beer).

But I don’t want to seem ungrateful, His Holiness has already spoiled me with the shoe gifts I found this morning. The Sint knows all the children so well, he must have known that I have a crush on Linda’s Monkey, for he gave me my very own, Monkey-with-a-trike. And this one is even cuter! And he gave me a large chocolate initial.

THANK YOU, DEAR SINTERKLAAS! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke

Quilts for Sinterklaas

This slideshow requires JavaScript.

Click here to go straight to English

“Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…” Ik hou van Sinterklaas. Als kind maak je dan een tekening voor hem, en als volwassene ontwerp je dan in EQ7 een quilt voor hem. Dit is hem geworden. Een beetje winters, aansluitend bij de klassieke smaak die hoort bij een hoge leeftijd. Geschikt voor een heer, maar toch met hartjes. Dit ontwerp heb ik ‘Ster van Myra’ genoemd, en ik hoop dat Sinterklaas hem mooi vindt.

Ik denk dat ik de tekening vanavond in mijn schoen leg, naast een appel voor het paard, en natuurlijk mijn verlanglijstje. Ik ben alleen nog niet  helemaal uit de kleuren… Weet je wat, ik denk dat ik mijn schoen meerdere keren ga zetten, met steeds een andere versie van het ontwerp. Dan merk ik vanzelf welke Sinterklaas het mooiste vindt. Want die beloont hij natuurlijk met het lekkerste snoep in mijn schoen ;-) (Een marsepeinen varkentje graag, lieve Sinterklaas. Kikkers en muizen of kruidnootjes zijn ook erg welkom, maar zal ik opvatten als een teken dat de quilt nog niet helemaal naar uw smaak is).

Ik hoop dat Sint quiltpieten heeft die deze quilt voor hem gaan maken, misschien zelfs wel Inklingopietjes! Want deze quilt is helemaal Inklingobaar, en in de geest van Sinterklaas, speciaal ontworpen met de twee gratis te downloaden collecties Inklingo patroondelen! Maar je kunt hem ook met een ‘betaalde’ collectie maken. De achtpuntige sterren zijn er nl. in 4,5 inch (de gratis collectie)  en 6 inch (LeMoyne Star).

De blokken met boogjes en hartjes zijn uit de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’. Deze blokken kunnen de appliqué-pieten gebruiken voor hun favoriete appliqué techniek, en deze blokken kun je in elke gewenste maat printen, dus ook in 4,5 inch [11,4 cm.] of 6 inch [15,24 cm.]. In het midden van de quilt heb ik de kwart cirkels gebruikt in dezelfde maat als de sterren, met alleen het middelste appliqué hartje. In de rand heb ik de kwart cirkels in een iets kleinere maat gecombineerd tot halve cirkels, en daar alle appliqué hartjes gebruikt.

Als de pietjes deze quilt maken met 6 inch blokken in het middendeel wordt het middendeel ca. 42 inch x 59 inch [ca. 108 x 150 cm.], en totaal (maar dat hangt natuurlijk af van het aantal randen en de exacte breedte) ca. 67 inch x 85 inch [ca. 170 cm. x 216 cm.]. De blokken in de boogjesrand zijn dan ca. 4,6 inch vierkant [11,7 cm.]. Hoe groot de rand tussen het middendeel en de appliqué-rand precies moet worden meten de pietjes dan na het naaien van het middendeel en de randen, zodat hij er precies tussen past. 

Met 4,5 inch blokken wordt het middendeel ca. 32 x 44,5 inch [ca. 81 x 113 cm.], en totaal ca. 55 x 69 inch. De blokken in de boogjesrand zijn ca. 3,5 inch. 

Maar de pieten kunnen deze ontwerpen makkelijk maken met meer of minder blokken in het midden, en wat minder, maar grotere, boogjes in de randen. Voor de driehoeken in de randen en op de hoeken van het middendeel kunnen ze de speciale Inklingo Setting Triangles voor 4,5 of voor 6 inch On-Point blokken gebruiken.

Nou, ik hoop dat de pieten er enthousiast mee aan de slag gaan, maar dan wel graag NA 5 december. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de pakjespieten nu gaan quilten en dat zo leuk vinden dat ze de kindertjes (klein of groot) helemaal vergeten!

XXX Anneke

English

I love Sinterklaas. As a child I made drawings for him, and now that I’m all grown up, I designed him a quilt in EQ7. You can see it above. A bit wintery, suitable to the classic taste that goes with a very high age. It is appropriate for a gentleman, but has hearts on it all the same. I named this design ‘Star of Myra’ which refers to the historic figure that Sinterklaas is based on. Saint Nicholas was the bishop of Myra. I hope Sinterklaas likes my design.

I think I will put it in my shoe tonight, next to the window (as we don’t have a chimney), together with an apple for Sint’s horse, and of course my wish list. If I sing songs tonight next to the window, Sinterklaas and his helpers (all named ‘Piet’, pronounced as Pete), who will be riding on the roof tops, will hear my songs, and know there will be a shoe with something for the horse, and probably a wish list to collect.

I can’t quite decide on the colors, though… Sint always goes dressed in red and white, with yellow/gold and purple accents. But maybe he likes blue and green as well…. You know what? I will put my shoe next to the window several times, each time with a different version of this design! I will know which one is Sint’s favorite, by what the Piets leave in my shoe in return. (A marzipan piggy, please, dear Sinterklaas. Candy frogs or mice, or ‘pepernoten‘ will be much appreciated, but considered a sign that the quilt is not entirely to your liking yet).

I hope Sinterklaas has Quilting Piets who will make this quilt for him, maybe even Inklingo Piets! For this quilt is entirely Inklingoable, and, in the giving spirit of Sinterklaas, especially designed with the two free download collections of Inklingo shapes! But you can also make it with a ‘paid’ collection. The eight pointed stars are available in two sizes; 4.5 inch (free collection) and in 6 inch (6 inch LeMoyne star).

The blocks with the curves and hearts are from the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’. Appliqué Piets can use these blocks for their favorite appliqué technique, and print the blocks in any size (like 4.5 or 6 inches). In the center part of the quilt, I used the quarter circles in the same size as the stars, with only one heart in the middle.

In the borders I combined quarter circle blocks in a smaller size, to form half circles, and used all the appliqué hearts.

If the Piets make this quilt with 6 inch blocks in the center, this part will be ca. 42 x 59 inches, and total dimensions, (depending on the number of border strips and the exact width) would be about 67 x 85 inches. In this case the blocks in the border would have to be ca. 4.6 inches square. After sewing the center and the appliqué borders, the Pietjes will measure how big the inner strips would have to be exactly to fit between them.

With 4.5 inch blocks the center part would be ca. 32 x 44.5 inches, and total dimensions ca. 55 x 69 inches. The blocks in the appliqué border would be 3.5 inches.

But the Piets could easily make this design with more or less blocks in the center, and less, but bigger, half circles in the borders. For the triangles along the edges and on the corners of the center part, they could use the special Inklingo Setting Triangles for 4.5 or 6 inch On-Point blocks.

Well, I would like the Piets to get onto this with enthusiasm, but please, AFTER 5 December. We don’t want the Present Piets to start quilting now and become so engrossed, that they completely forget about the kids (little or big)!

XXX Anneke