Valentine Heart Quilt with Inklingo Castle Wall Collection

Octagons with Appliqued Hearts Quilt

Octagons with Appliqued Hearts Quilt

Click here to go straight to English

Mijn excuses! Het quiltontwerp hierboven ziet er niet helemaal uit zoals ik voor ogen had. De kleuren kloppen niet, en de randen lopen een beetje scheef. Ik hoop dat jullie het hart duidelijk kunnen zien.

Ik kan al een tijdje EQ7 niet openen op mijn MacBook, en wacht eigenlijk met smart op de Mac-versie, die helaas vertraging heeft. Ondertussen ben ik mezelf Adobe Illustrator aan het leren, maar dat vordert nog niet zo. (Ik zeg het er maar even bij, voordat je denkt dat ik tegenwoordig ‘artistiekerige’ quilts ontwerp :-)).


Met de bonuspatroondelen uit Linda Franz’ meest recente Inklingo collecties, Castle Wall in 4.5 inch, 6 inch en 9 inch, kun je bovenstaande quilt maken. In alledrie de collecties zit (o.a.) een achthoek (octagon) met een appliqué hart. Mijn versie is niet accuraat, de harten van Linda zien er veel beter uit. Ze zijn heel leuk om iets mee te doen voor je Valentijn.

En als je juist anti-Valentijn bent (misschien nu nog niet, maar morgenavond wel? ;-)), heb ik voor jou ook iets leuks: De humoristische Anti-Valentijn kruissteek stofontwerpen op Spoonflower! Bekijk de top 10 hier

XXX Annika

ENGLISH

My apologies! The quilt design above is not quite what I had in mind. The coloring is all wrong, and the borders are a bit crooked. I hope you can see the heart well enough.

I have been unable to open EQ7 on my MacBook for a while, and am anxiously awaiting the Mac version, which unfortunately is delayed. In the meantime, I am learning Adobe Illustrator, by myself, but that does not progress very quickly. (Just so you’re not thinking I am designing ‘artistic’ quilts these days :-)).


With the bonus shapes in Linda Franz’ most recent Inklingo shape collections, Castle Wall in 4.5 inch, 6 inch, and 9 inch, you can make this quilt. Each of these collections has (among other bonus shapes) an octagon with an appliqué heart. My version is not accurate, Linda’s hearts look much better. They are very nice to make something for your Valentine.

And, if you happen to not like Valentine’s Day (maybe you still like it now, but tomorrow night you don’t ;-)), I have something for you, too: The humorous Anti-Valentine Cross Stitch fabric designs on Spoonflower! Check out the top 10 here.

XXX Annika

Advertisements

Valentine Quilt Design

Valentine Quilt with 6 inch Heart blocks, Inklingoable - Valentijnsquilt met 6 inch hartjesblokken, Inklingobaar

Click here to go straight to English

Ok, ik weet het, het is natuurlijke commerciële onzin etc, maar… toch een Valentijnspost ;-)

Omdat Jillian zo’n leuk 6 inch [15.24 cm.] hartjesblok op haar blog Dakota Essence heeft gezet, kon ik het niet laten om daar iets mee te doen, en het meteen maar weer een beetje te veranderen.

Mijn versie gebruikt niet alleen de Inklingo 1,5 inch HST’s en 3 inch HST’s (te vinden in o.a. de collectie Half Square Triangles (HST) 00B met 12 maten halfvierkant driehoekjes), maar,

in plaats van een rechthoek van 3 x 6 inch (afgewerkte maat), die je zelf moet uitmeten, naai je in mijn versie de rechthoeken door 3 rechthoeken van 1 x 6 inch (uit de Inklingo 1 inch Log Cabin collectie) aan elkaar te naaien.

In het quiltje hierboven worden deze blokken afgewisseld met hartjes waarin de Logs, van dezelfde breedte, schuin zijn verwerkt. Die kun je dus niet volgens Jillian’s instructies maken, maar ik vond het wel een leuke variatie om even te laten zien.

Omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in het ‘eten’-deel van romantiek, heb ik deze hartjes zo in een quiltje gezet dat het net een doosje bonbons lijkt. Valentijnsdag, mjammie!

XXX Anneke

ENGLISH

Heart Block with the rectangles replaced by 3 Logs, 1 inch wide - Hart blok waarvan de rechthoek is vervangen door drie 'Logs', 1 inch breed

Yes, I know, commercial rubbish and such, but… a Valentine’s post anyway ;-)

Because Jillian put such a cute 6 inch Heart Block on her blog Dakota Essence, I could not resist doing something with it, and changing it a little while I was at it.

My version does not only use the Inklingo 1.5 inch HST’s and 3 inch HST’s (in the collection Half Square Triangles (HST) 00B  with 12 sizes of HST’s), but,

instead of a 3 x 6 inch (finished size) rectangle that you have to measure yourself, in my version you piece the rectangles together from 3 rectangles, each 1 x 6 inches (from the Inklingo 1 inch Log Cabin Collection).

In the quilt above, these blocks are alternated with hearts with diagonally placed Logs of the same width. You can’t make these with Jillian’s instructions, but I liked this version enough to show it anyway.

Because I am mainly interested in the food part of romance, I set these hearts in a quilt to look like a box of chocolates. Valentine’s Day, yummy!

XXX Anneke

Club EQ Challenge Designs – January 2011

 
Happily Unmarried – red and white hearts alternating

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan (tekst start onder de plaatjes)

January’s challenge is still open, but I am showing you my designs already. I am hoping to inspire some of you to join us in participating in Club EQ. Everyone who does will receive the entered project files of all participants afterwards. Here is a chance for EQ7 owners to get my original block design for free!

(UPDATE: The EQ7 file can be downloaded from my Downloads page as well).

The theme is hearts, and I drew an appliqué block with hearts forming a Double Wedding Ring variation. After I entered two designs with the same block, I tried drawing some different blocks with the hearts oriented differently. I am showing these designs as well (the last three in the gallery), but they won’t be included in the Challenge Project file that every participant will receive from EQ.

The quilt above shows the original appliqué block that is included in the project file. If you are not into appliqué, you might want to try and make something like this with strings of heart shaped yoyo’s. In quilt shops you will find cute yoyo makers in several nice shapes, not just round ones. I tried the hearts, and they are almost as simple to make as round ones.

In all of the designs I used additional appliqué  blocks and motifs from the EQ Libraries. You can click on any picture to enlarge. Enjoy!

Nederlands


 
De Challenge voor januari is nog open, maar ik laat hier alvast mijn ontwerpen zien. Ik hoop sommigen van jullie hiermee te inspireren om met ons mee te doen in Club EQ. Iedereen die dat doet ontvangt na afloop de ingezonden projectbestanden van alle deelnemers. Dat is een kans voor EQ7 bezitters om mijn zelfontworpen blok gratis in bezit te krijgen!

(BIJGEWERKT: Het EQ7 bestand kan nu gedownload worden via mijn downloads pagina).

Het thema is ‘Harten’, en ik heb een appliquéblok getekend met harten die een Dubbele Wedding Ring variatie vormen. Nadat ik mijn ontwerpen met dit blok had ingezonden, heb ik nog wat gespeeld met blokken waarin de hartjes anders staan. Ik laat deze ontwerpen ook zien (de laatste 3), maar deze zitten niet in het Challenge projectbestand die elke deelnemer ontvangt van EQ.

De bovenste quilts laten het blok zien dat daar wel in zit. Als je niet aan appliqué doet, kun je proberen dit ontwerp te maken met strengen van hartvormige yoyo’s. In quiltwinkels vind je schattige yoyomakers in verschillende leuke vormen, niet alleen ronde. Ik heb de hartvormige geprobeerd, en die zijn bijna net zo simpel te maken als ronde.

In alle ontwerpen heb ik aanvullende appliqué blokken en motieven uit de EQ libraries gebruikt. Je kunt op elk plaatje klikken voor een vergroting.

XXX Anneke