Star Sampler Quilt for Inklingo’s Anniversary

Inklingo Star Sampler - original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo!

Inklingo Star Sampler, original design by Annika Kornelis, to celebrate 10 years of Inklingo! – Inklingo Star Sampler, eigen ontwerp van Annika Kornelis, om 10 jaar Inklingo te vieren!

Click here to go straight to English

Dubbel Hoera! Inklingo bestaat deze maand dus tien jaar, en uitvinder Linda is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Linda & Monkey!

Natuurlijk moest ik een quilt ontwerpen voor deze gelegenheid, en het resultaat zie je hierboven (en onder). Ik ben er lang mee bezig geweest, het wilde maar niet lukken. Ik denk dat ik eigenlijk te veel wilde. Linda heeft al zo ontzettend veel Inklingo Shape collections gemaakt in die tien jaar, dat het onmogelijk bleek om een representatief overzicht te geven in één quilt.

Ik heb me dus maar beperkt tot sterrenblokken. Die zijn geliefd, klassiek en ze vervelen me nooit. En ik vond het wel toepasselijk om Linda in deze vorm de sterren te geven die zij en Inklingo verdienen!

Toen ik een tijdje bezig was met een zo breed mogelijke selectie van alle mogelijke Inklingo-sterren kwam ik er achter dat ik met alleen de achtpuntige sterren al een grote uitdaging had. De zespuntige sterren, de tienpuntige etc. vielen dus af.

Het is nog best lastig om van blokken met verschillende afmetingen een harmonieus geheel te maken. Om die reden heb ik ook maar een beperkt palet gebruikt, 5 kleuren in de blokken.

Daarbij had ik mezelf nog een uitdaging gesteld; ik wilde graag precies 35 verschillende sterren in de quilt verwerken, terwijl de quilt wel nog een normaal formaat moest hebben. En het is gelukt!! :-)

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

De 35 sterren zijn omdat dat precies het aantal sterren is dat Linda en Inklingo volgens mij verdienen, in plaats van het normale maximum van 5 sterren. Waarom, kun je lezen in deze grappige review van een anonieme Inklingo gebruiker ;-).

Ik zal later meer informatie geven over de blokken, maar hier alvast wat algemene informatie over de quilt.

Het middendeel, zonder de randen, meet iets meer dan 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (Om de meeste variaties heb ik randen van 1 inch [2,5 cm.] en 1.5 inch [3,8 cm.] getekend).

Een zelfde blok maar van een ander formaat reken ik als verschillend, dus het is een echte sampler.

De blokken meten:

 • 3 inch [7,62 cm.],
 • 4,5 inch [11,4 cm.]
 • 6 inch [15,24 cm.]
 • 9 inch [22,9 cm.]
 • 12 inch [30,5 cm.]
 • 13,5 inch [34,3 cm.]
 • 18 inch [45,7 cm.]
 • ca. 30 inch [76,2 cm.]

Die laatste is de Feathered Star in het midden, die is iets kleiner dan 30 inch. Dat heeft Linda gedaan zodat je de optie hebt om in het midden een 9 inch [22.9 cm.] blok naar keuze te zetten. Dat is echt zo slim!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lila achterground, blokken anders gekleurd.

Ik heb er de 9 inch Inklingo Star geplaatst. Dat middenblok telt dus als 2 blokken, en zo kwam ik precies tot het gewenste aantal van 35!

Drie blokken heb ik met extra strips rondom afgemaakt op een veelvoud van 1,5 inch [3,8 cm.], zodat ze mooier in mijn layout pasten. De Feathered Star in het midden is daardoor 31,5 inch geworden [80 cm.]. 

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken weer  hetzelfde gekleurd als in de rode, de blauwe en de dambordversie hieronder.

Wat namen van de gebruikte blokken: LeMoyne Star (variaties), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variaties, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star.

Sommige blokken stonden kant en klaar in EQ, andere heeft Linda voor ons getekend en sommige heb ik zelf getekend. Het was nog een hele administratieve klus om te inventariseren welke blokken in welke maat gemaakt kunnen worden in Inklingo, maar ik geloof dat ik ze nu allemaal goed heb.

(Ik kwam er vanochtend, nadat ik alle plaatjes voor dit blog al gemaakt had, pas achter dat ik een van de blokken in een niet-bestaande maat had opgevoerd! Dus dat moest allemaal weer gecorrigeerd worden.) 

Hoe je al deze sterren nog enigszins hemels in een achtergrond genaaid krijgt, daar moet ik nog even op puzzelen. Als je heel ijverig bent, zou je in elk geval de achtergrond kunnen maken van patchwork van 1,5 inch vierkantjes [3,8 cm.].

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1,5 inch. De gele driehoekjes langs de rand zijn 1,5 inch HST’s, en in de hoekjes zitten 1,5 inch QST’s.

Al de benodigde vierkantjes en driehoekjes zijn in elk geval beschikbaar als Inklingo patroondelen. Het voordeel is dat je dan zonder aftekenen de achtergrond machinaal in een schuin rasterpatroon kunt quilten (cross hatching), met een boventransportvoetje met een naadgeleider, evenwijdig aan de naden.

Binnenkort meer! Zingen jullie ondertussen het speciale Inklingo-verjaardagslied mee voor Linda? Pom, pom, pom…Print, Cut, Sew…!

XXX Annika

ENGLISH

Inklingo Star Sampler met rode achtergrond. De blokken zijn precies hetzelfde gekleurd als in de lichtblauwe versie bovenaan. Een andere achtergrondkleur geeft een heel ander effect!

Inklingo Star Sampler with red background. The blocks are colored exactly the same as in the blue version at the top of this post. A different background color has a very different effect!

Hurray! Hurray! As you know, Inklingo has been around for ten years this month, and today is inventor Linda’s birthday! Congratulations, Linda & Monkey!

Of course, I had to design a quilt for this occasion, and you can see the result above. It took me a long time to design this, I just could not get it to work. I think I wanted do do too much in one design. Linda has already published so many Inklingo Shape Collections in those ten years, that it soon turned out to be impossible to give a representative overview in one quilt.

So I limited myself to star blocks. They are well loved, classic, and I can never get enough of them. Plus, I thought it would be fitting to award Linda all the stars she and Inklingo deserve, in this way.

When I had been working a while to find and create a broad overview of all the available stars in Inklingo, it dawned on me that I would have my hands full with just the eight pointed stars. So the six pointed and ten pointed stars etc. had to go!

And it is tricky to create a harmonious whole with differently sized blocks. For that reason, I also limited my color palette, to just 5 colors for the blocks.

On top of that, I had given myself another challenge; I wanted to use exactly 35 different star blocks in this quilt, within a reasonable size limit. And I did it! :-)

The 35 stars are because it is arguably the number of stars Linda and Inklingo deserve, instead of the regular maximum of five stars. You can read why, in this funny review by an anonymous Inklingo user ;-).

I will provide more info on the blocks later, but here is some general information on the quilt.

Inklingo star Sampler met neutrale achtergrond. Blokken nog steeds hetzelfde gekleurd.

Inklingo star Sampler with neutral background. Blocks still colored the same as in the blue and red versions above.

The center without borders measures about 76 x 76 inch [194 x 194 cm]. (To most variations I added borders of 1 inch [2.5 cm.] and 1.5 inch [3.8 cm.]).

I count blocks with the same design but in a different size as different blocks, so it is a true sampler quilt.

Block sizes are

 • 3 inch [7,62 cm.]
 • 4.5 inch [11.4 cm.],
 • 6 inch [15.24 cm.]
 • 9 inch [22.9 cm.]
 • 12 inch [30.5 cm.]
 • 13.5 inch [34.3 cm.]
 • 18 inch [45.7 cm.]
 • circa 30 inch [76,2 cm.].

The latter is the Feathered Star in the center, which is slightly smaller than 30 inches. Linda made it like that, to provide us with the option to put any 9 inch block in the center of the Feathered Star block. That is so clever!

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

Inklingo Star Sampler, lilac background, different block coloring.

I put the 9 inch Inklingo Star block in the center. So I am counting the center block as two blocks, and that’s how I got to the desired number of 35 blocks!

Around three blocks I added plain strips, to finish the blocks to a multiple of 1.5 inch [3.8 cm.] so that they would fit into my layout a bit nicer. The Feathered Star in the center ended up being 31.5 inch [80 cm.] with the strips.

Some names of blocks used: LeMoyne Star (variations), Blazing Star, Polk Ohio, Star Flowers, Waltzing Matilda, Key West Beauty variations, Inklingo Star, Morse Star, Midnight Fireworks, Diamond Star. 

Some of the blocks were waiting for me in EQ7, some of them were drafted in EQ by Linda for us, and some of them I drafted myself in EQ. It was quite a bit of administration to keep track of which blocks can be made in which size with Inklingo, but I think I have all of them right.

(Only this morning, after I had made all the pictures for this blog, I found I had used one of the blocks in a non-existing size! So I spent some time correcting that.)

I still need to puzzle on setting all of these stars in a background at least somewhat heavenly. If you are very zealous, you could make the background with 1.5 inch [3.8 cm.] squares patchwork.

Inklingo Star Sampler met dambord achtergrond. Elk vierkantje is 1.5 inch.

Inklingo Star Sampler with checker board background. Each square measures 1.5 inch. The yellow triangles along the border are 1.5 inch HST’s. The small yellow triangles in the corners are 1.5 inch QST’s.

All the necessary squares and triangles are available as Inklingo Shapes. The advantage of this is, that you could easily do some cross hatch quilting in the background without marking. Just quilt by machine with a walking foot and attached seam guide, following the seams.

More to come soon!

In the mean time, are you singing the Inklingo Anniversary song along with me, for Linda’s birthday? Na, na, na… Print, Cut, Sew!

XXX Annika

Advertisements

Announcement winners giveaway week 3 EQ Seasons RAL

 photo EQ Seasons RAL Button_zpsyolsgram.png

This morning, the giveaways of week 3 ended, and those of week 4 started.

Click on the logo to enter in the Northcott fabric giveaway

The winner of the Northcott Fabric bundle, a joint giveaway on all participating blogs in week 3, is Mackenzi Jacobs.

 

Inklingo-HEART

The winner of the second 20 USD Inklingo Gift Certificate from my blog, is Carole Corn. I already contacted her this morning. She is already an Inklingoist, and she is thrilled with her prize! I just hope she can decide what to pick from all the fabulous collections Linda has given us in 9 years of Inklingo :-).

Congratulations to Mackenzi and Carole, and to all other winners!! I hope you will take the time to send the generous sponsors of your prizes a thank you note. Find the winners from the other 2015 EQ Seasons RAL giveaways for week 3 on host Marian’s site, here.

If you did not win a prize, remember you still have a couple of weeks with chances to win great prizes! This week, Linda has an Inklingo giveaway on her All About Inklingo Blog, to name just one.

And of course, everybody wins, because you can always try Inklingo for free, right now! You can download two entire, free Shape Collections from the Inklingo freebies page.

cover-FREE-Oct09-115

The free Diamond Triangle Square pdf includes everything you need to piece a 4.5 inch LeMoyne Star, and it also includes the first Chapter of the Inklingo Handbook!

cover-app-free-115

The free Circle of Hearts collection is for appliqué, and you can print its shapes on fabric in a size you specify. If you have regular cotton quilting fabric, an iron, an internet connection, an inkjet printer and a sheet of Freezer Paper, you could be stitching your free Inklingo block within 15 minutes!

And if you like it, you could try your hand on another design I made, combining the two free Inklingo shape collections.

Star of Myra

Star of Myra – original quilt design by Annika Kornelis, combining the two FREE downloadable Inklingo shape collections!

Last week I showed you a Christmas pattern. This one was designed for our other big December fest, Sinterklaas (5 December). It is called ‘Star of Myra’, and you can read my 2011 post about this design (showing more variations) here.

And last week I forgot to mention this, but you can download the EQ7 project file with both the Inklingo Christmas Tree and the Star of Myra designs through this link from box.com!

XXX Annika

Baskets and Stars Quilt Designs

6 inch Inklingo Baskets Variations, set on point with 0.75 inch sashings and half LeMoyne Star blocks with an added 0.75 inch HST border, making the 4.5 inch basic blocks 6 inches.

6 inch Inklingo Baskets Variations, combined with shapes from the FREE Inklingo collection —- 6 inch Inklingo Baskets variaties, gecombineerd met patroondelen van de gratis Inklingo-collectie.

Click here to go straight to English

Mandjes en Sterren Quiltontwerpen

Geïnspireerd door Inklingo‘s 3 nieuwe ‘Baskets’ [mandjes] collecties, heb ik wat quiltontwerpen gemaakt in EQ7. De Inklingo Baskets zijn er in 3 inch [7,6 cm], 4,5 inch [11,4 cm] en 6 inch. [15,2 cm].

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Blok Variatie, afgewisseld met 4,5 inch LeMoyne Star blokken, waaraan een randje is toegevoegd met 0,75 inch HST’s. Layout op de punt met 0,75 inch sashings.

Zoals gewoonlijk heeft Linda Franz deze collecties patroondelen weer geweldig uitgekiend. Je kunt bijvoorbeeld kiezen of je het ronde hengsel appliqueert op een achtergrond, of gewoon naait.

Als je ze gewoon naait kun je voor het deel onder het hengsel een andere stof gebruiken dan de achtergrond. Zo kun je ‘je mandje vullen’ met bijvoorbeeld bloemen of iets anders dat is afgebeeld op je stof.

Er zijn ook extra appliqué-patroondelen op de grote driehoek voor het mandje, zoals het hartje hier op het logo. 

In mijn ontwerpen toon ik maar drie blokvariaties die je kunt maken met de 6 inch Baskets blokken. Die kun je combineren met de patroondelen uit de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star, zoals hieronder afgebeeld.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variatie Blok uit de EQ Libraries. Als je dit blok 6 inch maakt, kun je de patroondelen van de Inklingo 6 inch Baskets combineren met de patroondelen uit de GRATIS Inklingo-collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star om dit blok te maken!

201311BasketsandStars2nolines

Twee variaties 6 inch Inklingo Basket blokken en een 4,5 inch LeMoyne Star blok met een extra randje van 0,75 inch HST’s, afgewisseld met 6 inch Inklingo Log Cabin blokken met 0,75 inch logs. Layout op de punt, zonder sashings.

Verder heb ik voor het ontwerp hierboven patroondelen gebruikt uit de 0,75 inch Inklingo Log Cabin collectie.

201311StarBlock

De 0,75 inch HST’s zitten in diverse collecties, o.a. de 3 inch Baskets.

Op alle Inklingo Basket collecties krijg je nog t/m vrijdag 8 november 2013 een speciale introductiekorting van 20%!

XXX Annika

ENGLISH

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Block Variation, alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

Inspired by Inklingo’s 3 new ‘Baskets’ collections, I designed some quilts in EQ7. The Inklingo Baskets are available in 3 inch [7.6 cm],  4.5 inch [11.4 cm] and 6 inch [15.2 cm].

As usual, Linda Franz composed the shape collections very cleverly. For example, you have several options for making the handle, appliqué or piecing.

If you piece them, you can use a different fabric beneath the handle than the background fabric. This way you can ‘fill your basket’ with flowers or something else that is printed on your fabric.

There are appliqué shapes too, on the large triangle for the basket, like the heart here on the logo.

In my designs I am showing only three block variations you can make with the 6 inch Basket blocks. You can combine them with the shapes from the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star, as pictured below.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Further, I used the Inklingo 0.75 inch Log Cabin Collection in the design above.

201311StarBlock

The 0.75 inch HST’s I used around the stars are in several collections, a.o. the 3 inch Baskets.

You will get a special introduction discount of 20% on all Inklingo Basket Collections, ending Friday 8 November 2013!

XXX Annika

Inklingo Christmas Tree – Freezer Paper Foundation Piecing

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

I am working on a (free) pattern for my Inklingo Christmas Tree design. I decided I will write a few posts about it first, and afterwards, join all the information in a pattern.

This design uses three different blocks (apart from the plain blocks and triangles), each with a different technique:

A LeMoyne Star, pieced. Linda has already given us excellent piecing and pressing instructions in both the free collection, and on her blog.

A block with a heart and a quarter circle, appliqué. Linda has given us free instructions for printing appliqué with Inklingo, and for sewing it, using the back-basting method. In a following post I will show you how I made this block with an alternative method.

A simple Christmas Tree block, foundation pieced, in the quilt borders. I am using Barb Vlack‘s method for freezer paper foundation piecing (FPFP) which I adapted a bit. I will show you how I did this step-by-step in a following post.

I will start with the FPFP block, because there is no information yet about this method.

The advantages of FPFP compared to traditional foundation piecing

Foundation piecing has the advantage of offering a line to sew over. This is great for blocks that are not yet available in Inklingo. FPFP has some additional benefits compared to traditional paper piecing:

 • No removing of paper afterwards, with the risk of tearing stitches or distorting your block.
 • The option to press seam allowances in either direction, so no more shadowing through of dark seam allowances under light patches.
 • Reusable pattern.
 • Pattern can be printed (no manual tracing necessary).
 • This results in quicker, more accurate blocks that press better, and as a bonus you save on foundation material.

Simple Christmas Tree FPFP Block Finished, with Reusable Pattern - Eenvoudig FPFP Kerstboom blok af, met patroon klaar voor hergebruik

What do you need for FPFP?

 • Freezer paper (from a roll or precut sheets).
 • A ruler (preferably non-slip).
 • Something to score the printed sewing lines with, to make folding easy and accurate. I used a mechanical pencil without a lead. You can also use the blunt side of a seam ripper or the point of small scissors, provided they don’t tear the paper.
 • An iron.
 • A (mini) pressing board. I have a small pressing board that my Mum made for me, and that Barb Vlack also recommends. It is made of a piece of foam board, covered by aluminum foil, in a tight sleeve of a heavier cotton fabric.
 • Paper scissors or a rotary cutter with an old blade.
 • A pattern to print on the paper side of your FP. Your pattern needs to be the mirror image of the block you are making. With a symmetrical pattern like my Simple Christmas Tree Foundation you don’t need to take that into account, because mirror image is the same. Click here for the pdf pattern.
 • Fabric: I used small scraps since I only made one block: green for A4, brown for A2, and pink for A1, A3, A5, A6, A7 and A8. 

For making the entire design as shown with all 16 blocks, you will be needing yardage, and I will provide the numbers.

About cutting the patches

I have done some foundation piecing before, and I have found that cutting exact shapes works best for me. That way you can accurately place your patches on the back of your pattern by easily lining up the seam allowances for adjoining patches. I am bad at ‘roughly cutting’, I always end up with crooked patches and too narrow a seam allowance somewhere.

The latter also happens when I cut exact pieces with a quarter inch seam allowance, especially in blocks with diagonal lines, like this Christmas Tree. A quarter inch seam allowance leaves almost no room for correcting small deviations. That is why I cut at least a ⅜ inch seam allowance all around, and often a half inch seam allowance, especially around the edges of the block, so I have a little room for squaring up.

Yardage Estimates

I will provide yardage estimates for both quarter inch seam allowances and larger ones, based on what EQ comes up with. Remember that I am always referring to washed, preshrunk fabric! New cotton fabric will shrink, allow for up to 5% shrinkage.

Pink Fabric: I would use the same pink background for all of the 16 blocks, and for the outer 1 inch border strip. Maybe I would make that the binding, maybe I would add a binding.

EQ calculates the pink yardage for the backgrounds at a ½ yard (of 40 inches wide), for both a quarter inch seam allowance and ⅜ inch seam allowance. With 0.5 inch seam allowances, EQ calculates ⅝ yard (22.5 inches).

The final quilt will be 66 x 69 inches, and the border strips are 1 inch wide (finished size). If you have 2 yards of fabric, you can cut unpieced border strips from the length of the fabric, before you start cutting for the backgrounds. If you have to buy yardage, 1 yard would be enough for pieced border strips and backgrounds with 0.5 inch seam allowances.

If you want to add a binding in the same fabric as the outer border strips, depending on the width and your method of binding, you would need to add ca. ¾ of a yard (makes a total of 1.75 yard).

Green fabric (tree tops): ¼ yard (according to EQ), or 16 (different) scraps. Refer to patch A4 on the pattern for the size of scraps you need.

Brown fabric (tree trunks): 6.5 x 6.5 inches is exactly enough to cut 16 ⅞ inch squares with a ⅜ inch seam allowance all around. Alternatively, use 16 (different) scraps of at least 1 ⅜ inch square (this is including just a quarter inch seam allowance!).

To be continued….

XXX Anneke

Nederlands

Ik werk aan een (gratis) patroon voor mijn Inklingo Kerstboom ontwerp. Ik heb besloten er eerst een paar posts over te schrijven, en alle informatie dan later te bundelen in een patroon.

In dit ontwerp zitten drie verschillende blokken (afgezien van de effen blokken en driehoeken). Deze drie blokken worden elk met een verschillende techniek gemaakt:

Een achtpuntige ster (LeMoyne Star), patchwork naaien. Linda heeft al perfecte instructies gegeven voor het naaien en persen van zo’n blok. In het Engels weliswaar, maar met duidelijke plaatjes. Ze staan in de gratis collectie, en op haar blog.

Een blok met een kwart cirkel en een hartje, appliqué. Linda geeft gratis instructies voor het printen van appliqué voor Inklingo en het naaien volgens de ‘back-basting’ methode. Hierbij rijg je de lapjes op vanaf de achterkant van de achtergrondstof. Ik zal in een volgende post laten zien hoe ik het blok gemaakt heb, met een andere methode.

Een simpel Kerstboompje in de randen van de quilt, foundation piecing (of paper piecing, naaien over een ondergrond). Ik gebruik Barb Vlack’s methode voor Freezer Paper Foundation Piecing (FPFP), een klein beetje aangepast. In een volgende post zal ik stap-voor-stap laten zien hoe ik dit blok heb gemaakt.

Ik begin met het FPFP blok, omdat er over deze methode nog geen informatie is.

De voordelen van FPFP in vergelijking met gewoon foundation piecen

Foundation piecing heeft als voordeel dat je een lijn hebt om over te naaien. Dat is handig voor blokken die nog niet als Inklingo patroon beschikbaar zijn. FPFP biedt nog extra voordelen t.o.v. traditioneel foundation piecing:

 • Je hoeft achteraf geen papier van je blok te scheuren, met het risico van het lostrekken van de steken en het vervormen van je blok.
 • Je hebt de keuze naar welke kant je de naadtoeslag wilt strijken, dus nooit meer een donkere naadtoeslag die door een licht lapje heenschijnt.
 • Het patroon is meerdere keren te gebruiken
 • Je kunt het patroon printen (handmatig overtrekken niet nodig).
 • Dit alles leidt tot snellere, nettere blokken die zich beter laten persen, en daarbij bespaar je op materiaal voor je ondergrondjes.

Simple Christmas Tree FPFP Block Finished, with Reusable Pattern - Eenvoudig FPFP Kerstboom blok af, met patroon klaar voor hergebruik

Wat heb je nodig voor FPFP?

 • Freezer paper (FP) (van een rol of voorgesneden vellen).
 • Een liniaal (bij voorkeur anti-slip).
 • Iets om de geprinte naailijnen in te kerven, zodat je makkelijk en accuraat kunt vouwen. Ik heb het metalen uiteinde van een vulpotlood gebruikt. De botte achterkant van een tornmesje werkt ook, of de punt van een schaartje, zolang het je papier maar niet scheurt.
 • Een strijkijzer.
 • Iets om op te persen, bijvoorbeeld een mini persblokje. Ik heb er een die mijn moeder voor mij heeft gemaakt. Barb Vlack beveelt precies zo eentje aan. Het is gemaakt van een stukje schuimplaat, bedekt met aluminiumfolie, in een strakke hoes van een dikke katoenen stof.
 • Een papierschaar of een rolmes met een oud mesje.
 • Een patroon om op de papierzijde van je FP te printen. Het patroon moet het spiegelbeeld zijn van het blok dat je gaat naaien. Met een symmetrisch blok zoals de eenvoudige Kerstboom hoef je daar geen rekening mee te houden, omdat het spiegelbeeld hetzelfde is. Klik hier voor de pdf met het patroon.
 • Stof: Ik heb kleine restjes gebruikt, omdat ik maar 1 blok heb gemaakt: groen voor patroondeel A4, bruin voor A2, en roze voor A1, A3, A5, A6, A7 en A8. Als je de hele quilt gaat maken, met alle 16 blokken, heb je metrage nodig, en ik zal de hoeveelheden aangeven.

Over het knippen/snijden van de lapjes

Ik heb al meer foundation piecing gedaan, en ik heb ontdekt dat ik het beste de lapjes exact kan uitknippen, in plaats van ruim en losjes rondom het patroon. Met een exact lapje kun je de plaats van je lapje op de achterkant van je foundation makkelijker bepalen door de naadtoeslagen van twee aangrenzende lapjes netjes op elkaar te leggen. Ik ben niet zo goed in ‘losjes’ knippen van de lapjes, waardoor ik uiteindelijk altijd scheve lapjes heb met ergens te weinig naadtoeslag.

Dat laatste gebeurt ook als ik mijn lapjes secuur knip met maar een kwart inch [6 mm.] naadtoeslag, vooral bij blokken met diagonale lijnen, zoals deze Kerstboom. Een kwart inch naadtoeslag laat bijna geen ruimte om kleine afwijkingen te corrigeren. Daarom snijd ik mijn naadtoeslagen op minimaal ⅜ inch [9 mm.], en vaak zelfs een halve inch [1,2 cm.]. Dat laatste doe ik vooral bij lapjes aan de randen van het blok, zodat ik wat ruimte heb om het blok netjes vierkant bij te snijden.

Hoeveelheden stof

Ik zal de benodigde hoeveelheden stof geven voor zowel een kwart inch naadtoeslagen als de ruimere naadtoeslagen, gebaseerd op wat EQ hiervoor berekent. Onthoud dat ik altijd reken met gewassen, voorgekrompen stof. Nieuwe katoenen stof krimpt altijd, tot zo’n 5%, houd daar rekening mee.

Roze stof: Ik zou dezelfde roze achtergrondstof gebruiken voor alle 16 blokken, en ook voor de buitenste randen. Misschien zou ik de bies als buitenste rand gebruiken, of misschien zou ik een bies toevoegen aan de buitenste rand, dat weet ik niet. EQ berekent de roze stof voor de achtergronden op een halve yard [45,7 cm.] (van 40 inch of 102 cm. breed), voor zowel een kwart inch als ⅜ inch naadtoeslagen. Met een halve inch naadtoeslag wordt het ⅝ yard (22,5 inches of 57,2 cm.).

De totale quilt meet 66 x 69 inches [ca. 168 cm. x 175 cm.], en de buitenste rand is 1 inch [2,54 cm.] breed. Als je 2 yard stof hebt, kun je de repen voor de randen in een stuk uit de lengte van de stof halen, voordat je de achtergronden begint te knippen. Als je stof moet kopen, is 1 yard [91,5 cm.] van 102 cm. breed genoeg voor zowel randen uit twee stukken en achtergronden met een naadtoeslag van 0,5 inch.

Als je nog een bies wilt toevoegen in dezelfde stof als de buitenste randen, dan heb je, afhankelijk van de breedte van de bies en de methode die je gebruikt, ca. ¾ yard extra nodig, (dat wordt in totaal ca. 160 cm.).

Groene stof (boomkruinen): ¼ yard of een rolletje, (volgens EQ), of 16 (verschillende) groene restjes. Kijk naar patroondeel A4 om te zien hoe groot je restjes moeten zijn.

Bruine stof (boomstammetjes): 6.5 x 6.5 inch [16,5 cm.] is precies genoeg om 16 vierkantjes uit te knippen van ⅞ inch, [ca. 2,2 cm.] inclusief een ⅜ inch naadtoeslag rondom. Gebruik anders 16 (verschillende) restjes van minstens 1 ⅜ inch vierkant [3,5 cm.] (dat is inclusief maar een kwart inch naadtoeslag!).

Wordt vervolgd…

XXX Anneke

Merry Christmas

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Click here to go straight to English

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2012!

Als kerstkadootje heb ik speciaal voor jullie een Inklingoproject ontworpen dat je kunt maken met de GRATIS Inklingo-collecties. Het is een kerstboom die de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’ heel mooi combineert met de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star.

Als je deze quilt met 4,5 inch [11,4 cm.] blokken maakt, wordt het middendeel ca. 38 inch x 41 inch [97 cm. x 105 cm.]. Dat wordt een mooi groot wandkleed! Je kunt natuurlijk enorm variëren met (de breedte van) de randen.

Hieronder laat ik al verschillende versies zien. Als je de quilt klein wilt houden, doe je om het midden alleen een effen rand. De variatie met de randen hierboven wordt in totaal ca. 66 x 69 inch [168 x 176 cm.].

Als je met Kerst een lege muur van museale afmetingen zou willen bedekken, kun je deze quilt ook met 6 inch [ca. 15,2 cm.] blokken maken. Het middendeel wordt dan 51 x 55,2 inch [ca. 129,5 cm. x 140 cm.], en met alle randen wordt hij 91,5 x 95,7 inch [ca. 232 cm. x 243 cm.]. Je kunt de Circle of Hearts blokken op elke gewenste maat printen. De sterblokken maak je dan met de (betaalde) Inklingo collectie voor 6 inch LeMoyne Star.

Klik hier om mijn gratis EQ7 projectbestand te downloaden, met deze quilt in een paar variaties, en mijn Sinterklaasquilt ‘Star of Myra’, gemaakt met dezelfde blokken. Je hebt EQ7 nodig om dit bestand te kunnen openen.

In de rand met blokken zie je nog een niet-Inklingo blok, een eenvoudige kerstboom om te foundation piecen. Klik hier voor een patroon pdf in 4,5 inch. Klik hier voor een patroon pdf in 6 inch.

Ik ben nog bezig met een patroon voor deze quilt met 4,5 inch blokken, maar het kan nog wel even duren voordat ik dat op Stof Genoeg zet.

Vrolijk Kerstfeest!  XXX Anneke

English

This slideshow requires JavaScript.

I am wishing you all a very Happy Christmas and lots of health, happiness and prosperity in 2012!

As a Christmas present I designed an Inklingo project especially for you. You can make it with the FREE Inklingo collections. It is a Christmas Tree which combines the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’, very nicely with the free collection for a 4.5 inch LeMoyne Star.

If you make this quilt with 4.5 inch blocks, the center will be 51 x 55.2 inches. That will make a nice big wallhanging! Of course you can vary with (the width of) the borders.

In the slideshow I am showing just a few options. If you want to keep the quilt small, just add one plain border around the center. The version with all borders as shown at the top of this post, will be 91.5 x 95.7 inches.

If you want to cover a wall of gallery dimensions for Christmas, you can also make this quilt with 6 inch blocks. That would make the center 51 x 55.2 inches. With all borders it would be 91.5 x 95.7 inches. You can print the Circle of Hearts blocks in any size. For the star blocks you would need the (paid) Inklingo collection for 6 inch LeMoyne Star.

Click here to download my free EQ7 project file, with a few versions of this quilt, and also my Sinterklaas quilt ‘Star of Myra’, which uses the same blocks. You need EQ7 to be able to open this file.

In the pieced border you can see a non-Inklingo block, a simple christmas tree for foundation piecing. Click here for a pattern pdf in 4.5 inch. Click here for a pattern pdf in 6 inch.

I am working on a pattern for this quilt with 4.5 inch blocks, but it may take a while before I can put that on Stof Genoeg.

Merry Christmas! XXX Anneke

Sinterklaas’ favorite quilt design

Sinterklaas favorite coloring of Star of Myra - Sinterklaas favoriete kleuring van Ster van Myra

Click here to go straight to English

Wow!! De reacties op mijn post van gisteren zijn overweldigend! Sinterklaas heeft ZELF gereageerd, en me direct laten weten welke versie van ‘Ster van Myra’ hij het mooist vindt. Lees de comments maar als je me niet gelooft. 

En… hij heeft me een hoge baan aangeboden in Spanje! De pietjes kunnen alle verzoeken om quiltstof en Inklingo niet meer aan. Ik ben enorm vereerd. Maar nu ik erover nadenk, begrijp ik wel waarom sommige Pieten zo slecht zijn in hun werk. Als dit representatief is voor het aannamebeleid van Sinterklaas… Ik denk eigenlijk niet dat ik geschikt ben als Hoofdpiet van zijn nieuwe quiltafdeling. Quiltontwerppiet is een beter idee. Ik denk dat ik maar eens keihard ga onderhandelen met Sinterklaas! ;-) Misschien kan ik mijn droombaan eruit slepen en een marsepeinen varken met het gewicht van DHDH in zijn studententijd (veel bier).  

Maar ik wil niet ondankbaar lijken, de goedheiligman heeft me ook al enorm verwend met de schoenkado’s die ik vanochtend aantrof. De Sint kent alle kindertjes toch zo goed, hij wist zeker dat ik een beetje verliefd ben op Linda’s Monkey: Ik heb van hem mijn eigen Monkey-met-een-driewielertje gekregen. En deze is nog schattiger. En ik kreeg nog een grote chocoladeletter.

DANK U SINTERKLAASJE! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke
English

What more could a girl wish for: Chocolate and a cute Monkey! - Wat kan een meisje nog meer wensen; chocolade en een schattig apie!

Wow!! The response to yesterday’s post has been completely overwhelming. Sinterklaas HIMSELF has responded, and let me know already what version of ‘Star of Myra’ he likes best. You can read the comments if you don’t believe me.

He has asked me to make it for him, and… offered me a prestigious job with him in Spain. The Piets are flooded by wish lists requesting Inklingo and quilting fabric! I am so very flattered. But now that I think about it, I can see why some Piets are so lousy at their jobs. If this is how he hires… I don’t think I am the best choice to become Head Piet of his new Quilting Department. Quilt Design Piet would be a better idea. I think I am going to negotiate really tough with Sinterklaas! ;-) I may be able to get myself my dream job and a marzipan pig the weight of my spouse when he was a student (lots of beer).

But I don’t want to seem ungrateful, His Holiness has already spoiled me with the shoe gifts I found this morning. The Sint knows all the children so well, he must have known that I have a crush on Linda’s Monkey, for he gave me my very own, Monkey-with-a-trike. And this one is even cuter! And he gave me a large chocolate initial.

THANK YOU, DEAR SINTERKLAAS! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke

Quilts for Sinterklaas

This slideshow requires JavaScript.

Click here to go straight to English

“Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…” Ik hou van Sinterklaas. Als kind maak je dan een tekening voor hem, en als volwassene ontwerp je dan in EQ7 een quilt voor hem. Dit is hem geworden. Een beetje winters, aansluitend bij de klassieke smaak die hoort bij een hoge leeftijd. Geschikt voor een heer, maar toch met hartjes. Dit ontwerp heb ik ‘Ster van Myra’ genoemd, en ik hoop dat Sinterklaas hem mooi vindt.

Ik denk dat ik de tekening vanavond in mijn schoen leg, naast een appel voor het paard, en natuurlijk mijn verlanglijstje. Ik ben alleen nog niet  helemaal uit de kleuren… Weet je wat, ik denk dat ik mijn schoen meerdere keren ga zetten, met steeds een andere versie van het ontwerp. Dan merk ik vanzelf welke Sinterklaas het mooiste vindt. Want die beloont hij natuurlijk met het lekkerste snoep in mijn schoen ;-) (Een marsepeinen varkentje graag, lieve Sinterklaas. Kikkers en muizen of kruidnootjes zijn ook erg welkom, maar zal ik opvatten als een teken dat de quilt nog niet helemaal naar uw smaak is).

Ik hoop dat Sint quiltpieten heeft die deze quilt voor hem gaan maken, misschien zelfs wel Inklingopietjes! Want deze quilt is helemaal Inklingobaar, en in de geest van Sinterklaas, speciaal ontworpen met de twee gratis te downloaden collecties Inklingo patroondelen! Maar je kunt hem ook met een ‘betaalde’ collectie maken. De achtpuntige sterren zijn er nl. in 4,5 inch (de gratis collectie)  en 6 inch (LeMoyne Star).

De blokken met boogjes en hartjes zijn uit de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’. Deze blokken kunnen de appliqué-pieten gebruiken voor hun favoriete appliqué techniek, en deze blokken kun je in elke gewenste maat printen, dus ook in 4,5 inch [11,4 cm.] of 6 inch [15,24 cm.]. In het midden van de quilt heb ik de kwart cirkels gebruikt in dezelfde maat als de sterren, met alleen het middelste appliqué hartje. In de rand heb ik de kwart cirkels in een iets kleinere maat gecombineerd tot halve cirkels, en daar alle appliqué hartjes gebruikt.

Als de pietjes deze quilt maken met 6 inch blokken in het middendeel wordt het middendeel ca. 42 inch x 59 inch [ca. 108 x 150 cm.], en totaal (maar dat hangt natuurlijk af van het aantal randen en de exacte breedte) ca. 67 inch x 85 inch [ca. 170 cm. x 216 cm.]. De blokken in de boogjesrand zijn dan ca. 4,6 inch vierkant [11,7 cm.]. Hoe groot de rand tussen het middendeel en de appliqué-rand precies moet worden meten de pietjes dan na het naaien van het middendeel en de randen, zodat hij er precies tussen past. 

Met 4,5 inch blokken wordt het middendeel ca. 32 x 44,5 inch [ca. 81 x 113 cm.], en totaal ca. 55 x 69 inch. De blokken in de boogjesrand zijn ca. 3,5 inch. 

Maar de pieten kunnen deze ontwerpen makkelijk maken met meer of minder blokken in het midden, en wat minder, maar grotere, boogjes in de randen. Voor de driehoeken in de randen en op de hoeken van het middendeel kunnen ze de speciale Inklingo Setting Triangles voor 4,5 of voor 6 inch On-Point blokken gebruiken.

Nou, ik hoop dat de pieten er enthousiast mee aan de slag gaan, maar dan wel graag NA 5 december. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de pakjespieten nu gaan quilten en dat zo leuk vinden dat ze de kindertjes (klein of groot) helemaal vergeten!

XXX Anneke

English

I love Sinterklaas. As a child I made drawings for him, and now that I’m all grown up, I designed him a quilt in EQ7. You can see it above. A bit wintery, suitable to the classic taste that goes with a very high age. It is appropriate for a gentleman, but has hearts on it all the same. I named this design ‘Star of Myra’ which refers to the historic figure that Sinterklaas is based on. Saint Nicholas was the bishop of Myra. I hope Sinterklaas likes my design.

I think I will put it in my shoe tonight, next to the window (as we don’t have a chimney), together with an apple for Sint’s horse, and of course my wish list. If I sing songs tonight next to the window, Sinterklaas and his helpers (all named ‘Piet’, pronounced as Pete), who will be riding on the roof tops, will hear my songs, and know there will be a shoe with something for the horse, and probably a wish list to collect.

I can’t quite decide on the colors, though… Sint always goes dressed in red and white, with yellow/gold and purple accents. But maybe he likes blue and green as well…. You know what? I will put my shoe next to the window several times, each time with a different version of this design! I will know which one is Sint’s favorite, by what the Piets leave in my shoe in return. (A marzipan piggy, please, dear Sinterklaas. Candy frogs or mice, or ‘pepernoten‘ will be much appreciated, but considered a sign that the quilt is not entirely to your liking yet).

I hope Sinterklaas has Quilting Piets who will make this quilt for him, maybe even Inklingo Piets! For this quilt is entirely Inklingoable, and, in the giving spirit of Sinterklaas, especially designed with the two free download collections of Inklingo shapes! But you can also make it with a ‘paid’ collection. The eight pointed stars are available in two sizes; 4.5 inch (free collection) and in 6 inch (6 inch LeMoyne star).

The blocks with the curves and hearts are from the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’. Appliqué Piets can use these blocks for their favorite appliqué technique, and print the blocks in any size (like 4.5 or 6 inches). In the center part of the quilt, I used the quarter circles in the same size as the stars, with only one heart in the middle.

In the borders I combined quarter circle blocks in a smaller size, to form half circles, and used all the appliqué hearts.

If the Piets make this quilt with 6 inch blocks in the center, this part will be ca. 42 x 59 inches, and total dimensions, (depending on the number of border strips and the exact width) would be about 67 x 85 inches. In this case the blocks in the border would have to be ca. 4.6 inches square. After sewing the center and the appliqué borders, the Pietjes will measure how big the inner strips would have to be exactly to fit between them.

With 4.5 inch blocks the center part would be ca. 32 x 44.5 inches, and total dimensions ca. 55 x 69 inches. The blocks in the appliqué border would be 3.5 inches.

But the Piets could easily make this design with more or less blocks in the center, and less, but bigger, half circles in the borders. For the triangles along the edges and on the corners of the center part, they could use the special Inklingo Setting Triangles for 4.5 or 6 inch On-Point blocks.

Well, I would like the Piets to get onto this with enthusiasm, but please, AFTER 5 December. We don’t want the Present Piets to start quilting now and become so engrossed, that they completely forget about the kids (little or big)!

XXX Anneke

LeMoyne Stars and Pinwheels On-Point

LeMoyne Stars alternated with pinwheels, on point

Click here to go straight to English

Terwijl ik in EQ7 aan het spelen was met on point zettingen voor Drunkard’s Path blokken in deze eerdere post, heb ik ook een paar versies gemaakt met LeMoyne Stars (achtpuntige sterren) op de punt, afgewisseld met pinwheels.

Je kunt deze quilt maken met beide maten Inklingo LeMoyne Stars. Voor de 6 inch [15,24 cm.] sterren maak je 6 inch pinwheel blokken van 3 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). Voor de 4,5 inch [11,4 cm.] sterren uit de gratis collectie maak je passende pinwheel blokken van 2,25 inch HST’s.

Beide maten HST zitten in de downloadcollectie met twaalf maten HST’s, de TRI HST 00B, en ook op de uitverkochte cd nr. 2. Verder zitten 3 inch HST’s ook in de 9 inch Storm at Sea collectie, en 2,25 inch HST’s zitten ook in de 6,75 inch Storm at Sea collectie.

Als je cd 2 of de download met twaalf maten HST’s hebt kun je ook de blauw-zwarte versie hieronder maken, met extra naden in de sterren. Bij een goede kleurverdeling lijkt het of er extra grote, transparante pinwheels in de quilt zitten, die deels over de sterren heenliggen.

De driehoeken die je hiervoor nodig hebt zijn alleen beschikbaar voor 6 inch sterren. Je vervangt elke 1,75 inch vierkant in de hoeken van de sterren door twee 1,75 inch HST’s. Je vervangt elke 2,5 inch kwartvierkant driehoek (QST) tussen de sterpunten door twee 1,25 inch HST’s.

Veel plezier ermee! 

XXX Anneke

English

LeMoyne star blocks with extra seams, alternated with pinwheels, on point

While playing around in EQ7 with On Point settings for Drunkard’s Path blocks for this previous post, I also made some versions with LeMoyne Stars set on point, alternated by pinwheels.

You can make this quilt with both sizes of Inklingo LeMoyne Stars. For the 6 inch stars you make 6 inch pinwheel blocks with 3 inch Half Square Triangles (HST’s). For the 4.5 inch stars from the free collection you make matching pinwheel blocks with 2.25 inch HST’s.

Both sizes HST are in the download collection with twelve sizes of HST’s, TRI HST 00B, and also on cd #2 (which is sold out). 3 inch HST’s are also in the 9 inch Storm at Sea collection, and 2.25 inch HST are also in the 6.75 inch Storm at Sea collection.

If you have either cd#2 or the download with twelve sizes of HST’s, you can make the black-blue version with extra seam lines in the stars. With the right color placement, it looks as if there are extra large, transparent pinwheels in the quilt, that partly cover the stars. 

The triangles you need are only available for 6 inch stars. You replace each 1.75 inch square in the corners of the stars with two 1.75 inch HST’s. You replace each 2.5 inch Quarter Square Tiangle (QST) between the star points with two 1.25 inch HST’s

Enjoy! 

 XXX Anneke

Leuk voor kinderen

Inklingo School House quilt with LeMoyne Star border

Click here to go straight to English

Het is echt verschrikkelijk, maar ik loop alweer drie nieuwe Inklingo collecties patroondelen achter op mijn blog! Linda Franz heeft een nieuwe Log Cabin collectie (kleinere logs) en een nieuwe Cirkels collectie (grotere cirkels) uitgebracht. De nieuwste collectie is een compleet nieuwe voor School House blokken. Het is een kleine collectie, met drie uitgekiende combo layouts om eenvoudig klassieke huisjesblokken te maken.

In deze download staan tips om dit blok met kinderen te naaien, en op haar blog organiseert Linda een verloting. Iedereen die voor Moederdag (8 mei 2011) op dit bericht een tip of reactie achterlaat over naaien voor/met kinderen (strikt zedelijk bedoeld), doet automatisch mee aan een verloting voor een waardebon van 25 dollar, te besteden op de Inklingo-website.

De School House blokken zijn 9 x 9 inch [ca 22,9 x 22,9 cm.]. In de quilts die ik heb ontworpen in EQ7 worden de blokken gescheiden door een sashing van 2,54 cm [1 inch]. Alle smalle randen zijn ook 1 inch. De sterren en de witte blokken zijn 4,5 inch [11,43 cm.]. De sterren kun je maken met de gratis collectie met ruiten, vierkanten en driehoekjes.

In de quilt hieronder heb ik 6 inch [15,24 cm.] LeMoyne sterren toegevoegd aan het middendeel van de quilt. Deze sterren kun je maken met de Inklingo 6 inch LeMoyne Star collectie. Natuurlijk zijn mijn quilts weer allebei in rood-wit, daar ben ik nog niet op uitgekeken!

XXX Anneke
English 

Inklingo School House blocks and stars quilt


Fun with Kids

It is terrible, but I am already three Inklingo collections behind on my blog! Linda Franz has released a new Log Cabin collection (smaller logs), and a new Circles collection (Bigger Circles). The latest collection is completely new, for School House blocks. It is a small collection, with three supersmart combo layouts, which make piecing classic house blocks very simple.

In this download there are tips for sewing this block with kids, and Linda has a giveaway on her blog. Anyone who leaves a tip or comment about sewing for kids to this post, automatically enters in a draw for a $25 gift certificate, for anything on her website.

The School House blocks are 9 x 9 inches. In the quilts I designed in EQ7 the blocks are separated by a 1 inch sashing. All thin borders are 1 inch wide. The stars and the white blocks in the upper quilt are 4,5 inch. You can make these with the free collection with Diamonds, Squares and Triangles.

In the second quilt I added 6 inch LeMoyne Stars to the center part of the quilt. You can make these stars with the Inklingo 6 inch LeMoyne Star collection. And of course my designs are colored red and white again. I am not tired of that yet!

XXX Anneke

Club EQ Challenge Quilt Designs March 2011

Farmer's Fancy in Spring

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

The Club EQ Challenge for March 2011 was to design a quilt with four blocks in a 2 x 2 horizontal set. I tried to come up with something ‘extra’ in this simple set. I personally would prefer to put only four blocks on point, because I feel it is more dynamic. In this set the block itself, (or a special border treatment) needs to bring energy and dynamics.

I started with an eight pointed star block from the Libraries, made up of several rows of diamonds, which I colored in a vibrant combination. I feel a star like that always radiates energy. You could make these blocks with Inklingo 45 degree diamonds, like in the Free collection with diamonds, triangles and squares, or with any other collection with 45 degree diamonds.

Then I wanted to play with, in my opinion, the most dynamic Inklingo block pattern, the whirling Dresden Plates variation named Farmer’s Fancy. The block I used comes straight from BlockBase, but I added my own appliqué. I like the simplest version (above) the best.

After drawing tulips and daisies, and letting the Wreathmaker tool loose on them, I decided to trace two shapes from the center blocks. This way I created appliqué motifs you can actually make with the same Inklingo shape collection, intended for pieced blocks. You can use the printed sewing lines for front basting appliqué. Of course you would have to print the lines on the right side of the fabric for this method!

The shapes I traced are the center circle and one of the outer triangles from the ring (white in the picture above).  These triangles have a curved base. I used the Wreathmaker tool first to create  a single flower from the circle and the triangle. Next I used it to create the flower wreath. I am quite pleased with this idea, I may actually make a block like this (some day)!

XXX Anneke

Nederlands

De opdracht van de Club EQ Challenge van maart 2011 was om een quilt te ontwerpen met vier blokken, in een 2 x 2 horizontale setting. Ik heb geprobeerd met iets extra’s te komen in deze simpele setting. Ik zou in een quilt met maar vier blokken de blokken liever op de punt zetten, omdat ik dat direct dynamischer vind. Maar voor deze opdracht moesten de blokken zelf (of bijv. speciale randen) de energie en dynamiek brengen.

Ik ben begonnen met een blok uit de Libraries, een achtpuntige ster gemaakt van meerdere rijen ruiten, die ik heb gekleurd in een spannende combinatie. Zo’n ster straalt voor mijn gevoel altijd energie uit. Je kunt deze blokken maken met Inklingo 45 graden ruiten, zoals in de gratis collectie met ruiten, vierkanten en driehoeken, of een van de andere collecties met 45 graden ruiten.

Daarna wilde ik wat uitproberen met wat ik het meest dynamische Inklingo blokpatroon vind, de draaiende Dresden Plates variatie die Farmer’s Fancy heet. Het blok dat ik gebruikt heb komt zo uit BlockBase, maar ik heb er appliqué bij getekend. Ik vind de versie helemaal bovenaan, het simpelste idee, het meest geslaagd.

Nadat ik eerst tulpen en bloemetjes had getekend, en daar de Wreathmaker Tool op had losgelaten, besloot ik om twee vormen uit het middenblok over te trekken. Daarmee maakte ik appliqué motieven die je echt kunt naaien met dezelfde Inklingo collectie patroondelen, ontworpen voor patchwork blokken. Je kunt de geprinte naailijnen gebruiken voor ‘front basting appliqué’. Natuurlijk moet je de lijnen dan wel op de goede kant van de stof printen!

De vormen die ik heb overgetrokken zijn de middencirkel en het buitenste driehoekje uit de ring (wit in het plaatje). Deze driehoekjes hebben een gebogen basis. Ik heb de Wreathmaker Tool eerst gebruikt om een enkel bloemetje te maken van de cirkel en het driehoekje. Vervolgens heb ik met de Wreathmaker de krans van bloemen gemaakt. Ik ben zelf erg tevreden met dit idee, ik denk dat ik (ooit) zo’n blok ga maken!

XXX Anneke